• R/O
  • HTTP
  • SSH
  • HTTPS

luatexja: コミット一覧

ソースコードの管理場所


RSS
Rev. 日時 作者
82b302e kitagawa_test 2019-06-06 11:30:10 Hironori Kitagawa

added test91-siunitx.tex

c846a8f 2019-06-06 05:41:22 Hironori Kitagawa

Fix #39300

b7db142 master 2019-05-14 21:25:12 Hironori Kitagawa

removed unnecessary file

750cd69 2019-05-14 21:24:13 Hironori Kitagawa

luatexja-fontspec-*.sty: forgot to update \setmonojfont

74b70dd 20190504.0 2019-05-04 18:31:06 Hironori Kitagawa

Releases 20190504.0

5830d1c 2019-05-04 18:11:39 Hironori Kitagawa

regen pdf

1925336 2019-05-04 17:53:39 Hironori Kitagawa

documentation and \UTF

f8fad38 2019-05-03 06:22:12 Hironori Kitagawa

\CID for non-AJ1 font

b85f1f2 2019-05-02 16:24:30 Hironori Kitagawa

doc

5259ad5 2019-05-02 12:46:55 Hironori Kitagawa

doc

ebf8f41 2019-05-02 06:45:03 Hironori Kitagawa

Target release date: 2019-05-04

a9ddf3f 2019-05-01 17:15:54 Hironori Kitagawa

\CID for vertical form glyphs of non-AJ1 fonts

0cca543 2019-05-01 09:15:50 Hironori Kitagawa

\ajLig{令和}, new lua func: luatexja.jfont.register_vert_replace

bf92038 2019-04-30 21:00:59 Hironori Kitagawa

order

4dc8714 2019-04-30 12:14:17 Hironori Kitagawa

Added new "font feature" jpotf; replace fullwidth comma to ideographic comma etc.

9e0d77f 2019-04-16 22:25:07 Hironori Kitagawa

#39138

506b798 20190408.0 2019-04-08 20:12:43 Hironori Kitagawa

Releases 20190408.0

d92f356 2019-04-08 18:35:35 Hironori Kitagawa

regenerated pdf (only the date is changed)

8c66b67 2019-04-08 18:30:21 Hironori Kitagawa

date: 20190408.0

639a0bf 2019-04-08 18:07:23 Hironori Kitagawa

Merge branch 'kitagawa_test'

ca66efc 2019-04-08 18:06:33 Hironori Kitagawa

ltj-rmlgbm.lua: bugfic

d574c49 20190407.0 2019-04-07 07:25:46 Hironori Kitagawa

Releases 20190407.0

b1a53ef 2019-04-07 07:24:51 Hironori Kitagawa

updated date

845cb12 2019-04-06 20:44:31 Hironori Kitagawa

Adobe-KR; target release date: 2019-04-07

1c4914c 2019-04-06 20:10:43 Hironori Kitagawa

update doc

2817469 2019-04-06 15:35:50 Hironori Kitagawa

platex/ に追随

2cd99a5 2019-04-06 06:05:08 Hironori Kitagawa

Adobe-KR

a0ffd5d 2019-04-03 16:08:06 Hironori Kitagawa

ltj-rmlgbm.lua: updated CMap version

9b0a947 2019-04-01 15:50:50 Hironori Kitagawa

test17-priority: pow => ^

ed82d05 2019-04-01 15:41:15 Hironori Kitagawa

ltj-charrange.lua: pow => ^

旧リポジトリブラウザで表示