• R/O
  • SSH
  • HTTPS

ttssh2: コミット


コミットメタ情報

リビジョン7105 (tree)
日時2018-05-17 02:47:06
作者maya

ログメッセージ

鬼車 6.8.2 にアップデート
OpenSSL 1.0.2o にアップデート

変更サマリ

差分

--- trunk/doc/en/html/about/history.html (revision 7104)
+++ trunk/doc/en/html/about/history.html (revision 7105)
@@ -49,6 +49,13 @@
4949 <li>The DECCARA control sequence breaks the color of cells.</li>
5050 </ul>
5151 </li>
52+
53+ <li>Misc
54+ <ul>
55+ <li>upgraded TTSSH to <a href="#ttssh_2.85">2.85</a>.</li>
56+ <li>upgraded Oniguruma to 6.8.2.</li>
57+ </ul>
58+ </li>
5259 </ul>
5360
5461
@@ -2996,6 +3003,16 @@
29963003
29973004 <h2><a name="ttssh">TTSSH</a></h2>
29983005
3006+<h3><a name="ttssh_2.85">2018.05.xx (Ver 2.85)</a></h3>
3007+<ul class="history">
3008+ <li>その他
3009+ <ul>
3010+ <li>upgraded OpenSSL to 1.0.2o.</li>
3011+ </ul>
3012+ </li>
3013+</ul>
3014+
3015+
29993016 <h3><a name="ttssh_2.84">2018.02.28 (Ver 2.84)</a></h3>
30003017 <ul class="history">
30013018 <li>Changes
--- trunk/doc/en/html/reference/develop.txt (revision 7104)
+++ trunk/doc/en/html/reference/develop.txt (revision 7105)
@@ -45,8 +45,8 @@
4545
4646
4747 * Libraries
48-- Oniguruma 6.7.1 (https://github.com/kkos/oniguruma)
49-- OpenSSL 1.0.2n (http://www.openssl.org/)
48+- Oniguruma 6.8.2 (https://github.com/kkos/oniguruma)
49+- OpenSSL 1.0.2o (http://www.openssl.org/)
5050 - zlib 1.2.11 (http://www.zlib.net/)
5151 - PuTTY 0.70 (http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/)
5252 - SFMT 1.5.1 (http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/SFMT/index.html)
--- trunk/doc/ja/html/about/history.html (revision 7104)
+++ trunk/doc/ja/html/about/history.html (revision 7105)
@@ -49,6 +49,13 @@
4949 <li>DECCARA 制御シーケンスで色が壊れる問題を修正した。</li>
5050 </ul>
5151 </li>
52+
53+ <li>その他
54+ <ul>
55+ <li><a href="#ttssh_2.85">TTSSH(2.85)</a>へ差し替えた。</li>
56+ <li>Oniguruma 6.8.2へ差し替えた。</li>
57+ </ul>
58+ </li>
5259 </ul>
5360
5461
@@ -3002,6 +3009,16 @@
30023009
30033010 <h2><a name="ttssh">TTSSH</a></h2>
30043011
3012+<h3><a name="ttssh_2.85">2018.05.xx (Ver 2.85)</a></h3>
3013+<ul class="history">
3014+ <li>その他
3015+ <ul>
3016+ <li>OpenSSL 1.0.2oへ差し替えた。</li>
3017+ </ul>
3018+ </li>
3019+</ul>
3020+
3021+
30053022 <h3><a name="ttssh_2.84">2018.02.28 (Ver 2.84)</a></h3>
30063023 <ul class="history">
30073024 <li>変更
--- trunk/doc/ja/html/reference/develop.txt (revision 7104)
+++ trunk/doc/ja/html/reference/develop.txt (revision 7105)
@@ -47,8 +47,8 @@
4747
4848
4949 ■ ライブラリ
50-- Oniguruma 6.7.1 (https://github.com/kkos/oniguruma)
51-- OpenSSL 1.0.2n (http://www.openssl.org/)
50+- Oniguruma 6.8.2 (https://github.com/kkos/oniguruma)
51+- OpenSSL 1.0.2o (http://www.openssl.org/)
5252 - zlib 1.2.11 (http://www.zlib.net/)
5353 - PuTTY 0.70 (http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/)
5454 - SFMT 1.5.1 (http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/SFMT/index-jp.html)
旧リポジトリブラウザで表示