• R/O
  • SSH
  • HTTPS

tomoyo: レポジトリ概要


最近のコミット RSS

Rev. 日時 作者 メッセージ
r6867 2021-04-11 22:41:56 kumaneko
r6866 2021-04-01 19:16:53 kumaneko ccs-patch 1.8.9
r6865 2021-04-01 19:09:15 kumaneko
r6864 2021-03-28 23:09:41 kumaneko
r6863 2021-03-22 20:08:31 kumaneko
r6862 2021-03-16 22:53:40 kumaneko
r6861 2021-03-13 20:24:22 kumaneko
r6860 2021-03-13 19:30:26 kumaneko Fix ccs_kernel_service() for Linux 5.5+ kernels.
r6859 2021-03-13 19:13:45 kumaneko Skip permission checks for fileless execution requests.
r6858 2021-03-01 22:23:24 kumaneko

最近変更されたタグ

名前 Rev. 日時 作者
ccs-patch r6866 2021-04-01 19:16:53 kumaneko
htdocs r6865 2021-04-01 19:09:15 kumaneko
ccs-tools r6799 2020-05-05 23:06:39 kumaneko
tomoyo-tools r6767 2020-01-01 21:33:51 kumaneko
lkml r3088 2009-10-05 15:45:53 kumaneko
tomoyo-lsm r755 2007-12-03 18:08:17 kumaneko

ブランチ

名前 Rev. 日時 作者 メッセージ
centos-5 r6732 2019-08-20 14:21:29 kumaneko
centos-6 r6689 2019-02-05 18:50:08 kumaneko
jamielinux r6689 2019-02-05 18:50:08 kumaneko
meta-tomoyo r6689 2019-02-05 18:50:08 kumaneko
ubuntu-12.04 r6732 2019-08-20 14:21:29 kumaneko

Note: README ファイルはありません。(リポジトリ内に README ファイルを置くことにより、ここに説明を表示できます)

旧リポジトリブラウザで表示