• R/O
  • SSH
  • HTTPS

ttssh2: コミット


コミットメタ情報

リビジョン7120 (tree)
日時2018-05-31 00:07:40
作者maya

ログメッセージ

bump up the version.

変更サマリ

差分

--- trunk/doc/en/html/about/history.html (revision 7119)
+++ trunk/doc/en/html/about/history.html (revision 7120)
@@ -31,16 +31,16 @@
3131
3232 <h2><a name="teraterm">Tera Term</a></h2>
3333
34-<h3><a name="teraterm_4.99">2018.05.xx (Ver 4.99)</a></h3>
34+<h3><a name="teraterm_4.99">2018.05.31 (Ver 4.99)</a></h3>
3535 <ul class="history">
3636 <li>Changes
3737 <ul>
38- <li>Accept service name instead of the port number on the command line option.</li>
39- <li>Improved the behavior of window resizing.</li>
4038 <li>added support for the DECSACE control sequence.
4139 <ul>
4240 <li>default affected area of DECCARA and DECRARA control sequence is changed to stream.</li>
4341 </ul></li>
42+ <li>Improved the behavior of window resizing.</li>
43+ <li>Accept service name instead of the port number on the command line option.</li>
4444 <li>added the <a href="../commandline/teraterm.html#speed">/SPEED=</a> command line option which behavior is same as the <a href="../commandline/teraterm.html#baud">/BAUDE=</a> command line option.</li>
4545 <li>added the <a href="../macro/command/setspeed.html">setspeed</a> command.</li>
4646 </ul>
@@ -3008,7 +3008,7 @@
30083008
30093009 <h2><a name="ttssh">TTSSH</a></h2>
30103010
3011-<h3><a name="ttssh_2.85">2018.05.xx (Ver 2.85)</a></h3>
3011+<h3><a name="ttssh_2.85">2018.05.31 (Ver 2.85)</a></h3>
30123012 <ul class="history">
30133013 <li>Changes
30143014 <ul>
--- trunk/doc/ja/html/about/history.html (revision 7119)
+++ trunk/doc/ja/html/about/history.html (revision 7120)
@@ -31,16 +31,16 @@
3131
3232 <h2><a name="teraterm">Tera Term</a></h2>
3333
34-<h3><a name="teraterm_4.99">2018.05.xx (Ver 4.99)</a></h3>
34+<h3><a name="teraterm_4.99">2018.05.31 (Ver 4.99)</a></h3>
3535 <ul class="history">
3636 <li>変更
3737 <ul>
38- <li>コマンドラインオプションでポート番号の代わりにサービス名を受け付けるようにした。</li>
39- <li>ウィンドウサイズ変更時の挙動を改善した。</li>
4038 <li>DECSACE 制御シーケンスに対応した。
4139 <ul>
4240 <li>DECCARA, DECRARA 制御シーケンスのデフォルトの対象領域を、開始点と終了点の間の連続領域に変更した。</li>
4341 </ul></li>
42+ <li>ウィンドウサイズ変更時の挙動を改善した。</li>
43+ <li>コマンドラインオプションでポート番号の代わりにサービス名を受け付けるようにした。</li>
4444 <li><a href="../commandline/teraterm.html#speed">/SPEED=</a> コマンドラインオプションを追加した。動作は <a href="../commandline/teraterm.html#baud">/BAUD=</a>と同じ。</li>
4545 <li><a href="../macro/command/setspeed.html">setspeed</a> マクロコマンドを追加した。</li>
4646 </ul>
@@ -3014,7 +3014,7 @@
30143014
30153015 <h2><a name="ttssh">TTSSH</a></h2>
30163016
3017-<h3><a name="ttssh_2.85">2018.05.xx (Ver 2.85)</a></h3>
3017+<h3><a name="ttssh_2.85">2018.05.31 (Ver 2.85)</a></h3>
30183018 <ul class="history">
30193019 <li>変更
30203020 <ul>
旧リポジトリブラウザで表示