Android-x86
Fork

  • R/O
  • HTTP
  • SSH
  • HTTPS

packages-apps-Superuser: コミット

packages/apps/Superuser


コミットメタ情報

リビジョン91221d0348d054907f4ff8974e51afb9f3262274 (tree)
日時2011-11-21 03:06:48
作者Adam Shanks <chainsdd@gmai...>
コミッターAdam Shanks

ログメッセージ

Updated translations from crowdin.net

変更サマリ

差分

--- a/res/values-cs/strings.xml
+++ b/res/values-cs/strings.xml
@@ -1,28 +1,196 @@
11 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
22 <!--Generated by crowdin.net-->
33 <resources>
4+ <string name="app_name">Superuser</string>
5+ <string name="app_name_request">Požadavek Superuser</string>
46 <string name="description_home">Domů</string>
7+ <string name="description_log">Záznam</string>
8+ <string name="description_preferences">Nastavení</string>
9+ <string name="page_label_apps">aplikace</string>
10+ <string name="page_label_log">protokol</string>
11+ <string name="menu_preferences">Předvolby</string>
12+ <string name="menu_clear">Vymazat</string>
13+ <string name="menu_clear_log">Vymazat protokoly</string>
14+ <string name="permgrouplab_superuser">Oprávnění superuser</string>
15+ <string name="permgroupdesc_superuser">Superuser oprávnění</string>
16+ <string name="permlab_respond">ragovat na požadavky superuser</string>
17+ <string name="permdesc_respond">Umožní aplikaci reagovat na požadavek pro získání oprávnění superuser.</string>
18+ <string name="permlab_provider_read">Načíst superuser data</string>
19+ <string name="permdesc_provider_read">Umožní aplikaci číst data ze superuser poskytovatele obsahu</string>
20+ <string name="permlab_provider_write">Zapisovat superuser data</string>
21+ <string name="permdesc_provider_write">Umožní aplikaci zapisovat data do superuser poskytovatele obsahu</string>
22+ <string name="recent_activity">Poslední aktivita</string>
523 <string name="yes">Ano</string>
624 <string name="no">Ne</string>
25+ <string name="ok">Dobře</string>
26+ <string name="loading">načítání</string>
727 <string name="allow">Povolit</string>
828 <string name="cancel">Zrušit</string>
929 <string name="deny">Odepřít</string>
30+ <string name="set">Nastavit</string>
31+ <string name="remember">Zapamatovat</string>
32+ <string name="remember_disabled">Zapamatování je zakázáno dokud nebude su aktualizováno</string>
33+ <string name="request">%1$s jako %2$s (uid: %3$d)</string>
1034 <string name="unknown">Neznámé jméno</string>
1135 <string name="allowed">Povoleno</string>
1236 <string name="denied">Odepřeno</string>
1337 <string name="created">Vytvořeno</string>
38+ <string name="toggled">Přepnuto</string>
1439 <string name="empty_apps">Žádná aplikace není v seznamu</string>
40+ <string name="empty_logs">Protokol je prázdný</string>
41+ <string name="log_count">Zobrazeno %d položek</string>
42+ <string name="log_last_accessed">Poslední přístup - %1$s v %2$s</string>
43+ <string name="log_last_allowed">Naposled povoleno %1$s v %2$s</string>
44+ <string name="log_last_denied">Naposled odepřeno %1$s v %2$s</string>
45+ <string name="log_last_toggled">Naposled přepnuto %1$s v %2$s</string>
46+ <string name="log_created_on">Vytovřeno %1$s v %2$s</string>
47+ <string name="detail_package">Balíček</string>
48+ <string name="detail_app_uid">UID aplikace</string>
49+ <string name="detail_request">Požadované UID</string>
50+ <string name="detail_command">Příkaz</string>
51+ <string name="detail_status">Stav</string>
52+ <string name="request_app_name">Aplikace</string>
53+ <string name="pref_title">Předvolby</string>
54+ <string name="pref_category_security">Zabezpečení</string>
55+ <string name="pref_pin_title">Použít PIN</string>
56+ <string name="pref_pin_summary_on">Dotaz oprávnění bude vyžadovat PIN</string>
57+ <string name="pref_pin_summary_off">Dotaz oprávnění nebude vyžadovat PIN</string>
58+ <string name="pref_change_pin_title">Změnit PIN</string>
59+ <string name="pref_timeout_title">Vypršení časového limitu</string>
60+ <string name="pref_timeout_summary">Aplikace, které nejsou zapamatovány budou mít přístup %1$d sekund po výzvě</string>
61+ <string name="pref_automatic_action_title">Automatická odpověď</string>
62+ <string name="pref_automatic_action_summary">Nastavte způsob jak Superuser zpracovává nové požadavky na oprávnění</string>
63+ <string name="pref_ghost_mode_title">Neviditelný režim</string>
64+ <string name="pref_ghost_mode_summary_on">Vytočte tajný kód pro spuštění Superuser</string>
65+ <string name="pref_ghost_mode_summary_off">Neviditelný režim deaktivován</string>
66+ <string name="pref_ghost_mode_message">Režim Ghost skryje ikonu aplikace Superuser ze spouštěče. Ikona zůstane skrytá i po další restartu spouštěče. Při skryté ikoně můžete stále spouštět aplikaci Superuse pomocí vytočení tajného kódu v telefonu. Výchozí tajný kód je *#*#787378737#*#* (*#*#superuser#*#*), ale čísla mohou být změněna.\n\nPoznámka: pokud vaše zařízení nemá telefonní vytáčení, režim Ghost by neměl být aktivován.\n\n\Povolit režim Ghost?</string>
67+ <string name="pref_ghost_mode_enabled_message">Neviditelný režim zapnut. Restartujte Launcher nebo telefon pro změnu.</string>
68+ <string name="pref_secret_code_title">Tajný kód</string>
69+ <string name="pref_secret_code_summary">Tajný kod je *#*#%1$s#*#*</string>
1570 <string name="pref_category_applist_title">Seznam aplikací</string>
71+ <string name="pref_show_status_icons_title">Zobrazit stavové ikony</string>
72+ <string name="pref_show_status_icons_summary_on">Zobrazit ikonu pro stav každé aplikace</string>
73+ <string name="pref_show_status_icons_summary_off">Nezobrazovat ikonu pro stav každé aplikace</string>
74+ <string name="pref_status_icon_type_title">Typ ikony stavu</string>
1675 <string name="pref_status_icon_type_summary">Styl ikony statusu</string>
1776 <string name="pref_applist_show_log_data_title">Zobrazit log</string>
1877 <string name="pref_applist_show_log_data_summary_on">Zobrazit log v seznamu aplikací</string>
1978 <string name="pref_applist_show_log_data_summary_off">Nezobrazovat log v seznamu aplikací</string>
2079 <string name="pref_enable_logging_title">Povolit logování</string>
80+ <string name="pref_enable_logging_summary_on">Vytvoření oprávnění a přístupy budou zaznamenávány</string>
81+ <string name="pref_enable_logging_summary_off">Vytvoření oprávnění a přístupy nebudou zaznamenávány</string>
2182 <string name="pref_delete_old_logs_title">Vymazat starší logy</string>
2283 <string name="pref_delete_old_logs_summary_on">Vymazat starší logy pokud dosáhnou limitu</string>
84+ <string name="pref_delete_old_logs_summary_off">Nemazat staré záznamy pokud je dosažen limit</string>
2385 <string name="pref_log_entry_limit_title">Počet omezení záznamů v logu</string>
86+ <string name="pref_log_entry_limit_summary">%1$d záznamů</string>
87+ <string name="pref_log_entries_to_save">Nastavit počet uložených záznamů</string>
2488 <string name="pref_24_hour_title">Zvolit 24 hodinový formát</string>
89+ <string name="pref_24_hour_summary_on">Protokoly budou zobrazeny ve 24hodinovém formátu</string>
90+ <string name="pref_24_hour_summary_off">Protokoly budou zobrazeny v 12 hodinový formátu</string>
91+ <string name="pref_show_seconds_title">Zobrazovat sekundy</string>
92+ <string name="pref_show_seconds_summary_on">Protokoly budou zahrnovat sekundy</string>
93+ <string name="pref_show_seconds_summary_off">Protokoly nebudou zahrnovat sekundy</string>
94+ <string name="pref_date_format_title">Zvolte formát data</string>
95+ <string name="pref_date_format_summary">Formát použitý pro zobrazení data v protokolech</string>
96+ <string name="pref_clear_log_title">Vymazat protokol</string>
97+ <string name="pref_clearing_log_title">Vymazání protokolu</string>
2598 <string name="pref_clearing_log_summary">Počkejte prosím</string>
99+ <string name="pref_category_notification_title">Oznámení</string>
100+ <string name="pref_notifications_title">Oznámení</string>
101+ <string name="pref_notifications_summary_on">Zobrazit oznámení, když je aplikaci uděleno oprávnění Su</string>
102+ <string name="pref_notifications_summary_off">Nezobrazovat oznámení, když je aplikaci uděleno oprávnění Su</string>
103+ <string name="pref_notifications_type_title">Typ oznámení</string>
104+ <string name="pref_notifications_type_summary">Typ oznámení, když je aplikaci uděleno oprávnění SU</string>
105+ <string name="pref_toast_location_title">Umístění oznámení</string>
106+ <string name="pref_toast_location_summary">Kde bude zobrazovat oznámení na obrazovce</string>
107+ <string name="pref_use_allow_tag_title">Povolení pomocí NFC štítku</string>
108+ <string name="pref_use_allow_tag_summary_on">Pro povolení vložte PIN nebo naskenujte štítek</string>
109+ <string name="pref_use_allow_tag_summary_off">Povolení pouze pomocí PIN</string>
110+ <string name="pref_write_allow_tag_title">Vytvořit nový štítek povolení</string>
111+ <string name="pref_write_allow_tag_summary">Vytvořit nový štítek určený k povolení</string>
112+ <string name="pref_category_backup_restore_title">Zálohování / obnovení</string>
113+ <string name="pref_backup_title">Zálohovat aplikace/předvolby</string>
114+ <string name="backup_complete">Záloha uložena na SD kartu</string>
115+ <string name="pref_restore_title">Obnovit aplikace/předvolby</string>
116+ <string name="pref_version_title">Superuser v%1$s (%2$d)</string>
117+ <string name="pref_version_summary">Verze databáze %s</string>
118+ <string name="pref_bin_version_title_loading">Načítání verze su binární</string>
119+ <string name="pref_bin_version_title">Su binární v%s</string>
120+ <string name="pref_bin_version_summary">Klepněte pro kontrolu aktualizace</string>
121+ <string name="pref_changelog_title">Seznam změn</string>
122+ <string name="pref_changelog_summary">Zobrazit seznam změn</string>
123+ <string name="pref_get_elite_title">Go Elite!</string>
124+ <string name="pref_get_elite_summary">Koupit Elite pro odemknutí všechny možností</string>
125+ <string name="updater_title">Aktualizátor</string>
126+ <string name="updater_new_su_found">Nová verze su binární nalezena. Aktualizovat nyní?</string>
127+ <string name="updater_current_installed">Aktuální verze je již nainstalována. Nemusíte provádět žádnou akci.</string>
128+ <string name="updater_update">Aktualizovat</string>
129+ <string name="updater_update_anyway">Přesto aktualizovat</string>
130+ <string name="updater_cool">To bylo skvělé, udělej to znovu</string>
131+ <string name="updater_working">Probíhá zpracování...</string>
132+ <string name="updater_ok">v pořádku!</string>
133+ <string name="updater_fail">Chyba!</string>
134+ <string name="updater_update_failed">Aktualizace se nezdařila. Zkusit znovu?</string>
135+ <string name="updater_no_conn">Nepodařilo se stáhnout manifest. Zkontrolujte připojení k Internetu</string>
136+ <string name="updater_try_again">Zkusit znovu</string>
137+ <string name="updater_su_updated">Su binární úspěšně aktualizován</string>
138+ <string name="updater_step_download_manifest">Stahuji manifest...\u0020</string>
139+ <string name="updater_step_parse_manifest">Analyzuji manifest...\u0020</string>
140+ <string name="updater_step_latest_version">Nejnovější verze =\u0020</string>
141+ <string name="updater_step_check_installed_version">Kontrola nainstalované verze =\u0020</string>
142+ <string name="updater_step_fix_db">Opravuji databázi...\u0020</string>
143+ <string name="updater_step_find_busybox">Checking for busybox...\u0020</string>
144+ <string name="updater_step_download_busybox">Stahuji vlastní busybox...\u0020</string>
145+ <string name="updater_step_check_md5sum">Kontroluji md5sum...\u0020</string>
146+ <string name="updater_step_check_installed_path">Kontroluji aktuální instalační cestu\u2026\u0020</string>
147+ <string name="updater_step_download_su">Stahuji nové soubory...\u0020</string>
148+ <string name="updater_step_get_root">Získávám root povolení...\u0020</string>
149+ <string name="updater_step_remount_rw">Přepojení /system jako rw...\u0020</string>
150+ <string name="updater_step_cp">Kopírování su do /system...\u0020</string>
151+ <string name="updater_step_chmod">Změna režimu souboru su na 06755...\u0020</string>
152+ <string name="updater_step_mv">Přesouvám su na konečnou polohu\u2026\u0020</string>
153+ <string name="updater_step_remount_ro">Přepojení /system jako ro...\u0020</string>
154+ <string name="updater_step_clean_up">Uklízím...\u0020</string>
155+ <string name="updater_remount_ro_failed">Nepodařilo se připojit /system pouze pro čtení, restartujte k dokončení aktualizace.</string>
156+ <string name="updater_find_su_failed">Nepodařilo se najít aktuálně nainstalované binární su. Aktualizace nemůže pokračovat.</string>
157+ <string name="updater_bad_install_location">su binární je v současné době nainstalován v /sbin. Tento aktualizátor není schopen jeho aktualizaci provést. Najděte prosím novou ROM pro vaše zařízení.</string>
158+ <string name="notification_text_allow">%s bylo uděleno oprávnění Superuser</string>
159+ <string name="notification_text_deny">%s bylo odepřeno oprávnění Superuser</string>
160+ <string name="notif_outdated_ticker">Váš su binární je zastaralý</string>
161+ <string name="notif_outdated_title">su binární zastaralé</string>
162+ <string name="notif_outdated_text">Klepněte pro update su binární</string>
163+ <string name="pin_enter_pin">Zadejte PIN</string>
164+ <string name="pin_new_pin">Zadejte nový PIN</string>
165+ <string name="pin_confirm_pin">Potvrdit PIN</string>
166+ <string name="pin_mismatch">PINy se neshodují, zkuste to znovu</string>
26167 <string name="pin_enter_secret_code">Zadejte tajný kód</string>
168+ <string name="nfc_write_tag">Skenovat štítek pro zápis</string>
169+ <string name="malicious_apps_title">Varování</string>
170+ <string name="malicious_apps_message2">Aplikace jsou označené jako škodlivé, protože obsahují prvky, které naznačují, že se snaží získat root přístup, pravděpodobně bez vašeho souhlasu. Je velmi doporučeno je ihned odinstalovat.</string>
171+ <string name="malicious_apps_uninstall">Odinstalovat</string>
172+ <string name="malicious_apps_ignore">Ignorovat</string>
173+ <string name="malicious_app_notification_ticker">Potenciálně škodlivá aplikace zjištěna</string>
174+ <string name="malicious_app_notification_text">%s je pravděpodobně škodlivý. Klepnutím odinstalujete.</string>
175+ <string name="malicious_app_uid">sdílí UID se Superuser</string>
176+ <string name="malicious_app_respond">žádá o povolení reagovat</string>
177+ <string name="malicious_app_write">žádá o oprávnění k zápisu k poskytovateli oprávnění</string>
178+ <string name="changelog_full_title">Seznam změn</string>
27179 <string name="changelog_title">Co je nového</string>
180+ <plurals name="restore_complete">
181+ <item quantity="one">Jedna aplikace a předvolby byly obnoveny</item>
182+ <item quantity="other">%1$d aplikace a předvolby obnoveny</item>
183+ </plurals>
184+ <plurals name="pref_logs_deleted">
185+ <item quantity="one">Jeden protokol odstraněn</item>
186+ <item quantity="other">%1$d protokolů odstraněno</item>
187+ </plurals>
188+ <plurals name="pin_incorrect_try">
189+ <item quantity="one">Poslední šance</item>
190+ <item quantity="other">Ne - zbývá %d pokusů</item>
191+ </plurals>
192+ <plurals name="malicious_apps_message1">
193+ <item quantity="one">Následující balíček byl shledán škodlivým:</item>
194+ <item quantity="other">Následující balíčky byly shledány jako škodlivé:</item>
195+ </plurals>
28196 </resources>
--- a/res/values-da/strings.xml
+++ b/res/values-da/strings.xml
@@ -22,7 +22,7 @@
2222 <string name="recent_activity">Nylig aktivitet</string>
2323 <string name="yes">Ja</string>
2424 <string name="no">Nej</string>
25- <string name="ok">Okay</string>
25+ <string name="loading">indlæser</string>
2626 <string name="allow">Godkend</string>
2727 <string name="cancel">Annuller</string>
2828 <string name="deny">Afvis</string>
@@ -48,8 +48,6 @@
4848 <string name="detail_request">Anmodet UID</string>
4949 <string name="detail_command">Kommando</string>
5050 <string name="detail_status">Status</string>
51- <string name="request_message">Følgende app anmoder om Superbruger adgang:</string>
52- <string name="request_app_name">App</string>
5351 <string name="pref_title">Indstillinger</string>
5452 <string name="pref_category_security">Sikkerhed</string>
5553 <string name="pref_pin_title">Brug PIN</string>
@@ -111,7 +109,6 @@
111109 <string name="pref_use_allow_tag_summary_off">Indtast kun PIN for at tillade</string>
112110 <string name="pref_write_allow_tag_title">Opret nyt tillad-tag</string>
113111 <string name="pref_write_allow_tag_summary">Lav et nyt tag, der bruges til at tillade</string>
114- <string name="pref_category_info_title">Superbruger information</string>
115112 <string name="pref_version_title">Superbruger %1$s (%2$d)</string>
116113 <string name="pref_version_summary">Database version %s</string>
117114 <string name="pref_bin_version_title_loading">Indlæser SU binary version</string>
--- a/res/values-de/strings.xml
+++ b/res/values-de/strings.xml
@@ -3,11 +3,7 @@
33 <resources>
44 <string name="app_name">Superuser</string>
55 <string name="app_name_request">Superuser Anfrage</string>
6- <string name="description_home">Home</string>
7- <string name="description_log">Log</string>
86 <string name="description_preferences">Einstellungen</string>
9- <string name="description_extras">Extras</string>
10- <string name="menu_extras">Extras</string>
117 <string name="menu_preferences">Einstellungen</string>
128 <string name="menu_clear">löschen</string>
139 <string name="menu_clear_log">Protokoll löschen</string>
@@ -23,6 +19,7 @@
2319 <string name="yes">Ja</string>
2420 <string name="no">Nein</string>
2521 <string name="ok">Okay</string>
22+ <string name="loading">Laden</string>
2623 <string name="allow">Erlauben</string>
2724 <string name="cancel">Abbrechen</string>
2825 <string name="deny">Verweigern</string>
@@ -48,8 +45,6 @@
4845 <string name="detail_request">Angeforderte UID</string>
4946 <string name="detail_command">Befehl</string>
5047 <string name="detail_status">Status</string>
51- <string name="request_message">Die folgenden App fordert Superuser-Zugriff an:</string>
52- <string name="request_app_name">App</string>
5348 <string name="pref_title">Einstellungen</string>
5449 <string name="pref_category_security">Sicherheit</string>
5550 <string name="pref_pin_title">Verwende PIN</string>
@@ -76,7 +71,6 @@
7671 <string name="pref_applist_show_log_data_title">Zeige Log-Daten</string>
7772 <string name="pref_applist_show_log_data_summary_on">Zeige Log-Daten in der App-Liste</string>
7873 <string name="pref_applist_show_log_data_summary_off">Zeige die Log-Daten in der App-Liste nicht an</string>
79- <string name="pref_category_log_title">Log</string>
8074 <string name="pref_enable_logging_title">Aktiviere Protokoll</string>
8175 <string name="pref_enable_logging_summary_on">Berechtigungs-Erstellung und Zugriff wird protokolliert</string>
8276 <string name="pref_enable_logging_summary_off">Berechtigungs-Erstellung und Zugriff wird nicht protokolliert</string>
@@ -105,23 +99,17 @@
10599 <string name="pref_notifications_type_summary">Art der Benachrichtigung, wenn einer Anwendung su-Berechtigungen erteilt werden</string>
106100 <string name="pref_toast_location_title">Lage des Hinweises</string>
107101 <string name="pref_toast_location_summary">Wo die Benachrichtigung auf dem Bildschirm angezeigt wird</string>
108- <string name="pref_category_nfc_title">NFC</string>
109102 <string name="pref_use_allow_tag_title">Für Erlaubnis NFC-Etikett scannen</string>
110103 <string name="pref_use_allow_tag_summary_on">Für Erlaubnis PIN eingeben oder Etikett scannen</string>
111104 <string name="pref_use_allow_tag_summary_off">Zum Erlauben nur PIN eingeben</string>
112105 <string name="pref_write_allow_tag_title">Beschreibe neues Erlaubnis-Etikett</string>
113106 <string name="pref_write_allow_tag_summary">Erstelle ein Etikett, das für Erlaubnis verwendet wird</string>
114- <string name="pref_category_info_title">Superuser-Information</string>
115- <string name="pref_version_title">Superuser v%1$s (%2$d)</string>
116107 <string name="pref_version_summary">Datenbank-Version %s</string>
117108 <string name="pref_bin_version_title_loading">su-binary version wird geladen</string>
118109 <string name="pref_bin_version_title">Su binary v%s</string>
119110 <string name="pref_bin_version_summary">Drücken, um auf Updates zu prüfen</string>
120- <string name="pref_changelog_title">Changelog</string>
121111 <string name="pref_changelog_summary">Changelog anzeigen</string>
122- <string name="pref_get_elite_title">Go Elite!</string>
123112 <string name="pref_get_elite_summary">Kaufen Sie Elite, um alle Optionen freizuschalten</string>
124- <string name="updater_title">Binary Updater</string>
125113 <string name="updater_new_su_found">Neue Version von su binary gefunden. Jetzt aktualisieren?</string>
126114 <string name="updater_current_installed">Aktuelle Version bereits installiert. Keine Aktion erforderlich.</string>
127115 <string name="updater_update">Aktualisierung</string>
@@ -138,6 +126,7 @@
138126 <string name="updater_step_latest_version">Neueste Version =\u0020</string>
139127 <string name="updater_step_check_installed_version">Überprüfe installierte Version =\u0020</string>
140128 <string name="updater_step_fix_db">Repariere Datenbank ...\u0020</string>
129+ <string name="updater_step_find_busybox">Ueberpruefe busybox...\u0020</string>
141130 <string name="updater_step_download_busybox">Angepasste Busybox wird heruntergeladen...\u0020</string>
142131 <string name="updater_step_check_md5sum">md5sum wird überprüft... \u0020</string>
143132 <string name="updater_step_check_installed_path">Aktueller Installationspfad wird überprüft...\u0020</string>
@@ -172,7 +161,6 @@
172161 <string name="malicious_app_uid">teilt UID mit Superuser</string>
173162 <string name="malicious_app_respond">erwartet Erlaubnis für die Anfrage</string>
174163 <string name="malicious_app_write">erwartet Erlaubnis, um Berechtigunsanbieter zu schreiben</string>
175- <string name="changelog_full_title">Changelog</string>
176164 <string name="changelog_title">Neue Funktionen</string>
177165 <plurals name="pref_logs_deleted">
178166 <item quantity="one">Ein Protokoll gelöscht</item>
--- a/res/values-el/strings.xml
+++ b/res/values-el/strings.xml
@@ -42,7 +42,6 @@
4242 <string name="detail_request">Ζητούμενη UID</string>
4343 <string name="detail_command">Εντολή</string>
4444 <string name="detail_status">Κατάσταση</string>
45- <string name="request_message">Η παρακάτω εφαρμογή ζητεί πρόσβαση διαχειριστή:</string>
4645 <string name="request_app_name">Εφαρμογή</string>
4746 <string name="pref_title">Προτιμήσεις</string>
4847 <string name="pref_category_security">Ασφάλεια</string>
@@ -83,7 +82,6 @@
8382 <string name="pref_notifications_summary_on">Εμφάνιση ειδοποίησης όταν σε μια εφαρμογή παραχωρούνται δικαιώματα διαχειριστή</string>
8483 <string name="pref_notifications_summary_off">Να μην εμφανίζετε ειδοποίηση όταν μια σε μια εφαρμογή παραχωρούνται δικαιώματα διαχειριστή</string>
8584 <string name="pref_notifications_type_title">Τύπος ειδοποίησης</string>
86- <string name="pref_category_info_title">Πληροφορίες διαχειριστή</string>
8785 <string name="pref_version_title">Διαχειριστής v%1$s (%2$d)</string>
8886 <string name="pref_version_summary">Έκδοση βάσης δεδομένων %s</string>
8987 <string name="pref_bin_version_title_loading">Φόρτωση έκδοσης του su binary</string>
--- a/res/values-es/arrays.xml
+++ b/res/values-es/arrays.xml
@@ -2,7 +2,7 @@
22 <!--Generated by crowdin.net-->
33 <resources>
44 <string-array name="pref_automatic_action_entries">
5- <item>Petición</item>
5+ <item>Preguntar</item>
66 <item>Denegar</item>
77 <item>Permitir</item>
88 </string-array>
@@ -17,7 +17,7 @@
1717 <item>2011/12/31</item>
1818 </string-array>
1919 <string-array name="pref_notifications_type_entries">
20- <item>Toast</item>
20+ <item>Ventana emergente</item>
2121 <item>Barra de estado</item>
2222 </string-array>
2323 <string-array name="pref_toast_location_entries">
--- a/res/values-es/strings.xml
+++ b/res/values-es/strings.xml
@@ -1,34 +1,35 @@
11 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
22 <!--Generated by crowdin.net-->
33 <resources>
4- <string name="app_name">SuperUsuario</string>
5- <string name="app_name_request">Solicitud de SuperUsuario</string>
4+ <string name="app_name">Superusuario</string>
5+ <string name="app_name_request">Solicitud de superusuario</string>
66 <string name="description_home">Inicio</string>
77 <string name="description_log">Registro</string>
88 <string name="description_preferences">Preferencias</string>
9- <string name="description_extras">Extras</string>
10- <string name="menu_extras">Extras</string>
9+ <string name="page_label_apps">aplicaciones</string>
10+ <string name="page_label_log">registro</string>
1111 <string name="menu_preferences">Preferencias</string>
1212 <string name="menu_clear">Limpiar</string>
1313 <string name="menu_clear_log">Limpiar registro</string>
14- <string name="permgrouplab_superuser">Permisos de SuperUsuario</string>
15- <string name="permgroupdesc_superuser">Permisos relacionados con SuperUsuario</string>
16- <string name="permlab_respond">responder a las peticiones del SuperUsuario</string>
17- <string name="permdesc_respond">Permite responder a las peticiones de acceso del SuperUsuario</string>
18- <string name="permlab_provider_read">Leer Datos del SuperUsuario</string>
19- <string name="permdesc_provider_read">Permite leer datos del ProveedordeContenido del SuperUsuario</string>
20- <string name="permlab_provider_write">Escribir datos del SuperUsuario</string>
21- <string name="permdesc_provider_write">Permite escribir datos del Proveedor-de-Contenido del SuperUsuario</string>
14+ <string name="permgrouplab_superuser">Permisos de superusuario</string>
15+ <string name="permgroupdesc_superuser">Permisos relacionados con superusuario</string>
16+ <string name="permlab_respond">responder a las peticiones del superusuario</string>
17+ <string name="permdesc_respond">Permite responder a las peticiones de acceso del superusuario</string>
18+ <string name="permlab_provider_read">Leer Datos del Superusuario</string>
19+ <string name="permdesc_provider_read">Permite leer datos del ProveedordeContenido del Superusuario</string>
20+ <string name="permlab_provider_write">Escribir Datos del Superusuario</string>
21+ <string name="permdesc_provider_write">Permite escribir datos del ProveedordeContenido del Superusuario</string>
2222 <string name="recent_activity">Actividad reciente</string>
2323 <string name="yes">Sí</string>
2424 <string name="no">No</string>
2525 <string name="ok">Aceptar</string>
26+ <string name="loading">cargando</string>
2627 <string name="allow">Permitir</string>
2728 <string name="cancel">Cancelar</string>
2829 <string name="deny">Denegar</string>
2930 <string name="set">Establecer</string>
3031 <string name="remember">Recordar</string>
31- <string name="remember_disabled">Desactivar la opción de recordar hasta que se actualice el binario su</string>
32+ <string name="remember_disabled">Desactivar la opción de recordar hasta que se actualice el su</string>
3233 <string name="request">%1$s como %2$s (uid: %3$d)</string>
3334 <string name="unknown">Nombre desconocido</string>
3435 <string name="allowed">Permitido</string>
@@ -48,23 +49,22 @@
4849 <string name="detail_request">UID solicitada</string>
4950 <string name="detail_command">Comando</string>
5051 <string name="detail_status">Estado</string>
51- <string name="request_message">La siguiente aplicación solicita acceso de SuperUsuario:</string>
5252 <string name="request_app_name">App</string>
5353 <string name="pref_title">Preferencias</string>
5454 <string name="pref_category_security">Seguridad</string>
5555 <string name="pref_pin_title">Usar PIN</string>
56- <string name="pref_pin_summary_on">La petición de permisos requiere PIN</string>
57- <string name="pref_pin_summary_off">La petición de permisos no requiere PIN</string>
56+ <string name="pref_pin_summary_on">La petición de permisos requerirá PIN</string>
57+ <string name="pref_pin_summary_off">La petición de permisos no requerirá PIN</string>
5858 <string name="pref_change_pin_title">Cambiar el PIN</string>
5959 <string name="pref_timeout_title">Suspensión del acceso</string>
60- <string name="pref_timeout_summary">Las Apps que no se recuerdan tendrán acceso durante %1$d segundos después de la petición</string>
60+ <string name="pref_timeout_summary">Las Apps que no se guardan tendrán acceso durante %1$d segundos después de la petición</string>
6161 <string name="pref_automatic_action_title">Respuesta automática</string>
62- <string name="pref_automatic_action_summary">Establecer el modo en que el SuperUsuario se encarga de las nuevas peticiones</string>
62+ <string name="pref_automatic_action_summary">Establecer el modo en que el Superusuario se encarga de las nuevas peticiones</string>
6363 <string name="pref_ghost_mode_title">Modo Fantasma</string>
64- <string name="pref_ghost_mode_summary_on">Marcar el código secreto para iniciar SuperUsuario</string>
64+ <string name="pref_ghost_mode_summary_on">Marcar el código secreto para iniciar Superusuario</string>
6565 <string name="pref_ghost_mode_summary_off">Modo Fantasma desactivado</string>
66- <string name="pref_ghost_mode_message">El Modo Fantasma esconde el icono del Superusuario del iniciador. El icono seguirá escondido la próxima vez que se reinicie. Una vez que el icono esté oculto, se podrá acceder al Superusuario marcando el código secreto. El código secreto por defecto es *#*#787378737#*#* (*#*#superuser#*#*), pero los dígitos se pueden cambiar.\n\nSi el dispositivo no tiene marcador, probablemente no se podrá activar el Modo Fantasma.\n\n¿Activar Modo Fantasma?</string>
67- <string name="pref_ghost_mode_enabled_message">El Modo Fantasma está activado. Por favor reinicie su launcher o el teléfono para ver los cambios</string>
66+ <string name="pref_ghost_mode_message">El Modo Fantasma esconde el icono del Superusuario. Se ocultará la próxima vez que se reinicie el Launcher. Una vez que el icono esté oculto, se podrá acceder al Superusuario marcando el código secreto. El código secreto por defecto es *#*#787378737#*#* (*#*#superuser#*#*), pero se pueden cambiar los números.\n\nSi el dispositivo no tiene teclado numérico, no debería activar el Modo Fantasma.\n\n¿Activar Modo Fantasma?</string>
67+ <string name="pref_ghost_mode_enabled_message">El Modo Fantasma está activado. Por favor reinicie el lanzador o el teléfono para ver los cambios</string>
6868 <string name="pref_secret_code_title">Código secreto</string>
6969 <string name="pref_secret_code_summary">El código secreto es *#*#%1$s#*#*</string>
7070 <string name="pref_category_applist_title">Lista de aplicaciones</string>
@@ -74,7 +74,7 @@
7474 <string name="pref_status_icon_type_title">Tipo de icono de estado</string>
7575 <string name="pref_status_icon_type_summary">Mostrar estilo de icono de estado</string>
7676 <string name="pref_applist_show_log_data_title">Mostrar los datos de registro</string>
77- <string name="pref_applist_show_log_data_summary_on">Mostrar datos de registro en la lista de app</string>
77+ <string name="pref_applist_show_log_data_summary_on">Mostrar datos de registro en la lista de App</string>
7878 <string name="pref_applist_show_log_data_summary_off">No mostrar datos de registro en la lista de app</string>
7979 <string name="pref_category_log_title">Registro</string>
8080 <string name="pref_enable_logging_title">Habilitar el registro</string>
@@ -87,22 +87,22 @@
8787 <string name="pref_log_entry_limit_summary">%1$d entradas de registro</string>
8888 <string name="pref_log_entries_to_save">Establecer el número de entradas de registro que guardar</string>
8989 <string name="pref_24_hour_title">Hora en formato 24 horas</string>
90- <string name="pref_24_hour_summary_on">Las horas de registro se mostrarán en formato de 24 horas</string>
90+ <string name="pref_24_hour_summary_on">Las horas del registro se mostrarán en formato de 24 horas</string>
9191 <string name="pref_24_hour_summary_off">Las horas de registro se mostrarán en formato de 12 horas</string>
9292 <string name="pref_show_seconds_title">Mostrar segundos</string>
9393 <string name="pref_show_seconds_summary_on">Las horas de registro incluirán segundos</string>
9494 <string name="pref_show_seconds_summary_off">Las horas de registro no incluirán segundos</string>
9595 <string name="pref_date_format_title">Seleccionar el formato de fecha</string>
9696 <string name="pref_date_format_summary">Formato utilizado para mostrar la fecha en todos los registros</string>
97- <string name="pref_clear_log_title">Limpiar registro</string>
97+ <string name="pref_clear_log_title">Borrar registro</string>
9898 <string name="pref_clearing_log_title">Limpiando registro</string>
99- <string name="pref_clearing_log_summary">Por favor espere...</string>
99+ <string name="pref_clearing_log_summary">Por favor espere</string>
100100 <string name="pref_category_notification_title">Notificaciones</string>
101101 <string name="pref_notifications_title">Notificaciones</string>
102- <string name="pref_notifications_summary_on">Mostrar notificación cuando una aplicación concede permisos de SuperUsuario</string>
103- <string name="pref_notifications_summary_off">No mostrar notificación cuando una aplicación concede permisos de SuperUsuario</string>
102+ <string name="pref_notifications_summary_on">Mostrar una notificación cuando una aplicación concede permisos de Su</string>
103+ <string name="pref_notifications_summary_off">No mostrar notificación cuando a una aplicación se le conceden permisos de Su</string>
104104 <string name="pref_notifications_type_title">Tipo de notificación</string>
105- <string name="pref_notifications_type_summary">Tipo de notificación que mostrar cuando una aplicación concede permisos de SuperUsuario</string>
105+ <string name="pref_notifications_type_summary">Tipo de notificación que mostrar cuando una aplicación concede permisos de SU</string>
106106 <string name="pref_toast_location_title">Posición del Toast</string>
107107 <string name="pref_toast_location_summary">Donde aparecerá la notificación en la pantalla</string>
108108 <string name="pref_category_nfc_title">NFC</string>
@@ -111,28 +111,32 @@
111111 <string name="pref_use_allow_tag_summary_off">Introducir PIN sólo para permitir</string>
112112 <string name="pref_write_allow_tag_title">Escriba nueva etiqueta para permitir</string>
113113 <string name="pref_write_allow_tag_summary">Escriba una nueva etiqueta que se utilizará para permitir</string>
114- <string name="pref_category_info_title">Información del Superusuario</string>
114+ <string name="pref_category_backup_restore_title">Copiar/Restaurar</string>
115+ <string name="pref_backup_title">Copiar Aplicaciones/preferencias</string>
116+ <string name="backup_complete">Copia realizada en la tarjeta sd</string>
117+ <string name="pref_restore_title">Restaurar Aplicaciones/preferencias</string>
115118 <string name="pref_version_title">Superusuario v%1$s (%2$d)</string>
116119 <string name="pref_version_summary">Versión de la base de datos %s</string>
117120 <string name="pref_bin_version_title_loading">Cargando la versión su binaria</string>
118121 <string name="pref_bin_version_title">Su binaria v%s</string>
119- <string name="pref_bin_version_summary">Buscar actualizaciones</string>
122+ <string name="pref_bin_version_summary">Pulsar para buscar actualizaciones</string>
120123 <string name="pref_changelog_title">Registro de cambios</string>
121124 <string name="pref_changelog_summary">Mostrar el registro de cambios</string>
122- <string name="pref_get_elite_title">Escoge la versión Elite</string>
125+ <string name="pref_get_elite_title">¡Cambia a Élite!</string>
123126 <string name="pref_get_elite_summary">Compra la versión Elite para desbloquear todas las opciones</string>
124- <string name="updater_title">Actualizador binario</string>
125- <string name="updater_new_su_found">Nueva versión de el binario su encontrada. ¿Actualiza ahora?</string>
127+ <string name="updater_title">Actualizador del binario</string>
128+ <string name="updater_new_su_found">Nueva versión del binario Su encontrada. ¿Actualizar ahora?</string>
126129 <string name="updater_current_installed">La versión actual ya ha sido instalada. No se requiere ninguna acción.</string>
127130 <string name="updater_update">Actualizar</string>
128131 <string name="updater_update_anyway">Actualizar de todos modos</string>
129- <string name="updater_cool">Esto esta genial! Hazlo de nuevo!!</string>
132+ <string name="updater_cool">Eso ha estado genial, hazlo de nuevo</string>
130133 <string name="updater_working">Trabajando...</string>
131- <string name="updater_ok">Aceptar</string>
132- <string name="updater_fail">Error</string>
133- <string name="updater_update_failed">Error al actualizar. ¿Reintentar?</string>
134+ <string name="updater_ok">Correcto!</string>
135+ <string name="updater_fail">Error!</string>
136+ <string name="updater_update_failed">Error al actualizar. ¿Volver a intentarlo?</string>
137+ <string name="updater_no_conn">No se ha podido descargar el listado. Comprueba la conexión a internet.</string>
134138 <string name="updater_try_again">Reintentar</string>
135- <string name="updater_su_updated">El ninario su se ha actualizado correctamente</string>
139+ <string name="updater_su_updated">El su binario se ha actualizado correctamente</string>
136140 <string name="updater_step_download_manifest">Descargando manifiesto...\u0020</string>
137141 <string name="updater_step_parse_manifest">Analizando manifiesto...\u0020</string>
138142 <string name="updater_step_latest_version">Última versión =\u0020</string>
@@ -152,28 +156,32 @@
152156 <string name="updater_remount_ro_failed">No se pudo montar /system en modo solo-lectura, reinicie el sistema para completar la actualización </string>
153157 <string name="updater_find_su_failed">El binario "su" no se ha podido encontrar. La actualización no pudo continuar.</string>
154158 <string name="updater_bad_install_location">El binario "su" está instalado en /sbin y el actualizador no puede actualizarlo. Busque otra ROM para su dispositivo.</string>
155- <string name="notification_text_allow">%s ha concedido permisos de Superusuario</string>
156- <string name="notification_text_deny">%s no ha concedido permisos de Superusuario</string>
157- <string name="notif_outdated_ticker">El binario su está desactualizado</string>
159+ <string name="notification_text_allow">Se le han concedido permisos de Superusuario a %s</string>
160+ <string name="notification_text_deny">Se le han denegado los permisos de Superusuario a %s</string>
161+ <string name="notif_outdated_ticker">Su binario su está desactualizado</string>
158162 <string name="notif_outdated_title">binario su desactualizado</string>
159- <string name="notif_outdated_text">Actualizar el binario su</string>
163+ <string name="notif_outdated_text">Pulsar para actualizar el binario su</string>
160164 <string name="pin_enter_pin">Introduzca el PIN</string>
161165 <string name="pin_new_pin">Introducir el nuevo PIN</string>
162166 <string name="pin_confirm_pin">Confirmar PIN</string>
163167 <string name="pin_mismatch">Los PINs no coinciden, vuelva a intentarlo</string>
164168 <string name="pin_enter_secret_code">Escriba el código secreto</string>
165- <string name="nfc_write_tag">Escanear tag para escribir</string>
169+ <string name="nfc_write_tag">Escaneo de etiquetas para escribir</string>
166170 <string name="malicious_apps_title">Atención</string>
167- <string name="malicious_apps_message2">La o las siguientes apps han sido calificadas como maliciosas porque contienen elementos que indican que están intentando conceder acceso de SuperUsuario, posiblemente sin consentimiento. Se recomienda desinstalarlas inmediatamente.</string>
168- <string name="malicious_apps_uninstall">Desinstalar!</string>
171+ <string name="malicious_apps_message2">Las Apps han sido calificadas como maliciosas porque contienen elementos que indican que están intentando conceder acceso de root, posiblemente sin tu consentimiento. Se recomienda desinstalarlas inmediatamente.</string>
172+ <string name="malicious_apps_uninstall">Desinstalar</string>
169173 <string name="malicious_apps_ignore">Ignorar</string>
170174 <string name="malicious_app_notification_ticker">Se ha detectado una app potencialmente maliciosa</string>
171175 <string name="malicious_app_notification_text">%s es probablemente malicioso. Pulse para desinstalar.</string>
172176 <string name="malicious_app_uid">Compartir UID con Superusuario</string>
173- <string name="malicious_app_respond">requests respond permission</string>
177+ <string name="malicious_app_respond">solicitar permiso para responder</string>
174178 <string name="malicious_app_write">Solicita permiso para escribir en proveedor de permisos</string>
175- <string name="changelog_full_title">Changelog</string>
179+ <string name="changelog_full_title">Registro de cambios</string>
176180 <string name="changelog_title">Novedades</string>
181+ <plurals name="restore_complete">
182+ <item quantity="one">Una aplicación con sus preferencias restaurada</item>
183+ <item quantity="other">%1$d aplicaciones con sus preferencias restauradas</item>
184+ </plurals>
177185 <plurals name="pref_logs_deleted">
178186 <item quantity="one">Un registro eliminado</item>
179187 <item quantity="other">%1$d registros eliminados</item>
--- a/res/values-fi/strings.xml
+++ b/res/values-fi/strings.xml
@@ -7,6 +7,8 @@
77 <string name="description_log">Loki</string>
88 <string name="description_preferences">Asetukset</string>
99 <string name="description_extras">Ekstrat</string>
10+ <string name="page_label_apps">sovellukset</string>
11+ <string name="page_label_log">loki</string>
1012 <string name="menu_extras">Ekstrat</string>
1113 <string name="menu_preferences">Asetukset</string>
1214 <string name="menu_clear">Tyhjennä</string>
@@ -14,15 +16,16 @@
1416 <string name="permgrouplab_superuser">Pääkäyttäjän oikeudet</string>
1517 <string name="permgroupdesc_superuser">Pääkäyttäjän liittyvät oikeudet</string>
1618 <string name="permlab_respond">vastata pääkäyttäjän pyyntöihin</string>
17- <string name="permdesc_respond">Salli sovelluksen vastata pääkäyttäjän pääsy pyyntöihin.</string>
19+ <string name="permdesc_respond">Salli sovelluksen vastata pääkäyttäjän pääsypyyntöihin.</string>
1820 <string name="permlab_provider_read">Lue Pääkäyttäjätiedot</string>
1921 <string name="permdesc_provider_read">Salli sovelluksen lukea tietoja Pääkäyttäjä-ContentProvider:sta</string>
20- <string name="permlab_provider_write">Kirjoita Pääkäyttäjätiedot</string>
21- <string name="permdesc_provider_write">Salli sovelluksen kirjoittaa tietoja Pääkäyttäjä-ContentProvider:in</string>
22+ <string name="permlab_provider_write">Kirjoita pääkäyttäjätiedot</string>
23+ <string name="permdesc_provider_write">Salli sovelluksen kirjoittaa tietoja Pääkäyttäjä-ContentProvider:iin</string>
2224 <string name="recent_activity">Viimeaikaiset toiminnot</string>
2325 <string name="yes">Kyllä</string>
2426 <string name="no">Ei</string>
2527 <string name="ok">Okei</string>
28+ <string name="loading">ladataan</string>
2629 <string name="allow">Salli</string>
2730 <string name="cancel">Peruuta</string>
2831 <string name="deny">Estä</string>
@@ -48,7 +51,6 @@
4851 <string name="detail_request">Pyydetty UID</string>
4952 <string name="detail_command">Komento</string>
5053 <string name="detail_status">Tila</string>
51- <string name="request_message">Seuraava sovellus pyytää pääkäyttäjän pääsyä:</string>
5254 <string name="request_app_name">Sovellus</string>
5355 <string name="pref_title">Asetukset</string>
5456 <string name="pref_category_security">Suojaus</string>
@@ -61,10 +63,9 @@
6163 <string name="pref_automatic_action_title">Automaattinen vastaus</string>
6264 <string name="pref_automatic_action_summary">Määritä kuinka Pääkäyttäjä käsittelee uusia pyyntöjä</string>
6365 <string name="pref_ghost_mode_title">Haamu-tila</string>
64- <string name="pref_ghost_mode_summary_on">Valitse salakoodi käynnistääksesi Pääkäyttäjän </string>
66+ <string name="pref_ghost_mode_summary_on">Valitse salakoodi käynnistääksesi Pääkäyttäjä</string>
6567 <string name="pref_ghost_mode_summary_off">Haamu-tila pois päältä</string>
66- <string name="pref_ghost_mode_message">
67-Haamu-tila piilottaa Pääkäyttäjä-kuvakkeen kotinäkymästä. Kuvake on piilotettu seuraavan kerran kun kotinäkymä käynnistetään uudelleen. Kun kuvake on piilotettu, voit käyttää Pääkäyttäjää valitsemalla salakoodin numerovalitsimella. Oletussalakoodi on *#*#787378737#*#* (*#*#superuser#*#*), mutta numeroa voidaan muuttaa.\n\nHuomaa, että jos laitteessa ei ole numerovalitsinta, luultavasti sinun ei pitäisi otta Haamu-tilaa käyttöön.\n\nOtetaanko Haamu-tila käyttöön?</string>
68+ <string name="pref_ghost_mode_message">Haamu-tila piilottaa Pääkäyttäjä-kuvakkeen kotinäkymästä. Kuvake on piilotettu seuraavan kerran kun kotinäkymä käynnistetään uudelleen. Kun kuvake on piilotettu, voit käyttää Superuseria valitsemalla salakoodin numerovalitsimella. Oletussalakoodi on *#*#787378737#*#* (*#*#superuser#*#*), mutta numeroa voidaan muuttaa.\n\nHuomaa, että jos laitteessa ei ole numerovalitsinta, luultavasti sinun ei pitäisi otta Haamu-tilaa käyttöön.\n\nOtetaanko Haamu-tila käyttöön?</string>
6869 <string name="pref_ghost_mode_enabled_message">Haamu-tila käytössä. Ole hyvä ja käynnistä kotinäkymäsi tai puhelimesi uudelleen nähdääksesi muutokset.</string>
6970 <string name="pref_secret_code_title">Salakoodi</string>
7071 <string name="pref_secret_code_summary">Salakoodi on *#*#%1$s#*#*</string>
@@ -112,7 +113,10 @@ Haamu-tila piilottaa Pääkäyttäjä-kuvakkeen kotinäkymästä. Kuvake on piil
112113 <string name="pref_use_allow_tag_summary_off">Kirjoita PIN-koodi vain, jos haluat sallia</string>
113114 <string name="pref_write_allow_tag_title">Kirjoita uusi sallimisen tunniste</string>
114115 <string name="pref_write_allow_tag_summary">Kirjoita uusi tunniste, jotak käytetään sallimiseen</string>
115- <string name="pref_category_info_title">Pääkäyttäjän tiedot</string>
116+ <string name="pref_category_backup_restore_title">Varmuuskopiointi/palautus</string>
117+ <string name="pref_backup_title">Varmuuskopioi sovellukset/asetukset</string>
118+ <string name="backup_complete">Varmuuskopio kirjoitettu SD-kortille</string>
119+ <string name="pref_restore_title">Palauta sovellukset/asetukset</string>
116120 <string name="pref_version_title">Pääkäyttäjä v%1$s (%2$d)</string>
117121 <string name="pref_version_summary">Tietokannan versio %s</string>
118122 <string name="pref_bin_version_title_loading">Ladataan Pääkäyttäjän binääripaketin versiota</string>
@@ -132,6 +136,7 @@ Haamu-tila piilottaa Pääkäyttäjä-kuvakkeen kotinäkymästä. Kuvake on piil
132136 <string name="updater_ok">okei!</string>
133137 <string name="updater_fail">epäonnistui!</string>
134138 <string name="updater_update_failed">Päivitys epäonnistui. Yritetäänkö uudelleen?</string>
139+ <string name="updater_no_conn">Luettelon lataaminen epäonnistui. Tarkista verkkoyhteys</string>
135140 <string name="updater_try_again">Yritä uudelleen</string>
136141 <string name="updater_su_updated">Pääkäyttäjän binääripaketti on päivitetty onnistuneesti</string>
137142 <string name="updater_step_download_manifest">Ladataan ilmoitusta...\u0020</string>
@@ -144,13 +149,13 @@ Haamu-tila piilottaa Pääkäyttäjä-kuvakkeen kotinäkymästä. Kuvake on piil
144149 <string name="updater_step_check_installed_path">Tarkistetaan nykyistä asennuspolkua...\u0020</string>
145150 <string name="updater_step_download_su">Ladataan uutta binääripakettia...\u0020</string>
146151 <string name="updater_step_get_root">Haetaan pääkäyttäjän oikeuksia...\u0020</string>
147- <string name="updater_step_remount_rw">Remounting /system as rw...\u0020</string>
152+ <string name="updater_step_remount_rw">/system uudelleenkokoaminen uudelleen kirjoitetuksi...\u0020</string>
148153 <string name="updater_step_cp">Kopioidaan Pääkäyttäjän binääripakettia sijaintiin /system...\u0020</string>
149154 <string name="updater_step_chmod">Pääkäyttäjän binääripaketti tiedostotila muutetaan sijaintiin 06755...\u0020</string>
150- <string name="updater_step_mv">Moving su to it\'s final location...\u0020</string>
151- <string name="updater_step_remount_ro">/system uudelleenkokoaminen vain lukutilaan...\u0020</string>
155+ <string name="updater_step_mv">Siirretään Pääkäyttäjän binääripaketti lopulliseen sijoituspaikkaansa...\u0020</string>
156+ <string name="updater_step_remount_ro">/system uudelleenkokoaminen kirjoitussuojatuksi...\u0020</string>
152157 <string name="updater_step_clean_up">Poistetaan...\u0020</string>
153- <string name="updater_remount_ro_failed">Failed to remount the system as read-only, please reboot to finish the update</string>
158+ <string name="updater_remount_ro_failed">Järjestelmän muuttaminen kirjoitussuojatuksi epäonnistui, käynnistä uudelleen lopettaaksesi päivityksen</string>
154159 <string name="updater_find_su_failed">Ei löytynyt nykyistä asennettua Pääkäyttäjän binääripakettia. Päivitystä ei voi jatkaa</string>
155160 <string name="updater_bad_install_location">Pääkäyttäjän binääripaketti on tällä hetkellä asennettu /sbin. Päivitysohjelma ei kynene päivittämään sitä. Etsi uusin ROM laitteellesi.</string>
156161 <string name="notification_text_allow">%s on myönnetty Pääkäyttäjän käyttöoikeudet</string>
@@ -170,11 +175,15 @@ Haamu-tila piilottaa Pääkäyttäjä-kuvakkeen kotinäkymästä. Kuvake on piil
170175 <string name="malicious_apps_ignore">Ohita</string>
171176 <string name="malicious_app_notification_ticker">Mahdollisesti haitallinen sovellus havaittu</string>
172177 <string name="malicious_app_notification_text">%s on luultavasti haittaohjelma. Napauta poistaaksesi.</string>
173- <string name="malicious_app_uid">shares UID with Superuser</string>
174- <string name="malicious_app_respond">requests respond permission</string>
175- <string name="malicious_app_write">requests permission to write to permissions provider</string>
178+ <string name="malicious_app_uid">jakaa UID:n Pääkäyttäjän kanssa</string>
179+ <string name="malicious_app_respond">pyytää vastaamaan oikeuksiin</string>
180+ <string name="malicious_app_write">pyytää kirjoitusoikeutta oikeuksien tarjoajalle</string>
176181 <string name="changelog_full_title">Muutosloki</string>
177182 <string name="changelog_title">Mitä uutta</string>
183+ <plurals name="restore_complete">
184+ <item quantity="one">Yksi sovellus ja asetukset on palautettu</item>
185+ <item quantity="other">%1$d sovellusta ja asetusta on palautettu</item>
186+ </plurals>
178187 <plurals name="pref_logs_deleted">
179188 <item quantity="one">Yksi loki poistettu</item>
180189 <item quantity="other">%1$d lokia poistettu</item>
--- a/res/values-fr/strings.xml
+++ b/res/values-fr/strings.xml
@@ -48,7 +48,6 @@
4848 <string name="detail_request">UID demandé</string>
4949 <string name="detail_command">Commande</string>
5050 <string name="detail_status">Statut</string>
51- <string name="request_message">L\'appli suivante demande l\'accès super-utilisateur:</string>
5251 <string name="request_app_name">Appli</string>
5352 <string name="pref_title">Préférences</string>
5453 <string name="pref_category_security">Sécurité</string>
@@ -106,12 +105,11 @@
106105 <string name="pref_toast_location_title">Emplacement notif. "toast"</string>
107106 <string name="pref_toast_location_summary">L\'endroit où la notification apparaîtra sur l\'écran</string>
108107 <string name="pref_category_nfc_title">NFC</string>
109- <string name="pref_use_allow_tag_title">Use NFC tag to allow</string>
110- <string name="pref_use_allow_tag_summary_on">Enter PIN or scan tag to allow</string>
111- <string name="pref_use_allow_tag_summary_off">Enter PIN only to allow</string>
112- <string name="pref_write_allow_tag_title">Write new allow tag</string>
113- <string name="pref_write_allow_tag_summary">Write a new tag to be used to allow</string>
114- <string name="pref_category_info_title">Informations sur Super-utilisateur</string>
108+ <string name="pref_use_allow_tag_title">Utiliser un tag NFC pour autoriser</string>
109+ <string name="pref_use_allow_tag_summary_on">Entrer le code PIN ou scanner le tag pour autoriser</string>
110+ <string name="pref_use_allow_tag_summary_off">Entrer seulement le code PIN pour autoriser</string>
111+ <string name="pref_write_allow_tag_title">Enregistrer un nouveau tag d\'autorisation</string>
112+ <string name="pref_write_allow_tag_summary">Enregistrer un nouveau tag pour être utilisé pour autoriser</string>
115113 <string name="pref_version_title">Super-utilisateur v%1$s (%2$d)</string>
116114 <string name="pref_version_summary">Base de données version %s</string>
117115 <string name="pref_bin_version_title_loading">Chargement version de l\'exécutable "su"</string>
@@ -140,18 +138,18 @@
140138 <string name="updater_step_fix_db">Correction de la base de données ...\u0020</string>
141139 <string name="updater_step_download_busybox">Téléchargement du BusyBox "maison" ...\u0020</string>
142140 <string name="updater_step_check_md5sum">Vérification de l\'intégrité MD5 ...\u0020</string>
143- <string name="updater_step_check_installed_path">Checking current install path...\u0020</string>
141+ <string name="updater_step_check_installed_path">Vérification du chemin d\'installation en cours... \u0020</string>
144142 <string name="updater_step_download_su">Téléchargement du nouvel exécutable ...\u0020</string>
145143 <string name="updater_step_get_root">Obtention de l\'accès root ...\u0020</string>
146144 <string name="updater_step_remount_rw">Remontage de /system en lecture-écriture ...\u0020</string>
147145 <string name="updater_step_cp">Copie de "su" vers /system ...\u0020</string>
148146 <string name="updater_step_chmod">Changement du mode du fichier "su" à 06755 ...\u0020</string>
149- <string name="updater_step_mv">Moving su to it\'s final location...\u0020</string>
147+ <string name="updater_step_mv">Déplacement de su vers son emplacement final... \u0020</string>
150148 <string name="updater_step_remount_ro">Remontage de /system en lecture seule ...\u0020</string>
151149 <string name="updater_step_clean_up">Nettoyage ...\u0020</string>
152- <string name="updater_remount_ro_failed">Failed to remount the system as read-only, please reboot to finish the update</string>
153- <string name="updater_find_su_failed">Failed to find currently installed su binary. Update cannot continue</string>
154- <string name="updater_bad_install_location">su binary is currently installed in /sbin. This updater is not capable of updating it. Please find a new ROM for your device.</string>
150+ <string name="updater_remount_ro_failed">Impossible de remonter le système en lecture seule, veuillez redémarrer pour terminer la mise à jour</string>
151+ <string name="updater_find_su_failed">Impossible de trouver les binaires su installés. La mise à jour ne peut pas continuer</string>
152+ <string name="updater_bad_install_location">Le binaire su est actuellement installé dans /sbin. Le logiciel n\'est pas capable de le mettre à jour. Veuillez trouver une nouvelle ROM pour votre appareil.</string>
155153 <string name="notification_text_allow">%s a obtenu les privilèges super-utilisateur</string>
156154 <string name="notification_text_deny">Les privilèges super-utilisateur ont été refusés à %s</string>
157155 <string name="notif_outdated_ticker">Votre exécutable "su" est obsolète</string>
@@ -161,19 +159,19 @@
161159 <string name="pin_new_pin">Entrez le nouveau code NIP</string>
162160 <string name="pin_confirm_pin">Confirmez le code NIP</string>
163161 <string name="pin_mismatch">Les codes NIP ne correspondent pas, veuillez réessayer</string>
164- <string name="pin_enter_secret_code">Enter secret code</string>
165- <string name="nfc_write_tag">Scan tag to write</string>
162+ <string name="pin_enter_secret_code">Entrez le code secret</string>
163+ <string name="nfc_write_tag">Scanner le tag pour enregistrer</string>
166164 <string name="malicious_apps_title">Attention</string>
167165 <string name="malicious_apps_message2">Des applis sont marquées comme malveillantes car elles contiennent des éléments qui indiquent qu\'elles essaient d\'accorder un accès root, potentiellement sans votre accord. Il est fortement recommandé de les désinstaller immédiatement.</string>
168166 <string name="malicious_apps_uninstall">Désinstaller</string>
169167 <string name="malicious_apps_ignore">Ignorer</string>
170168 <string name="malicious_app_notification_ticker">Appli potentiellement malveillante détectée</string>
171169 <string name="malicious_app_notification_text">%s est probablement malveillante. Cliquez pour désinstaller.</string>
172- <string name="malicious_app_uid">shares UID with Superuser</string>
173- <string name="malicious_app_respond">requests respond permission</string>
174- <string name="malicious_app_write">requests permission to write to permissions provider</string>
170+ <string name="malicious_app_uid">Partage l\'UID avec Superuser</string>
171+ <string name="malicious_app_respond">demande la permission de répondre</string>
172+ <string name="malicious_app_write">demande d\'autorisation d\'écriture au fournisseur d\'autorisations</string>
175173 <string name="changelog_full_title">Changelog</string>
176- <string name="changelog_title">What\'s New</string>
174+ <string name="changelog_title">Nouveautés</string>
177175 <plurals name="pref_logs_deleted">
178176 <item quantity="one">Une entrée de journal supprimée</item>
179177 <item quantity="other">%1$d entrées de journal supprimées</item>
--- a/res/values-hu/strings.xml
+++ b/res/values-hu/strings.xml
@@ -7,6 +7,8 @@
77 <string name="description_log">Napló</string>
88 <string name="description_preferences">Beállítások</string>
99 <string name="description_extras">Extrák</string>
10+ <string name="page_label_apps">apps</string>
11+ <string name="page_label_log">napló</string>
1012 <string name="menu_extras">Extrák</string>
1113 <string name="menu_preferences">Beállítások</string>
1214 <string name="menu_clear">Takarít</string>
@@ -23,6 +25,7 @@
2325 <string name="yes">Igen</string>
2426 <string name="no">Nem</string>
2527 <string name="ok">Rendben</string>
28+ <string name="loading">töltés</string>
2629 <string name="allow">Engedélyez</string>
2730 <string name="cancel">Mégse</string>
2831 <string name="deny">Megtagad</string>
@@ -48,7 +51,9 @@
4851 <string name="detail_request">Kért UID</string>
4952 <string name="detail_command">Parancs:</string>
5053 <string name="detail_status">Állapot</string>
51- <string name="request_message">A következő alkalmazás superuser hozzáférést kér:</string>
54+ <string name="request_message">%1s Superuser jogokat kér.\n\nFigyelem: Ha nem te indítottad ezt a folyamatot, vagy nem érted a kérelmet, jobb hogy ha tiltod!</string>
55+ <string name="request_more_info">Érintsd meg több információért</string>
56+ <string name="request_less_info">Érintsd meg kevesebb információért</string>
5257 <string name="request_app_name">Alkalmazás</string>
5358 <string name="pref_title">Beállítások</string>
5459 <string name="pref_category_security">Biztonság</string>
@@ -63,7 +68,7 @@
6368 <string name="pref_ghost_mode_title">Szellem mód</string>
6469 <string name="pref_ghost_mode_summary_on">Titkos kód tárcsázása a Superuser futtatásához</string>
6570 <string name="pref_ghost_mode_summary_off">Szellem mód kikapcsolva</string>
66- <string name="pref_ghost_mode_message">Ghost mode hides the Superuser icon from the launcher. The icon will be hidden the next time the launcher is restarted. Once the icon is hidden you can access Superuser by dialing a secret code in the dialer. The default secret code is *#*#787378737#*#* (*#*#superuser#*#*), but the digits can be changed.\n\nNote that if your device does not have a dialer, you probably shouldn\'t enable Ghost mode.\n\nEnable Ghost mode?</string>
71+ <string name="pref_ghost_mode_message">A Szellem mód elrejti a Superuser ikont a menüből. Az ikon eltűnik a menü következő indulásánal. Ha az ikon eltűnt, a Superuser alkalmazás csak a tárcsázóból érhető el. Ehhez a kód *#*#787378737#*#* (*#*#superuser#*#*), de a számok megváltoztathatóak.\n\nViszont ha a készülékeden nincs tárcsázó, a Szellem mód bekapcsolása nem jó ötlet.\n\nBekapcsolod a Szellem módot?</string>
6772 <string name="pref_ghost_mode_enabled_message">Szellem mód engedélyezve. Kérlek indítsd újra a launcheredet vagy a telefonodat a változtatásokhoz.</string>
6873 <string name="pref_secret_code_title">Titkos kód</string>
6974 <string name="pref_secret_code_summary">A titkos kód: *#*#%1$s#*#*</string>
@@ -111,12 +116,23 @@
111116 <string name="pref_use_allow_tag_summary_off">Csak PIN megadásával engedélyez</string>
112117 <string name="pref_write_allow_tag_title">Új engedélyezési címke írása</string>
113118 <string name="pref_write_allow_tag_summary">Új engedélyezési címke írása</string>
114- <string name="pref_category_info_title">Superuser információ</string>
119+ <string name="pref_category_backup_restore_title">Mentés/Visszaállítás</string>
120+ <string name="pref_backup_title">Alkalmazások/beállítások mentése</string>
121+ <string name="backup_complete">Mentve az sd kártyára</string>
122+ <string name="pref_restore_title">Alkalmazások/beállítások visszaállítása</string>
123+ <string name="restore_complete_prefs_only">Beállítások visszaállítva</string>
124+ <string name="pref_category_info_title">Általános</string>
115125 <string name="pref_version_title">Superuser v%1$s (%2$d)</string>
116126 <string name="pref_version_summary">Adatbázis verzió: %s</string>
117127 <string name="pref_bin_version_title_loading">Su bináris verziójának betöltése</string>
118128 <string name="pref_bin_version_title">Su bináris v%s</string>
119129 <string name="pref_bin_version_summary">Érintsd meg a frissítések kereséséhez</string>
130+ <string name="pref_outdated_notification_title">Elavult bináris értesítés</string>
131+ <string name="pref_outdated_notification_summary_on">Értesítés megjelenítése, ha a bináris elavult</string>
132+ <string name="pref_outdated_notification_summary_off">Ne jelenítsen meg értesítést, ha a bináris elavult</string>
133+ <string name="pref_advanced_prompt_title">Speciális kérés használata</string>
134+ <string name="pref_advanced_prompt_summary_on">Figyelmeztetés elrejtése a kéréseken</string>
135+ <string name="pref_advanced_prompt_summary_off">Figyelmeztetés megjelenítése a kéréseken</string>
120136 <string name="pref_changelog_title">Változások</string>
121137 <string name="pref_changelog_summary">Változások megjelenítése</string>
122138 <string name="pref_get_elite_title">Superuser Elite megszerzése</string>
@@ -130,7 +146,9 @@
130146 <string name="updater_working">Folyamatban...</string>
131147 <string name="updater_ok">rendben!</string>
132148 <string name="updater_fail">nem sikerült!</string>
149+ <string name="updater_not_found">nem található</string>
133150 <string name="updater_update_failed">A frissítés nem sikerült. Újrapróbálod?</string>
151+ <string name="updater_no_conn">Leíró letöltése sikertelen. Ellenőrizd az internetkapcsolatot!</string>
134152 <string name="updater_try_again">Próbálja újra</string>
135153 <string name="updater_su_updated">su bináris sikeresen frissítve</string>
136154 <string name="updater_step_download_manifest">Nyilvántartás letöltése...\u0020</string>
@@ -138,6 +156,7 @@
138156 <string name="updater_step_latest_version">Utolsó verzió =\u0020</string>
139157 <string name="updater_step_check_installed_version">Telepített verzió ellenőrzése =\u0020</string>
140158 <string name="updater_step_fix_db">Adatbázis javítása...\u0020</string>
159+ <string name="updater_step_find_busybox">Busybox ellenőrzése...\u0020</string>
141160 <string name="updater_step_download_busybox">Egyéni busybox letöltése...\u0020</string>
142161 <string name="updater_step_check_md5sum">Md5sum ellenőrzése...\u0020</string>
143162 <string name="updater_step_check_installed_path">Jelenlegi telepítési útvonal ellenőrzése...\u0020</string>
@@ -152,6 +171,8 @@
152171 <string name="updater_remount_ro_failed">Nem sikerült a /system csak olvasható csatolása, kérlek indítsd újra a telefont a frissítés befejezéséhez</string>
153172 <string name="updater_find_su_failed">Nem található a jelenlegi su bináris. A frissítés nem folytatható</string>
154173 <string name="updater_bad_install_location">Az su bináris jelenleg a /sbin mappába van telepítve. A frissítő nem tudja felülírni. Keress másik szoftvert a készülékedhez!</string>
174+ <string name="updater_bad_install_location_explained">A frissítő nem tudja az su binárist frissíteni, mivel az a /sbin mappában található. Ez nem a frissítő hibája, hanem a kernel/ROM fejlesztőé. Folytathatod a Superuser használatát az elavult binárissal.</string>
175+ <string name="updater_failed_remount">Ez a frissítő nem tudja az su binárist frissíteni olyan készülékeken, amielyeken valamilyen írásvédelem, pl S-ON van. Folytathatod a Superuser használatát az elavult binárissal, vagy frissítheted azt ROM Manager-el.</string>
155176 <string name="notification_text_allow">%s Superuser jogokat kapott</string>
156177 <string name="notification_text_deny">%s Superuser kérelme megtagadva</string>
157178 <string name="notif_outdated_ticker">Az su bináris elavult</string>
@@ -174,6 +195,10 @@
174195 <string name="malicious_app_write">engedélyt kér az engedélyszolgáltató módosításához</string>
175196 <string name="changelog_full_title">Változások</string>
176197 <string name="changelog_title">Újdonságok</string>
198+ <plurals name="restore_complete">
199+ <item quantity="one">Egy alkalmazás és beállítások visszaállítva</item>
200+ <item quantity="other">%1$d alkalmazás és beállítások visszaállítva</item>
201+ </plurals>
177202 <plurals name="pref_logs_deleted">
178203 <item quantity="one">Egy log törölve</item>
179204 <item quantity="other">%1$d log törölve</item>
--- a/res/values-it/strings.xml
+++ b/res/values-it/strings.xml
@@ -7,6 +7,8 @@
77 <string name="description_log">Registro</string>
88 <string name="description_preferences">Impostazioni</string>
99 <string name="description_extras">Extra</string>
10+ <string name="page_label_apps">applicazioni</string>
11+ <string name="page_label_log">registro</string>
1012 <string name="menu_extras">Extra</string>
1113 <string name="menu_preferences">Impostazioni</string>
1214 <string name="menu_clear">Cancella</string>
@@ -23,6 +25,7 @@
2325 <string name="yes">Sì</string>
2426 <string name="no">No</string>
2527 <string name="ok">OK</string>
28+ <string name="loading">caricamento</string>
2629 <string name="allow">Consenti</string>
2730 <string name="cancel">Annulla</string>
2831 <string name="deny">Nega</string>
@@ -48,7 +51,6 @@
4851 <string name="detail_request">UID richiesto</string>
4952 <string name="detail_command">Comando</string>
5053 <string name="detail_status">Stato</string>
51- <string name="request_message">La seguente applicazione richede accesso Superuser:</string>
5254 <string name="request_app_name">Applicazione</string>
5355 <string name="pref_title">Impostazioni</string>
5456 <string name="pref_category_security">Sicurezza</string>
@@ -111,26 +113,39 @@
111113 <string name="pref_use_allow_tag_summary_off">Utilizza solo il PIN per consentire</string>
112114 <string name="pref_write_allow_tag_title">Crea nuova tag</string>
113115 <string name="pref_write_allow_tag_summary">Crea una nuova tag da utilizzare per consentire</string>
114- <string name="pref_category_info_title">Informazioni Superuser</string>
116+ <string name="pref_category_backup_restore_title">Backup/Ripristino</string>
117+ <string name="pref_backup_title">Backup app./impost.</string>
118+ <string name="backup_complete">Backup salvato su sdcard</string>
119+ <string name="pref_restore_title">Ripristino app./impost.</string>
120+ <string name="restore_complete_prefs_only">Preferences restored</string>
121+ <string name="pref_category_info_title">General</string>
115122 <string name="pref_version_title">Superuser v%1$s(%2$d)</string>
116123 <string name="pref_version_summary">Versione database %s</string>
117124 <string name="pref_bin_version_title_loading">Caricamento versione binario su</string>
118125 <string name="pref_bin_version_title">Binario su v%s</string>
119126 <string name="pref_bin_version_summary">Tocca per cercare aggiornamenti</string>
127+ <string name="pref_outdated_notification_title">Outdated binary notification</string>
128+ <string name="pref_outdated_notification_summary_on">Show notification when binary is outdated</string>
129+ <string name="pref_outdated_notification_summary_off">Do not show notification when binary is outdated</string>
130+ <string name="pref_advanced_prompt_title">Use advanced prompt</string>
131+ <string name="pref_advanced_prompt_summary_on">Do not show warning on request prompts</string>
132+ <string name="pref_advanced_prompt_summary_off">Show warning on request prompts</string>
120133 <string name="pref_changelog_title">Changelog</string>
121134 <string name="pref_changelog_summary">Mostra il changelog</string>
122135 <string name="pref_get_elite_title">Passa a Elite!</string>
123136 <string name="pref_get_elite_summary">Acquista Elite per sbloccare tutte le opzioni</string>
124137 <string name="updater_title">Update binario</string>
125138 <string name="updater_new_su_found">Trovata nuova versione di su? Aggiornare?</string>
126- <string name="updater_current_installed">Versione corrente già installata. Nessuna azione necessaria.</string>
139+ <string name="updater_current_installed">Ultima versione già installata. Nessuna azione necessaria.</string>
127140 <string name="updater_update">Aggiornamento</string>
128141 <string name="updater_update_anyway">Aggiorna comunque</string>
129142 <string name="updater_cool">Ripeti</string>
130- <string name="updater_working">...</string>
143+ <string name="updater_working">Attendi...</string>
131144 <string name="updater_ok">OK!</string>
132145 <string name="updater_fail">non riuscito!</string>
146+ <string name="updater_not_found">not found</string>
133147 <string name="updater_update_failed">Agg. non riuscito. Riprovare?</string>
148+ <string name="updater_no_conn">Download manifest fallito. Controlla la connessione internet</string>
134149 <string name="updater_try_again">Riprova</string>
135150 <string name="updater_su_updated">Binario su aggiornato con successo</string>
136151 <string name="updater_step_download_manifest">Download manifest...\u0020</string>
@@ -140,7 +155,7 @@
140155 <string name="updater_step_fix_db">Riparazione database...\u0020</string>
141156 <string name="updater_step_download_busybox">Download custom busybox...\u0020</string>
142157 <string name="updater_step_check_md5sum">Verifica md5sum...\u0020</string>
143- <string name="updater_step_check_installed_path">Verifica del percorso corrente di installazione...</string>
158+ <string name="updater_step_check_installed_path">Verifica del percorso di installazione...</string>
144159 <string name="updater_step_download_su">Download nuovo binario...\u0020</string>
145160 <string name="updater_step_get_root">Accesso root...\u0020</string>
146161 <string name="updater_step_remount_rw">Mount /system in lettura/scrittura...\u0020</string>
@@ -174,6 +189,10 @@
174189 <string name="malicious_app_write">richiede autorizzazione scrittura permission provider</string>
175190 <string name="changelog_full_title">Changelog</string>
176191 <string name="changelog_title">Novità</string>
192+ <plurals name="restore_complete">
193+ <item quantity="one">Un\'app./impost. ripristinata</item>
194+ <item quantity="other">%1$d app./impost. ripristinate</item>
195+ </plurals>
177196 <plurals name="pref_logs_deleted">
178197 <item quantity="one">Un registro cancellato</item>
179198 <item quantity="other">%1$d registri cancellati</item>
--- a/res/values-ja/strings.xml
+++ b/res/values-ja/strings.xml
@@ -7,6 +7,8 @@
77 <string name="description_log">ログ</string>
88 <string name="description_preferences">環境設定</string>
99 <string name="description_extras">エクストラ</string>
10+ <string name="page_label_apps">アプリ</string>
11+ <string name="page_label_log">ログ</string>
1012 <string name="menu_extras">エクストラ</string>
1113 <string name="menu_preferences">環境設定</string>
1214 <string name="menu_clear">消去</string>
@@ -23,6 +25,7 @@
2325 <string name="yes">はい</string>
2426 <string name="no">いいえ</string>
2527 <string name="ok">OK</string>
28+ <string name="loading">ロード中</string>
2629 <string name="allow">許可</string>
2730 <string name="cancel">キャンセル</string>
2831 <string name="deny">拒否</string>
@@ -48,7 +51,6 @@
4851 <string name="detail_request">要求されたUID</string>
4952 <string name="detail_command">コマンド</string>
5053 <string name="detail_status">ステータス</string>
51- <string name="request_message">次のアプリがスーパーユーザーアクセスを要求しています:</string>
5254 <string name="request_app_name">アプリ</string>
5355 <string name="pref_title">環境設定</string>
5456 <string name="pref_category_security">セキュリティ</string>
@@ -111,12 +113,23 @@
111113 <string name="pref_use_allow_tag_summary_off">許可するためにPI​​Nだけ入力してください</string>
112114 <string name="pref_write_allow_tag_title">新しい許可タグを書き込む</string>
113115 <string name="pref_write_allow_tag_summary">許可するために使用される新しいタグを書き込む</string>
114- <string name="pref_category_info_title">スーパーユーザー情報</string>
116+ <string name="pref_category_backup_restore_title">バックアップ/リストア</string>
117+ <string name="pref_backup_title">アプリ/設定のバックアップ</string>
118+ <string name="backup_complete">バックアップがSDカードに作成しました。</string>
119+ <string name="pref_restore_title">アプリ/設定のリストア</string>
120+ <string name="restore_complete_prefs_only">Preferences restored</string>
121+ <string name="pref_category_info_title">General</string>
115122 <string name="pref_version_title">スーパーユーザー v%1$s (%2$d)</string>
116123 <string name="pref_version_summary">データベースバージョン %s</string>
117124 <string name="pref_bin_version_title_loading">SUコマンドのバイナリバージョンをロードしています</string>
118125 <string name="pref_bin_version_title">SUコマンド v%s</string>
119126 <string name="pref_bin_version_summary">タップして更新を確認</string>
127+ <string name="pref_outdated_notification_title">古いバイナリの通知</string>
128+ <string name="pref_outdated_notification_summary_on">バイナリが古くなっているときに通知を表示する</string>
129+ <string name="pref_outdated_notification_summary_off">バイナリが古くなっているときに通知を表示しない</string>
130+ <string name="pref_advanced_prompt_title">高度なプロンプトを使用します。</string>
131+ <string name="pref_advanced_prompt_summary_on">要求プロンプトで警告を表示しない</string>
132+ <string name="pref_advanced_prompt_summary_off">要求のプロンプト表示警告</string>
120133 <string name="pref_changelog_title">更新履歴</string>
121134 <string name="pref_changelog_summary">更新履歴を表示する</string>
122135 <string name="pref_get_elite_title">Eliteを購入!</string>
@@ -130,7 +143,9 @@
130143 <string name="updater_working">処理中...</string>
131144 <string name="updater_ok">OK!</string>
132145 <string name="updater_fail">失敗しました!</string>
146+ <string name="updater_not_found">見つかりません</string>
133147 <string name="updater_update_failed">アップデートに失敗しました。再試行しますか?</string>
148+ <string name="updater_no_conn">manifestのダウンロードに失敗しました。\nインターネット接続を確認してください。</string>
134149 <string name="updater_try_again">再試行してください</string>
135150 <string name="updater_su_updated">SUバイナリが正常に更新されました</string>
136151 <string name="updater_step_download_manifest">Manifest...\u0020 をダウンロード</string>
@@ -138,6 +153,7 @@
138153 <string name="updater_step_latest_version">最新バージョン=\u0020</string>
139154 <string name="updater_step_check_installed_version">インストール済みのバージョンをチェックしています version =\u0020</string>
140155 <string name="updater_step_fix_db">データベースを修正しています...\u0020</string>
156+ <string name="updater_step_find_busybox">Busybox...\u0020 をチェック</string>
141157 <string name="updater_step_download_busybox">カスタムbusyboxをダウンロードしています...\u0020</string>
142158 <string name="updater_step_check_md5sum">md5sumをチェックしています...\u0020</string>
143159 <string name="updater_step_check_installed_path">現在のインストールパスをチェックしています...\u0020</string>
@@ -174,6 +190,10 @@
174190 <string name="malicious_app_write">プロバイダへの書き込みする権限を要求する</string>
175191 <string name="changelog_full_title">更新履歴</string>
176192 <string name="changelog_title">最新情報</string>
193+ <plurals name="restore_complete">
194+ <item quantity="one">1つのアプリと設定を復元しました。</item>
195+ <item quantity="other">%1$dつのアプリと設定を復元しました。</item>
196+ </plurals>
177197 <plurals name="pref_logs_deleted">
178198 <item quantity="one">ログを1件削除しました</item>
179199 <item quantity="other">%1$d件のログを削除しました</item>
--- a/res/values-ko/arrays.xml
+++ b/res/values-ko/arrays.xml
@@ -2,7 +2,7 @@
22 <!--Generated by crowdin.net-->
33 <resources>
44 <string-array name="pref_automatic_action_entries">
5- <item>프롬프트</item>
5+ <item>확인</item>
66 <item>거부</item>
77 <item>허가</item>
88 </string-array>
@@ -17,7 +17,7 @@
1717 <item>2011/12/31</item>
1818 </string-array>
1919 <string-array name="pref_notifications_type_entries">
20- <item>팝업</item>
20+ <item>팝업 메시지</item>
2121 <item>상태 표시줄</item>
2222 </string-array>
2323 <string-array name="pref_toast_location_entries">
--- a/res/values-ko/strings.xml
+++ b/res/values-ko/strings.xml
@@ -2,13 +2,15 @@
22 <!--Generated by crowdin.net-->
33 <resources>
44 <string name="app_name">슈퍼유저</string>
5- <string name="app_name_request">슈퍼유저 요청</string>
5+ <string name="app_name_request">슈퍼유저 권한 요청</string>
66 <string name="description_home">홈</string>
77 <string name="description_log">로그</string>
8- <string name="description_preferences">설정</string>
8+ <string name="description_preferences">환경 설정</string>
99 <string name="description_extras">기타</string>
10+ <string name="page_label_apps">어플</string>
11+ <string name="page_label_log">로그</string>
1012 <string name="menu_extras">기타</string>
11- <string name="menu_preferences">환경 설정</string>
13+ <string name="menu_preferences">설정</string>
1214 <string name="menu_clear">지우기</string>
1315 <string name="menu_clear_log">로그 지우기</string>
1416 <string name="permgrouplab_superuser">슈퍼유저 권한</string>
@@ -23,167 +25,190 @@
2325 <string name="yes">예</string>
2426 <string name="no">아니요</string>
2527 <string name="ok">확인</string>
28+ <string name="loading">로드 중</string>
2629 <string name="allow">허가</string>
2730 <string name="cancel">취소</string>
2831 <string name="deny">거부</string>
2932 <string name="set">설정</string>
3033 <string name="remember">기억</string>
31- <string name="remember_disabled">슈퍼유저가 업데이트 될 때까지 사용 안 함을 기억</string>
34+ <string name="remember_disabled">슈퍼유저가 업데이트될 때까지 비활성화 상태 기억</string>
3235 <string name="request">%2$s로 %1$s (UID: %3$d)</string>
3336 <string name="unknown">알 수 없는 이름</string>
3437 <string name="allowed">허가됨</string>
3538 <string name="denied">거부됨</string>
3639 <string name="created">생성됨</string>
37- <string name="toggled">토글됨</string>
38- <string name="empty_apps">목록에 애플리케이션이 없음</string>
39- <string name="empty_logs">로그 정보가 없음</string>
40+ <string name="toggled">전환됨</string>
41+ <string name="empty_apps">(애플리케이션 없음)</string>
42+ <string name="empty_logs">(로그 정보 없음)</string>
4043 <string name="log_count">%d개 항목 표시</string>
41- <string name="log_last_accessed">%1$s %2$s에 마지막으로 액세스함</string>
42- <string name="log_last_allowed">%1$s %2$s에 마지막으로 허가됨</string>
43- <string name="log_last_denied">%1$s %2$s에 마지막으로 거부됨</string>
44- <string name="log_last_toggled">%1$s %2$s에 마지막으로 토글됨</string>
45- <string name="log_created_on">%1$s %2$s에 마지막으로 생성됨</string>
44+ <string name="log_last_accessed">최근 접근 : %1$s %2$s</string>
45+ <string name="log_last_allowed">최근 허가 : %1$s %2$s</string>
46+ <string name="log_last_denied">최근 거부 : %1$s %2$s</string>
47+ <string name="log_last_toggled">최근 전환 : %1$s %2$s</string>
48+ <string name="log_created_on">최근 생성 : %1$s %2$s</string>
4649 <string name="detail_package">패키지</string>
47- <string name="detail_app_uid">어플리케이션 UID</string>
50+ <string name="detail_app_uid">어플 UID</string>
4851 <string name="detail_request">요청된 UID</string>
4952 <string name="detail_command">명령</string>
5053 <string name="detail_status">상태</string>
51- <string name="request_message">다음 애플리케이션이 슈퍼유저 액세스를 요청합니다.</string>
52- <string name="request_app_name">어플리케이션</string>
54+ <string name="request_message">%1$s is requesting Superuser access.\n\nWarning: If you did not initiate this action, or if you do not understand this request, it\'s generally a good idea to deny it.</string>
55+ <string name="request_more_info">Tap for more info</string>
56+ <string name="request_less_info">Tap for less info</string>
57+ <string name="request_app_name">어플</string>
5358 <string name="pref_title">환경 설정</string>
5459 <string name="pref_category_security">보안</string>
55- <string name="pref_pin_title">비밀번호 사용</string>
56- <string name="pref_pin_summary_on">권한 요청 창에서 비밀번호를 요구</string>
57- <string name="pref_pin_summary_off">권한 요청 창에서 비밀번호를 요구하지 않음</string>
58- <string name="pref_change_pin_title">비밀번호 변경</string>
59- <string name="pref_timeout_title">액세스 시간 제한</string>
60- <string name="pref_timeout_summary">기억되지 않은 애플리케이션은 권한 요청 창이 나타난 후 %1$d초 동안 액세스할 수 있음</string>
60+ <string name="pref_pin_title">암호 사용</string>
61+ <string name="pref_pin_summary_on">권한 요청시 암호 입력 필요</string>
62+ <string name="pref_pin_summary_off">권한 요청시 암호 입력 안함</string>
63+ <string name="pref_change_pin_title">암호 변경</string>
64+ <string name="pref_timeout_title">접근요청 시간 제한</string>
65+ <string name="pref_timeout_summary">미등록 어플의 권한 요청시 응답시간을 %1$d초로 제한</string>
6166 <string name="pref_automatic_action_title">자동 응답</string>
62- <string name="pref_automatic_action_summary">슈퍼유저가 새 요청을 처리하는 방식 설정</string>
67+ <string name="pref_automatic_action_summary">슈퍼유저가 새 요청을 처리하는 방식 지정</string>
6368 <string name="pref_ghost_mode_title">고스트 ​​모드</string>
64- <string name="pref_ghost_mode_summary_on">비밀 코드를 눌러 슈퍼유저 실행</string>
69+ <string name="pref_ghost_mode_summary_on">암호를 입력하여 슈퍼유저 실행</string>
6570 <string name="pref_ghost_mode_summary_off">고스트 모드 비활성화됨</string>
66- <string name="pref_ghost_mode_message">고스트 모드는 홈 애플리케이션에서 슈퍼유저의 아이콘을 숨깁니다. 아이콘은 홈 애플리케이션이 다음 번 다시 시작되었을 때 숨겨집니다. 아이콘이 숨겨지면 다이얼러에서 비밀 코드를 눌러서 슈퍼유저에 접근할 수 있습니다. 비밀 코드 기본값은 *#*#787378737#*#* (*#*#superuser#*#*)이지만 사용자가 숫자를 바꿀 수 있습니다.\n\n만약 기기에 다이얼러가 없다면 고스트 모드를 사용할 수 없습니다.\n\n고스트 모드를 사용할까요?</string>
67- <string name="pref_ghost_mode_enabled_message">고스트 모드를 사용합니다. 홈 애플리케이션이나 휴대 전화를 다시 시작하여 변화를 확인하세요.</string>
68- <string name="pref_secret_code_title">비밀 코드</string>
69- <string name="pref_secret_code_summary">비밀 코드는 *#*#%1$s#*#*입니다</string>
70- <string name="pref_category_applist_title">애플리케이션 목록</string>
71+ <string name="pref_ghost_mode_message">고스트 모드는 홈 어플에서 슈퍼유저의 아이콘을 숨깁니다. 홈 어플의 재실행시 숨겨지며, 다이얼러에서 암호를 입력하여 슈퍼유저에 접근할 수 있습니다. 초기 암호는 *#*#787378737#*#* (*#*#superuser#*#*)이지만 사용자가 임의로 변경할 수 있습니다.\n\n기기에 다이얼러가 없을 경우엔 고스트 모드를 사용할 수 없습니다.\n\n고스트 모드를 사용하시겠습니까?</string>
72+ <string name="pref_ghost_mode_enabled_message">고스트 모드가 활성화되었습니다.\n홈 어플이나 장치를 재시작하여 변화를 확인하십시오.</string>
73+ <string name="pref_secret_code_title">암호</string>
74+ <string name="pref_secret_code_summary">현재 암호 : *#*#%1$s#*#*</string>
75+ <string name="pref_category_applist_title">어플 목록</string>
7176 <string name="pref_show_status_icons_title">상태 아이콘 표시</string>
7277 <string name="pref_show_status_icons_summary_on">각 애플리케이션의 상태 아이콘 표시</string>
73- <string name="pref_show_status_icons_summary_off">각 애플리케이션의 상태 아이콘을 표시하지 않음</string>
78+ <string name="pref_show_status_icons_summary_off">각 애플리케이션의 상태 아이콘을 표시 안함</string>
7479 <string name="pref_status_icon_type_title">상태 아이콘 종류</string>
7580 <string name="pref_status_icon_type_summary">표시할 상태 아이콘의 스타일</string>
7681 <string name="pref_applist_show_log_data_title">로그 데이터 표시</string>
7782 <string name="pref_applist_show_log_data_summary_on">애플리케이션 목록에 로그 데이터 표시</string>
78- <string name="pref_applist_show_log_data_summary_off">애플리케이션 목록에 로그 데이터 표시하지 않음</string>
83+ <string name="pref_applist_show_log_data_summary_off">애플리케이션 목록에 로그 데이터 표시 안함</string>
7984 <string name="pref_category_log_title">로그</string>
8085 <string name="pref_enable_logging_title">로깅 활성화</string>
81- <string name="pref_enable_logging_summary_on">권한 생성 및 액세스가 기록됩니다</string>
82- <string name="pref_enable_logging_summary_off">권한 생성 및 액세스가 기록되지 않습니다</string>
83- <string name="pref_delete_old_logs_title">오래된 로그 항목을 삭제</string>
86+ <string name="pref_enable_logging_summary_on">권한 생성 및 접근 내역을 기록</string>
87+ <string name="pref_enable_logging_summary_off">권한 생성 및 접근 내역을 기록 안함</string>
88+ <string name="pref_delete_old_logs_title">오래된 로그 항목 삭제</string>
8489 <string name="pref_delete_old_logs_summary_on">한도에 도달하면 오래된 로그 항목을 삭제</string>
85- <string name="pref_delete_old_logs_summary_off">한도에 도달해도 오래된 로그 항목을 삭제하지 않음</string>
90+ <string name="pref_delete_old_logs_summary_off">한도에 도달해도 오래된 로그 항목을 삭제 안함</string>
8691 <string name="pref_log_entry_limit_title">로그 항목 한도</string>
87- <string name="pref_log_entry_limit_summary">%1$d 로그 항목</string>
88- <string name="pref_log_entries_to_save">저장할 로그 항목 수 설정</string>
92+ <string name="pref_log_entry_limit_summary">로그 항목을 %1$d개로 제한</string>
93+ <string name="pref_log_entries_to_save">저장할 로그 항목 수 지정</string>
8994 <string name="pref_24_hour_title">24시간 형식 사용</string>
90- <string name="pref_24_hour_summary_on">로그 시간이 24시간 형식으로 표시됩니다</string>
91- <string name="pref_24_hour_summary_off">로그 시간이 12시간 형식으로 표시됩니다</string>
92- <string name="pref_show_seconds_title">초 표시</string>
93- <string name="pref_show_seconds_summary_on">로그 시간에 초가 표시됩니다</string>
94- <string name="pref_show_seconds_summary_off">로그 시간에 초가 표시되지 않습니다</string>
95+ <string name="pref_24_hour_summary_on">로그 시간을 24시간 형식으로 표시</string>
96+ <string name="pref_24_hour_summary_off">로그 시간을 12시간 형식으로 표시</string>
97+ <string name="pref_show_seconds_title">초 단위 표시</string>
98+ <string name="pref_show_seconds_summary_on">로그 시간에 초 단위 포함</string>
99+ <string name="pref_show_seconds_summary_off">로그 시간에 초 단위 표시 안함</string>
95100 <string name="pref_date_format_title">날짜 형식 선택</string>
96- <string name="pref_date_format_summary">모든 로그에서 날짜를 표시하는 데 사용되는 형식</string>
101+ <string name="pref_date_format_summary">모든 로그에 표시될 날짜 형식</string>
97102 <string name="pref_clear_log_title">로그 지우기</string>
98- <string name="pref_clearing_log_title">로그 지움</string>
99- <string name="pref_clearing_log_summary">잠시만 기다려 주세요</string>
103+ <string name="pref_clearing_log_title">로그를 지우는 중...</string>
104+ <string name="pref_clearing_log_summary">기다려 주십시오...</string>
100105 <string name="pref_category_notification_title">알림</string>
101106 <string name="pref_notifications_title">알림</string>
102- <string name="pref_notifications_summary_on">슈퍼유저 권한을 부여할 때 알림 표시</string>
103- <string name="pref_notifications_summary_off">슈퍼유저 권한을 부여할 때 알림 표시하지 않음</string>
107+ <string name="pref_notifications_summary_on">슈퍼유저 권한 부여시 알림 표시</string>
108+ <string name="pref_notifications_summary_off">슈퍼유저 권한 부여시 알림 표시 안함</string>
104109 <string name="pref_notifications_type_title">알림 종류</string>
105- <string name="pref_notifications_type_summary">슈퍼유저 권한을 부여할 때 표시할 알림 종류</string>
110+ <string name="pref_notifications_type_summary">슈퍼유저 권한 부여시 표시할 알림 종류</string>
106111 <string name="pref_toast_location_title">팝업 위치</string>
107- <string name="pref_toast_location_summary">화면에 알림이 표시될 위치</string>
112+ <string name="pref_toast_location_summary">화면에 알림 팝업이 표시될 위치</string>
108113 <string name="pref_category_nfc_title">NFC</string>
109114 <string name="pref_use_allow_tag_title">NFC 태그를 이용하여 허가</string>
110- <string name="pref_use_allow_tag_summary_on">비밀번호를 입력하거나 태그를 스캔하여 허가</string>
111- <string name="pref_use_allow_tag_summary_off">허가시에만 비밀번호 입력</string>
112- <string name="pref_write_allow_tag_title">새 허가 태그 쓰기</string>
113- <string name="pref_write_allow_tag_summary">허가용으로 쓰일 새 태그 쓰기</string>
114- <string name="pref_category_info_title">슈퍼유저 정보</string>
115+ <string name="pref_use_allow_tag_summary_on">암호를 입력하거나 태그를 스캔하여 허가</string>
116+ <string name="pref_use_allow_tag_summary_off">허가시에만 암호 입력</string>
117+ <string name="pref_write_allow_tag_title">새로운 허가 태그 작성</string>
118+ <string name="pref_write_allow_tag_summary">허가용으로 쓰일 새 태그 작성</string>
119+ <string name="pref_category_backup_restore_title">백업/복원</string>
120+ <string name="pref_backup_title">어플 및 설정 백업</string>
121+ <string name="backup_complete">SD카드에 백업되었습니다.</string>
122+ <string name="pref_restore_title">어플 및 설정 복원</string>
123+ <string name="restore_complete_prefs_only">Preferences restored</string>
124+ <string name="pref_category_info_title">General</string>
115125 <string name="pref_version_title">슈퍼유저 v%1$s (%2$d)</string>
116- <string name="pref_version_summary">데이터베이스 버전 %s</string>
117- <string name="pref_bin_version_title_loading">슈퍼유저 바이너리 버전 불러오기</string>
126+ <string name="pref_version_summary">데이터베이스 버전 - %s</string>
127+ <string name="pref_bin_version_title_loading">슈퍼유저 바이너리의 버전을 로드 중...</string>
118128 <string name="pref_bin_version_title">슈퍼유저 바이너리 v%s</string>
119- <string name="pref_bin_version_summary">눌러서 업데이트 확인</string>
120- <string name="pref_changelog_title">변경 기록</string>
121- <string name="pref_changelog_summary">변경 기록 표시</string>
122- <string name="pref_get_elite_title">Elite 버전을 사용하세요!</string>
129+ <string name="pref_bin_version_summary">터치하여 업데이트 확인</string>
130+ <string name="pref_outdated_notification_title">Outdated binary notification</string>
131+ <string name="pref_outdated_notification_summary_on">Show notification when binary is outdated</string>
132+ <string name="pref_outdated_notification_summary_off">Do not show notification when binary is outdated</string>
133+ <string name="pref_advanced_prompt_title">Use advanced prompt</string>
134+ <string name="pref_advanced_prompt_summary_on">Do not show warning on request prompts</string>
135+ <string name="pref_advanced_prompt_summary_off">Show warning on request prompts</string>
136+ <string name="pref_changelog_title">변경 내역</string>
137+ <string name="pref_changelog_summary">변경 내역 보기</string>
138+ <string name="pref_get_elite_title">Elite 버전 구입 (유료)</string>
123139 <string name="pref_get_elite_summary">Elite 버전을 구입하여 모든 옵션 사용</string>
124140 <string name="updater_title">바이너리 업데이터</string>
125- <string name="updater_new_su_found">슈퍼유저 바이너리 새 버전을 찾았습니다. 지금 업데이트 할까요?</string>
126- <string name="updater_current_installed">현재 버전이 이미 설치되어 있습니다. 필요한 작업이 없습니다.</string>
141+ <string name="updater_new_su_found">새 버전의 슈퍼유저 바이너리가 있습니다.\n지금 업데이트하시겠습니까?</string>
142+ <string name="updater_current_installed">현재 최신 버전이 설치되어 있으므로 업데이트할 필요가 없습니다.</string>
127143 <string name="updater_update">업데이트</string>
128- <string name="updater_update_anyway">업데이트하기</string>
129- <string name="updater_cool">멋진데요? 또 해봐요</string>
144+ <string name="updater_update_anyway">지금 업데이트</string>
145+ <string name="updater_cool">멋지군요. 또 해봐요!</string>
130146 <string name="updater_working">작업 중...</string>
131147 <string name="updater_ok">완료!</string>
132148 <string name="updater_fail">실패!</string>
133- <string name="updater_update_failed">업데이트 실패. 다시 시도할까요?</string>
149+ <string name="updater_not_found">not found</string>
150+ <string name="updater_update_failed">업데이트 실패. 재시도하시겠습니까?</string>
151+ <string name="updater_no_conn">매니페스트를 다운로드할 수 없습니다.\n인터넷 연결상태를 확인하십시오.</string>
134152 <string name="updater_try_again">다시 시도</string>
135- <string name="updater_su_updated">슈퍼유저 바이너리가 성공적으로 업데이트 되었습니다.</string>
153+ <string name="updater_su_updated">슈퍼유저 바이너리가 업데이트되었습니다.</string>
136154 <string name="updater_step_download_manifest">매니페스트 다운로드 중...\u0020</string>
137155 <string name="updater_step_parse_manifest">매니페스트 구문 분석 중...\u0020</string>
138156 <string name="updater_step_latest_version">최신 버전 =\u0020</string>
139157 <string name="updater_step_check_installed_version">설치된 버전 확인 중 =\u0020</string>
140158 <string name="updater_step_fix_db">데이터베이스 수정 중...\u0020</string>
141- <string name="updater_step_download_busybox">사용자 지정 busybox 다운로드 중...\u0020</string>
159+ <string name="updater_step_find_busybox">Checking for busybox...\u0020</string>
160+ <string name="updater_step_download_busybox">커스텀 BusyBox 다운로드 중...\u0020</string>
142161 <string name="updater_step_check_md5sum">md5sum 확인 중...\u0020</string>
143162 <string name="updater_step_check_installed_path">현재 설치 경로 확인 중...\u0020</string>
144163 <string name="updater_step_download_su">새 바이너리 다운로드 중...\u0020</string>
145- <string name="updater_step_get_root">루트 권한을 얻는 중...\u0020</string>
146- <string name="updater_step_remount_rw">읽기/쓰기 모드로 /system을 다시 마운트 하는 중...\u0020</string>
147- <string name="updater_step_cp">슈퍼유저를 /system으로 복사하는 중...\u0020</string>
148- <string name="updater_step_chmod">슈퍼유저 파일 모드를 06755로 바꾸는 중...\u0020</string>
164+ <string name="updater_step_get_root">루트 권한 얻는 중...\u0020</string>
165+ <string name="updater_step_remount_rw">읽기/쓰기 모드로 system 폴더를 다시 마운트...\u0020</string>
166+ <string name="updater_step_cp">슈퍼유저를 system 폴더로 복사 중...\u0020</string>
167+ <string name="updater_step_chmod">슈퍼유저 파일의 퍼미션을 06755로 변경 중...\u0020</string>
149168 <string name="updater_step_mv">슈퍼유저를 최종 위치로 이동 중...\u0020</string>
150- <string name="updater_step_remount_ro">읽기 전용 모드로 /system을 다시 마운트하는 중...\u0020</string>
169+ <string name="updater_step_remount_ro">읽기 전용 모드로 system 폴더를 다시 마운트...\u0020</string>
151170 <string name="updater_step_clean_up">정리 중...\u0020</string>
152- <string name="updater_remount_ro_failed">읽기 전용으로 /system을 다시 마운트하지 못했습니다. 업데이트를 완료하려면 다시 시작하세요.</string>
153- <string name="updater_find_su_failed">현재 설치된 슈퍼유저 바이너리를 찾을 수 없습니다. 업데이트를 계속할 수 없습니다.</string>
154- <string name="updater_bad_install_location">슈퍼유저 바이너리는 현재 /sbin에 설치되어 있습니다. 이 업데이터로는 업데이트 할 수 없습니다. 기기에 새로운 롬을 찾아 주시기 바랍니다.</string>
155- <string name="notification_text_allow">%s에 슈퍼유저 권한이 부여되었습니다</string>
156- <string name="notification_text_deny">%s에 슈퍼유저 권한 부여를 거부했습니다</string>
157- <string name="notif_outdated_ticker">슈퍼유저 바이너리 버전이 오래되었습니다.</string>
158- <string name="notif_outdated_title">슈퍼유저 바이너리 버전이 오래됨</string>
159- <string name="notif_outdated_text">눌러서 슈퍼유저 바이너리 업데이트</string>
160- <string name="pin_enter_pin">비밀번호 입력</string>
161- <string name="pin_new_pin">새 비밀번호 입력</string>
162- <string name="pin_confirm_pin">비밀번호 확인</string>
163- <string name="pin_mismatch">비밀번호가 일치하지 않습니다. 다시 시도하세요.</string>
164- <string name="pin_enter_secret_code">비밀 코드 입력</string>
165- <string name="nfc_write_tag">쓸 태그를 스캔</string>
171+ <string name="updater_remount_ro_failed">system 폴더를 읽기 전용으로 재마운트하지 못했습니다. 업데이트를 완료하려면 기기를 다시 시작하십시오.</string>
172+ <string name="updater_find_su_failed">현재 설치된 슈퍼유저 바이너리가 검색되지 않아 업데이트를 진행할 수 없습니다.</string>
173+ <string name="updater_bad_install_location">현재 슈퍼유저 바이너리가 /sbin 경로에 설치되어 있으므로 이 업데이터로는 업데이트할 수 없습니다. 사용자의 기기에 맞는 새로운 롬을 찾으시기 바랍니다.</string>
174+ <string name="updater_bad_install_location_explained">This updater is incapable of updating your su binary since it is installed in /sbin. This is not an error in the updater, it is an error on the behalf of your ROM or kernel developer. You can continue to use Superuser with your outdated binary.</string>
175+ <string name="updater_failed_remount">This updater cannot update the su binary on phones that have some kind of write protection on the system partition like S-ON. You can continue to use Superuser with your outdated binary, or update su with ROM Manager.</string>
176+ <string name="notification_text_allow">슈퍼유저 권한이 부여되었습니다.\n%s</string>
177+ <string name="notification_text_deny">슈퍼유저 권한이 거부되었습니다.\n%s</string>
178+ <string name="notif_outdated_ticker">슈퍼유저 바이너리의 버전이 오래되었습니다.</string>
179+ <string name="notif_outdated_title">오래된 SU 바이너리</string>
180+ <string name="notif_outdated_text">터치하여 슈퍼유저 바이너리 업데이트</string>
181+ <string name="pin_enter_pin">암호 입력</string>
182+ <string name="pin_new_pin">새 암호 입력</string>
183+ <string name="pin_confirm_pin">암호 확인</string>
184+ <string name="pin_mismatch">암호가 일치하지 않습니다.\n다시 입력해 주십시오.</string>
185+ <string name="pin_enter_secret_code">암호 입력</string>
186+ <string name="nfc_write_tag">작성할 태그 스캔</string>
166187 <string name="malicious_apps_title">경고</string>
167- <string name="malicious_apps_message2">사용자의 동의 없이 루트 권한을 얻으려는 요소가 포함되어 있을 수 있어 애플리케이션을 악성으로 분류했습니다. 즉시 제거하기를 권장합니다.</string>
188+ <string name="malicious_apps_message2">사용자의 동의 없이 루트 권한을 얻으려는 코드가 포함되어 있어 악성 어플로 분류했습니다.\n즉시 제거할 것을 권장합니다.</string>
168189 <string name="malicious_apps_uninstall">제거</string>
169190 <string name="malicious_apps_ignore">무시</string>
170- <string name="malicious_app_notification_ticker">잠재적 악성 어플리케이션이 감지됨</string>
171- <string name="malicious_app_notification_text">%s은(는) 악성 애플리케이션으로 의심됩니다. 눌러서 제거하세요.</string>
191+ <string name="malicious_app_notification_ticker">잠재적 악성 어플이 감지되었습니다.</string>
192+ <string name="malicious_app_notification_text">"%s"은(는) 악성 어플로 의심되므로 터치하여 제거하십시오.</string>
172193 <string name="malicious_app_uid">슈퍼유저와 UID 공유</string>
173194 <string name="malicious_app_respond">권한 응답 요청</string>
174195 <string name="malicious_app_write">권한 공급자에 쓰기 권한 요청</string>
175196 <string name="changelog_full_title">변경 내역</string>
176197 <string name="changelog_title">새로운 기능</string>
198+ <plurals name="restore_complete">
199+ <item quantity="one">1개의 어플 및 설정을 복원했습니다.</item>
200+ <item quantity="other">%1$d개의 어플 및 설정을 복원했습니다.</item>
201+ </plurals>
177202 <plurals name="pref_logs_deleted">
178- <item quantity="one">로그 하나가 삭제됨</item>
179- <item quantity="other">%1$d개의 로그가 삭제됨</item>
203+ <item quantity="one">1개의 로그가 삭제되었습니다.</item>
204+ <item quantity="other">%1$d개의 로그가 삭제되었습니다.</item>
180205 </plurals>
181206 <plurals name="pin_incorrect_try">
182207 <item quantity="one">마지막 기회</item>
183- <item quantity="other">틀림. %d회의 시도 남음</item>
208+ <item quantity="other">오류. 남은 기회 - %d번</item>
184209 </plurals>
185210 <plurals name="malicious_apps_message1">
186- <item quantity="one">다음 패키지는 악성 애플리케이션으로 판명되었습니다.</item>
187- <item quantity="other">다음 패키지는 악성 애플리케이션으로 판명되었습니다.</item>
211+ <item quantity="one">다음 패키지는 악성 어플로 판명되었습니다.</item>
212+ <item quantity="other">다음 패키지는 악성 어플로 판명되었습니다.</item>
188213 </plurals>
189214 </resources>
--- a/res/values-nl/strings.xml
+++ b/res/values-nl/strings.xml
@@ -7,6 +7,8 @@
77 <string name="description_log">Log</string>
88 <string name="description_preferences">Voorkeuren</string>
99 <string name="description_extras">Extra\'s</string>
10+ <string name="page_label_apps">applicaties</string>
11+ <string name="page_label_log">logboek</string>
1012 <string name="menu_extras">Extra\'s</string>
1113 <string name="menu_preferences">Voorkeuren</string>
1214 <string name="menu_clear">Leeg maken</string>
@@ -23,6 +25,7 @@
2325 <string name="yes">Ja</string>
2426 <string name="no">Nee</string>
2527 <string name="ok">Ok</string>
28+ <string name="loading">Aan het laden</string>
2629 <string name="allow">Toestaan</string>
2730 <string name="cancel">Annuleren</string>
2831 <string name="deny">Weigeren</string>
@@ -48,7 +51,6 @@
4851 <string name="detail_request">Gevraagde UID</string>
4952 <string name="detail_command">Opdracht</string>
5053 <string name="detail_status">Status</string>
51- <string name="request_message">De volgende app vraagt ​​om superuser toegang:</string>
5254 <string name="request_app_name">app</string>
5355 <string name="pref_title">Voorkeuren</string>
5456 <string name="pref_category_security">Beveiliging</string>
@@ -111,7 +113,12 @@
111113 <string name="pref_use_allow_tag_summary_off">PIN-code invoeren om toe te staan</string>
112114 <string name="pref_write_allow_tag_title">Schrijven nieuwe toegang tag</string>
113115 <string name="pref_write_allow_tag_summary">Schrijf een nieuwe tag om gebruikt te worden bij het toestemmen</string>
114- <string name="pref_category_info_title">Superuser informatie</string>
116+ <string name="pref_category_backup_restore_title">Backup / Terugzetten</string>
117+ <string name="pref_backup_title">Back-up applicaties/voorkeuren</string>
118+ <string name="backup_complete">Back-up weggeschreven naar sdcard</string>
119+ <string name="pref_restore_title">Applicaties/Voorkeuren terugzetten</string>
120+ <string name="restore_complete_prefs_only">Preferences restored</string>
121+ <string name="pref_category_info_title">General</string>
115122 <string name="pref_version_title">Superuser v%1$s (%2$d)</string>
116123 <string name="pref_version_summary">Databaseversie %s</string>
117124 <string name="pref_bin_version_title_loading">Su applicatie versie wordt geladen</string>
@@ -131,6 +138,7 @@
131138 <string name="updater_ok">Okey!</string>
132139 <string name="updater_fail">mislukt!</string>
133140 <string name="updater_update_failed">Update mislukt. Opnieuw proberen?</string>
141+ <string name="updater_no_conn">Mislukt om manifest te downloaden. Controleer internet verbinding</string>
134142 <string name="updater_try_again">Probeer opnieuw</string>
135143 <string name="updater_su_updated">su binaire succesvol bijgewerkt</string>
136144 <string name="updater_step_download_manifest">Manifest downloaden...\u0020</string>
@@ -174,6 +182,10 @@
174182 <string name="malicious_app_write">verzoekt toestemming voor schrijven naar toestemming provider</string>
175183 <string name="changelog_full_title">Laatste wijzigingen</string>
176184 <string name="changelog_title">Wat is er nieuw</string>
185+ <plurals name="restore_complete">
186+ <item quantity="one">Één app en voorkeuren hersteld</item>
187+ <item quantity="other">%1$d applicaties en voorkeuren hersteld</item>
188+ </plurals>
177189 <plurals name="pref_logs_deleted">
178190 <item quantity="one">Een log verwijderd</item>
179191 <item quantity="other">%1$d logs verwijderd</item>
--- a/res/values-no/strings.xml
+++ b/res/values-no/strings.xml
@@ -48,7 +48,6 @@
4848 <string name="detail_request">UID forespurt</string>
4949 <string name="detail_command">Kommando</string>
5050 <string name="detail_status">Status</string>
51- <string name="request_message">Følgende program ber om superbruker-tilgang:</string>
5251 <string name="request_app_name">Applikasjon</string>
5352 <string name="pref_title">Innstillinger</string>
5453 <string name="pref_category_security">Sikkerhet</string>
@@ -111,7 +110,6 @@
111110 <string name="pref_use_allow_tag_summary_off">Angi PIN-kode bare for å tillate</string>
112111 <string name="pref_write_allow_tag_title">Lagre en ny tillatelseskode</string>
113112 <string name="pref_write_allow_tag_summary">Lagre en ny kode som skal brukes for å tillate</string>
114- <string name="pref_category_info_title">Superbruker-informasjon</string>
115113 <string name="pref_version_title">Superbruker v%1$s (%2$d)</string>
116114 <string name="pref_version_summary">Databaseversjon %s</string>
117115 <string name="pref_bin_version_title_loading">Laster inn binærfilen su, versjon</string>
--- a/res/values-pl/strings.xml
+++ b/res/values-pl/strings.xml
@@ -48,7 +48,6 @@
4848 <string name="detail_request">Żądane UID</string>
4949 <string name="detail_command">Polecenie</string>
5050 <string name="detail_status">Status</string>
51- <string name="request_message">Następująca aplikacja żąda dostępu do uprawnień administratora:</string>
5251 <string name="request_app_name">Aplikacja</string>
5352 <string name="pref_title">Ustawienia</string>
5453 <string name="pref_category_security">Zabezpieczenia</string>
@@ -111,7 +110,6 @@
111110 <string name="pref_use_allow_tag_summary_off">Wprowadź PIN tylko w celu pozwolenia</string>
112111 <string name="pref_write_allow_tag_title">Zapisz nowy znacznik pozwolenia</string>
113112 <string name="pref_write_allow_tag_summary">Zapisz nowy znacznik, który ma być używany do przyznawania dostępu</string>
114- <string name="pref_category_info_title">Informacje Superusera</string>
115113 <string name="pref_version_title">Superuser v%1$s (%2$d)</string>
116114 <string name="pref_version_summary">Wersja bazy danych %s</string>
117115 <string name="pref_bin_version_title_loading">Ładowanie wersji pliku SU</string>
--- a/res/values-pt-rBR/strings.xml
+++ b/res/values-pt-rBR/strings.xml
@@ -1,189 +1,214 @@
11 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
22 <!--Generated by crowdin.net-->
33 <resources>
4- <string name="app_name">Superusuário</string>
5- <string name="app_name_request">Solicitação de superusuário</string>
4+ <string name="app_name">Superuser</string>
5+ <string name="app_name_request">Pedido de Autorização SU</string>
66 <string name="description_home">Início</string>
7- <string name="description_log">Registro</string>
7+ <string name="description_log">Registo</string>
88 <string name="description_preferences">Preferências</string>
99 <string name="description_extras">Extras</string>
10+ <string name="page_label_apps">aplicações</string>
11+ <string name="page_label_log">registo</string>
1012 <string name="menu_extras">Extras</string>
1113 <string name="menu_preferences">Preferências</string>
1214 <string name="menu_clear">Limpar</string>
13- <string name="menu_clear_log">Limpar registro</string>
14- <string name="permgrouplab_superuser">Permissões de superusuário</string>
15- <string name="permgroupdesc_superuser">Permissões relacionadas ao Superusuário</string>
16- <string name="permlab_respond">responder às solicitações de superusuário</string>
17- <string name="permdesc_respond">Permite que o aplicativo responda a pedidos de acesso de superusuário.</string>
18- <string name="permlab_provider_read">Ler dados de superusuário</string>
19- <string name="permdesc_provider_read">Permite ao aplicativo ler os dados do Superusuário do ContentProvider</string>
20- <string name="permlab_provider_write">Gravar dados de superusuário</string>
21- <string name="permdesc_provider_write">Permite que o aplicativo gravar dados para o superusuário ContentProvider</string>
22- <string name="recent_activity">Atividade recente</string>
15+ <string name="menu_clear_log">Limpar registo</string>
16+ <string name="permgrouplab_superuser">Permissões do Superuser</string>
17+ <string name="permgroupdesc_superuser">Permissões relacionadas com o Superuser</string>
18+ <string name="permlab_respond">Responder aos pedidos de SU</string>
19+ <string name="permdesc_respond">Permitir à aplicação responder a pedidos de acesso superuser</string>
20+ <string name="permlab_provider_read">Ler informação do Superuser</string>
21+ <string name="permdesc_provider_read">Permite à aplicação ler dados do ContentProvider do Superuser</string>
22+ <string name="permlab_provider_write">Escrever informação sobre o Superuser</string>
23+ <string name="permdesc_provider_write">Permite à aplicação escrever dados para o ContentProvider do Superuser</string>
24+ <string name="recent_activity">Actividade recente</string>
2325 <string name="yes">Sim</string>
2426 <string name="no">Não</string>
25- <string name="ok">Okay</string>
27+ <string name="ok">Ok</string>
28+ <string name="loading">A carregar</string>
2629 <string name="allow">Permitir</string>
2730 <string name="cancel">Cancelar</string>
2831 <string name="deny">Negar</string>
2932 <string name="set">Definir</string>
3033 <string name="remember">Lembrar</string>
31- <string name="remember_disabled">Lembrar está desativado até que o su seja atualizado</string>
34+ <string name="remember_disabled">Relembrar - desactivado até o SU ser actualizado</string>
3235 <string name="request">%1$s como %2$s (uid: %3$d)</string>
3336 <string name="unknown">Nome desconhecido</string>
3437 <string name="allowed">Permitido</string>
3538 <string name="denied">Negado</string>
3639 <string name="created">Criado</string>
3740 <string name="toggled">Alternado</string>
38- <string name="empty_apps">Não há aplicativos na lista</string>
39- <string name="empty_logs">Nenhuma informação de registro</string>
40- <string name="log_count">Mostrando entradas %d</string>
41- <string name="log_last_accessed">Último acesso em %1$s em %2$s</string>
42- <string name="log_last_allowed">Último permitido em %1$s em %2$s</string>
43- <string name="log_last_denied">Último negado em %1$s em %2$s</string>
44- <string name="log_last_toggled">Último alternado em %1$s em %2$s</string>
45- <string name="log_created_on">Criado em %1$s em %2$s</string>
46- <string name="detail_package">Pacote</string>
47- <string name="detail_app_uid">App UID</string>
48- <string name="detail_request">UID solicitado</string>
49- <string name="detail_command">Comando</string>
50- <string name="detail_status">Status</string>
51- <string name="request_message">O seguinte aplicativo está solicitando acesso de superusuário:</string>
52- <string name="request_app_name">App</string>
41+ <string name="empty_apps">Sem aplicações na lista</string>
42+ <string name="empty_logs">Sem informações de registo</string>
43+ <string name="log_count">A mostrar %d entradas</string>
44+ <string name="log_last_accessed">Último acesso - %1$s às %2$s</string>
45+ <string name="log_last_allowed">Última permissão - %1$s às %2$s</string>
46+ <string name="log_last_denied">Última negação - %1$s às %2$s</string>
47+ <string name="log_last_toggled">Última alternância - %1$s às %2$s</string>
48+ <string name="log_created_on">Criado a %1$s às %2$s</string>
49+ <string name="detail_package">Pacote:</string>
50+ <string name="detail_app_uid">UID da App:</string>
51+ <string name="detail_request">UID requisitado:</string>
52+ <string name="detail_command">Comando:</string>
53+ <string name="detail_status">Estado:</string>
54+ <string name="request_message">%1$s is requesting Superuser access.\n\nWarning: If you did not initiate this action, or if you do not understand this request, it\'s generally a good idea to deny it.</string>
55+ <string name="request_more_info">Tap for more info</string>
56+ <string name="request_less_info">Tap for less info</string>
57+ <string name="request_app_name">App:</string>
5358 <string name="pref_title">Preferências</string>
5459 <string name="pref_category_security">Segurança</string>
5560 <string name="pref_pin_title">Usar PIN</string>
56- <string name="pref_pin_summary_on">Prompt de permissões exigirá PIN</string>
57- <string name="pref_pin_summary_off">Prompt de permissões não exigirá PIN</string>
61+ <string name="pref_pin_summary_on">Os pedidos de permissão irão requisitar o PIN</string>
62+ <string name="pref_pin_summary_off">Os pedidos de permissão não irão requisitar o PIN</string>
5863 <string name="pref_change_pin_title">Mudar PIN</string>
59- <string name="pref_timeout_title">Tempo limite de acesso</string>
60- <string name="pref_timeout_summary">Aplicativos que não lembrados terão acesso por %1$d segundos após o aviso</string>
61- <string name="pref_automatic_action_title">Resposta automática</string>
62- <string name="pref_automatic_action_summary">Definir a forma como Superusuário lida com as novas solicitações </string>
63- <string name="pref_ghost_mode_title">Modo fantasma</string>
64- <string name="pref_ghost_mode_summary_on">Discar o código secreto para lançar Superuser</string>
65- <string name="pref_ghost_mode_summary_off">Modo fantasma desativado</string>
66- <string name="pref_ghost_mode_message">Modo fantasma esconde o ícone Superuser no lançador. O ícone ficará oculto na próxima vez que o lançador for reiniciado. Quando o ícone está escondido você pode acessar Superuser discando um código secreto no discador. O código secreto padrão é * # * # 787378737 # * # * (*#*# superusuário #*#*), mas os dígitos podem ser alterados. \ N \ nNote que se o dispositivo não tem um discador, você provavelmente não devia habilitar \ \'t modo fantasma. \ n \ habilitar modo fantasma?</string>
67- <string name="pref_ghost_mode_enabled_message">Modo fantasma habilitado. Por favor, reinicie o lançador ou seu telefone para ver a mudança.</string>
64+ <string name="pref_timeout_title">Limite de tempo de acesso</string>
65+ <string name="pref_timeout_summary">Após o pedido de permissão serão concedidos %1$d segundos às aplicações que não sejam relembradas</string>
66+ <string name="pref_automatic_action_title">Acção automática</string>
67+ <string name="pref_automatic_action_summary">Defina de que forma o Superuser irá lidar com novos pedidos</string>
68+ <string name="pref_ghost_mode_title">Ghost Mode</string>
69+ <string name="pref_ghost_mode_summary_on">Marcar código secreto para iniciar o SuperUser</string>
70+ <string name="pref_ghost_mode_summary_off">Ghost Mode desactivado</string>
71+ <string name="pref_ghost_mode_message">O Ghost mode irá esconder o ícone do SU. O ícone ficará oculto na proxima vez que reiniciar o launcher. Assim que o ícone estiver oculto, apenas poderá aceder ao Superuser marcando um código - por definição é *#*#787378737#*#* (*#*#superuser#*#*). O código poderá ser alterado.\n\nCaso o seu aparelho não tenha um marcador, recomenda-se que não active o Ghost mode.\n\nActivar Ghost mode?</string>
72+ <string name="pref_ghost_mode_enabled_message">Ghost mode activo. Reinicie o launcher ou o telemóvel para verificar as alterações.</string>
6873 <string name="pref_secret_code_title">Código secreto</string>
69- <string name="pref_secret_code_summary">Código secreto é *#*#%1$s#*#*</string>
70- <string name="pref_category_applist_title">Lista de aplicativos</string>
71- <string name="pref_show_status_icons_title">Mostrar ícones de status</string>
72- <string name="pref_show_status_icons_summary_on">Mostrar ícone de status de cada aplicativo</string>
73- <string name="pref_show_status_icons_summary_off">Não mostrar ícone para o status de cada aplicativo</string>
74- <string name="pref_status_icon_type_title">Tipo de ícone de status</string>
75- <string name="pref_status_icon_type_summary">Estilo de ícone de status a ser mostrado</string>
76- <string name="pref_applist_show_log_data_title">Visualizar dados de log</string>
77- <string name="pref_applist_show_log_data_summary_on">Visualizar dados de log na lista de App</string>
78- <string name="pref_applist_show_log_data_summary_off">Não mostrar dados de log na lista de app</string>
79- <string name="pref_category_log_title">Log</string>
80- <string name="pref_enable_logging_title">Habilitar o log</string>
81- <string name="pref_enable_logging_summary_on">Criação de permissão e acesso serão registradas</string>
82- <string name="pref_enable_logging_summary_off">Criação de permissão e de acesso não serão registrados</string>
83- <string name="pref_delete_old_logs_title">Excluir entradas de log antigas</string>
84- <string name="pref_delete_old_logs_summary_on">Excluir entradas de log antigas quando o limite for atingido</string>
85- <string name="pref_delete_old_logs_summary_off">Não exclua entradas de log antigas quando o limite for atingido</string>
86- <string name="pref_log_entry_limit_title">Limite de entrada de log</string>
87- <string name="pref_log_entry_limit_summary">%1$d entradas de log</string>
88- <string name="pref_log_entries_to_save">Definir o número de entradas de log para salvar</string>
89- <string name="pref_24_hour_title">Usar formato 24 horas</string>
90- <string name="pref_24_hour_summary_on">Horários no log serão mostrados no formato de 24 horas</string>
91- <string name="pref_24_hour_summary_off">Horários no Log serão mostrados no formato de 12 horas</string>
74+ <string name="pref_secret_code_summary">O código secreto é *#*#%1$s#*#*</string>
75+ <string name="pref_category_applist_title">Lista de aplicações</string>
76+ <string name="pref_show_status_icons_title">Mostrar ícone de estado</string>
77+ <string name="pref_show_status_icons_summary_on">Mostrar ícone de estado para cada aplicação</string>
78+ <string name="pref_show_status_icons_summary_off">Não mostrar ícone de estado para cada aplicação</string>
79+ <string name="pref_status_icon_type_title">Tipo de ícone de estado</string>
80+ <string name="pref_status_icon_type_summary">Estilo do ícone de estado a ser apresentado</string>
81+ <string name="pref_applist_show_log_data_title">Mostrar entradas do registo</string>
82+ <string name="pref_applist_show_log_data_summary_on">Mostrar dados de registo na lista de Apps</string>
83+ <string name="pref_applist_show_log_data_summary_off">Não mostrar dados de registo na lista de Apps</string>
84+ <string name="pref_category_log_title">Registo</string>
85+ <string name="pref_enable_logging_title">Activar registos</string>
86+ <string name="pref_enable_logging_summary_on">A criação de acessos e permissões será registada</string>
87+ <string name="pref_enable_logging_summary_off">A criação de acessos e permissões será registada</string>
88+ <string name="pref_delete_old_logs_title">Apagar entradas antigas do registo</string>
89+ <string name="pref_delete_old_logs_summary_on">Apagar entradas antigas do registo quando é chegado ao limite</string>
90+ <string name="pref_delete_old_logs_summary_off">Não apagar entradas antigas do registo quando é chegado ao limite</string>
91+ <string name="pref_log_entry_limit_title">Limite de entradas no registo</string>
92+ <string name="pref_log_entry_limit_summary">Entradas no registo %1$d</string>
93+ <string name="pref_log_entries_to_save">Defina o número de entradas que quer registar</string>
94+ <string name="pref_24_hour_title">Usar formato 24H</string>
95+ <string name="pref_24_hour_summary_on">Os horários do registos serão apresentados com o formato 24H</string>
96+ <string name="pref_24_hour_summary_off">Os horários do registos serão apresentados com o formato 12H</string>
9297 <string name="pref_show_seconds_title">Mostrar segundos</string>
93- <string name="pref_show_seconds_summary_on">horarios no log irão incluir segundos</string>
94- <string name="pref_show_seconds_summary_off">horarios no log não incluirão segundo</string>
95- <string name="pref_date_format_title">Selecione o formato de data</string>
96- <string name="pref_date_format_summary">Formato usado para exibir a data em todos os logs</string>
97- <string name="pref_clear_log_title">Limpar registro</string>
98- <string name="pref_clearing_log_title">Limpar log</string>
99- <string name="pref_clearing_log_summary">Espere por favor</string>
98+ <string name="pref_show_seconds_summary_on">Os horários do registos irão incluir os segundos</string>
99+ <string name="pref_show_seconds_summary_off">Os horários do registos não irão incluir os segundos</string>
100+ <string name="pref_date_format_title">Selecionar formado da data</string>
101+ <string name="pref_date_format_summary">Formato utilizado para mostrar a data em todos os registos</string>
102+ <string name="pref_clear_log_title">Limpar registos</string>
103+ <string name="pref_clearing_log_title">A limpar registo</string>
104+ <string name="pref_clearing_log_summary">Aguarde</string>
100105 <string name="pref_category_notification_title">Notificações</string>
101106 <string name="pref_notifications_title">Notificações</string>
102- <string name="pref_notifications_summary_on">Mostrar notificação quando um aplicativo recebe permissões Su</string>
103- <string name="pref_notifications_summary_off">Não mostrar uma notificação quando um aplicativo recebe permissões Su</string>
107+ <string name="pref_notifications_summary_on">Notificar quando a aplicação adquire permissões SU</string>
108+ <string name="pref_notifications_summary_off">Não notificar quando forem concedidas permissões SU à aplicação</string>
104109 <string name="pref_notifications_type_title">Tipo de notificação</string>
105- <string name="pref_notifications_type_summary">Tipo de notificação para mostrar quando um aplicativo recebe permissões SU</string>
106- <string name="pref_toast_location_title">Localização de brinde</string>
107- <string name="pref_toast_location_summary">Onde a notificação será mostrada na tela</string>
110+ <string name="pref_notifications_type_summary">Tipo de notificação a ser mostrada quando a app recebe privilégios de SU</string>
111+ <string name="pref_toast_location_title">Local dos popups</string>
112+ <string name="pref_toast_location_summary">Onde é que a notificação vai aparecer no ecrã </string>
108113 <string name="pref_category_nfc_title">NFC</string>
109- <string name="pref_use_allow_tag_title">Use NFC tag to allow</string>
110- <string name="pref_use_allow_tag_summary_on">Enter PIN or scan tag to allow</string>
111- <string name="pref_use_allow_tag_summary_off">Enter PIN only to allow</string>
112- <string name="pref_write_allow_tag_title">Write new allow tag</string>
113- <string name="pref_write_allow_tag_summary">Write a new tag to be used to allow</string>
114- <string name="pref_category_info_title">Informações de superusuário</string>
115- <string name="pref_version_title">Superusuário v%1$s (%2$d)</string>
116- <string name="pref_version_summary">Banco de dados versão %s</string>
117- <string name="pref_bin_version_title_loading">Carregando versão binária de su</string>
118- <string name="pref_bin_version_title">Binários Su v %s</string>
119- <string name="pref_bin_version_summary">Toque para verificar se há atualizações</string>
114+ <string name="pref_use_allow_tag_title">Utilize um marcador NFC para permitir</string>
115+ <string name="pref_use_allow_tag_summary_on">Introduza o PIN ou faça scan a um marcador para permitir</string>
116+ <string name="pref_use_allow_tag_summary_off">Introduzir o PIN apenas para permitir</string>
117+ <string name="pref_write_allow_tag_title">Escreva um novo marcador de permissão</string>
118+ <string name="pref_write_allow_tag_summary">Escrever um marcador para autorizar permissões</string>
119+ <string name="pref_category_backup_restore_title">Cópia de Segurança/Restaurar</string>
120+ <string name="pref_backup_title">Efectuar cópia de segurança das apps/preferências</string>
121+ <string name="backup_complete">Guardar a cópia de segurança no cartão SD</string>
122+ <string name="pref_restore_title">Restaurar apps/preferências</string>
123+ <string name="restore_complete_prefs_only">Preferences restored</string>
124+ <string name="pref_category_info_title">General</string>
125+ <string name="pref_version_title">Superuser v%1$s (%2$d)</string>
126+ <string name="pref_version_summary">Versão da base de dados %s</string>
127+ <string name="pref_bin_version_title_loading">A carregar versão do binário SU</string>
128+ <string name="pref_bin_version_title">Binário Su v%s</string>
129+ <string name="pref_bin_version_summary">Toque para verificar actualizações</string>
130+ <string name="pref_outdated_notification_title">Outdated binary notification</string>
131+ <string name="pref_outdated_notification_summary_on">Show notification when binary is outdated</string>
132+ <string name="pref_outdated_notification_summary_off">Do not show notification when binary is outdated</string>
133+ <string name="pref_advanced_prompt_title">Use advanced prompt</string>
134+ <string name="pref_advanced_prompt_summary_on">Do not show warning on request prompts</string>
135+ <string name="pref_advanced_prompt_summary_off">Show warning on request prompts</string>
120136 <string name="pref_changelog_title">Changelog</string>
121- <string name="pref_changelog_summary">Exibir o changelog</string>
122- <string name="pref_get_elite_title">Vái Elite!</string>
123- <string name="pref_get_elite_summary">Comprar Elite para desbloquear todas as opções</string>
124- <string name="updater_title">Atualizador de Binários</string>
125- <string name="updater_new_su_found">Nova versão do binário su encontrado. Atualizar agora?</string>
126- <string name="updater_current_installed">A versão atual já instalada. Nenhuma ação é necessária.</string>
127- <string name="updater_update">Atualizar</string>
128- <string name="updater_update_anyway">Atualizar assim mesmo</string>
129- <string name="updater_cool">Isso foi legal, faça de novo</string>
130- <string name="updater_working">Trabalhando ...</string>
131- <string name="updater_ok">okay!</string>
132- <string name="updater_fail">falha!</string>
133- <string name="updater_update_failed">Falha na atualização. Tentar novamente?</string>
134- <string name="updater_try_again">Tente novamente</string>
135- <string name="updater_su_updated">binários su atualizado com sucesso</string>
136- <string name="updater_step_download_manifest">Baixar manifesto ... \ u0020</string>
137- <string name="updater_step_parse_manifest">Análise de manifesto ... \ u0020</string>
138- <string name="updater_step_latest_version">Última versão = \ u0020</string>
139- <string name="updater_step_check_installed_version">Verificação de versão instalada = \ u0020</string>
140- <string name="updater_step_fix_db">corrigindo banco de dados ... \ u0020</string>
141- <string name="updater_step_download_busybox">Baixando busybox customizado ... \ u0020</string>
142- <string name="updater_step_check_md5sum">Verificando md5sum ... \ u0020</string>
143- <string name="updater_step_check_installed_path">Checking current install path...\u0020</string>
144- <string name="updater_step_download_su">Baixando novo binário ... \ u0020</string>
145- <string name="updater_step_get_root">Adquirindo acesso root ... \ u0020</string>
146- <string name="updater_step_remount_rw">Remontar /system como rw ... \ u0020</string>
147- <string name="updater_step_cp">Copiando su para /system ... \ u0020</string>
148- <string name="updater_step_chmod">Mudando permisões de arquivo su para 06755 ... \ u0020</string>
149- <string name="updater_step_mv">Moving su to it\'s final location...\u0020</string>
150- <string name="updater_step_remount_ro">Remontar /system como ro ... \ u0020</string>
151- <string name="updater_step_clean_up">Limpando ... \ u0020</string>
152- <string name="updater_remount_ro_failed">Failed to remount the system as read-only, please reboot to finish the update</string>
153- <string name="updater_find_su_failed">Failed to find currently installed su binary. Update cannot continue</string>
154- <string name="updater_bad_install_location">su binary is currently installed in /sbin. This updater is not capable of updating it. Please find a new ROM for your device.</string>
155- <string name="notification_text_allow">%s foi concedido permissões de superusuário</string>
156- <string name="notification_text_deny">%s foi negado permissões de superusuário</string>
157- <string name="notif_outdated_ticker">os Binarios de su estão desatualizados</string>
158- <string name="notif_outdated_title">binários de su desatualizados</string>
159- <string name="notif_outdated_text">Toque para atualizar binários de su</string>
160- <string name="pin_enter_pin">Entre PIN</string>
161- <string name="pin_new_pin">Digite o novo PIN</string>
162- <string name="pin_confirm_pin">Confirmar PIN</string>
163- <string name="pin_mismatch">PINs não coincidem\'t, tente novamente</string>
164- <string name="pin_enter_secret_code">Enter secret code</string>
165- <string name="nfc_write_tag">Scan tag to write</string>
137+ <string name="pref_changelog_summary">Mostrar changelog</string>
138+ <string name="pref_get_elite_title">Use a versão Elite!</string>
139+ <string name="pref_get_elite_summary">Comprar a versão Elite para desbloquear todas as opções</string>
140+ <string name="updater_title">Actualizador do binário</string>
141+ <string name="updater_new_su_found">Nova versão do binário SU encontrada. Actualizar agora?</string>
142+ <string name="updater_current_installed">Versão actual já instalada. É desnecessária qualquer acção.</string>
143+ <string name="updater_update">Actualizar</string>
144+ <string name="updater_update_anyway">Actualizar na mesma</string>
145+ <string name="updater_cool">Que fixe! Actualizar novamente?</string>
146+ <string name="updater_working">A trabalhar...</string>
147+ <string name="updater_ok">Ok!</string>
148+ <string name="updater_fail">Falhou!</string>
149+ <string name="updater_not_found">not found</string>
150+ <string name="updater_update_failed">A actualização falhou. Tentar novamente?</string>
151+ <string name="updater_no_conn">O download do manifest falhou. Verifique a ligação à internet</string>
152+ <string name="updater_try_again">Tentar novamente</string>
153+ <string name="updater_su_updated">O binário SU foi actualizado com sucesso</string>
154+ <string name="updater_step_download_manifest">A descarregar o manifest...\u0020</string>
155+ <string name="updater_step_parse_manifest">A anlisar o manifest...\u0020</string>
156+ <string name="updater_step_latest_version">Última versão =\u0020</string>
157+ <string name="updater_step_check_installed_version">Versão instalada =\u0020</string>
158+ <string name="updater_step_fix_db">A corrigir a base de dados...\u0020</string>
159+ <string name="updater_step_find_busybox">Checking for busybox...\u0020</string>
160+ <string name="updater_step_download_busybox">A descarregar o custom busybox...\u0020</string>
161+ <string name="updater_step_check_md5sum">A verificaar md5sum...\u0020</string>
162+ <string name="updater_step_check_installed_path">A verificar o caminho actual de instalação...\u0020</string>
163+ <string name="updater_step_download_su">A descarregar o novo binário...\u0020</string>
164+ <string name="updater_step_get_root">A adquirir acesso root ...\u0020</string>
165+ <string name="updater_step_remount_rw">A montar /system no modo de leitura/escrita...\u0020</string>
166+ <string name="updater_step_cp">A copiar su para /system...\u0020</string>
167+ <string name="updater_step_chmod">A mudar o modo do ficheiro su para 06755...\u0020</string>
168+ <string name="updater_step_mv">A mover su para a localização final...\u0020</string>
169+ <string name="updater_step_remount_ro">A montar /system no modo de leitura...\u0020</string>
170+ <string name="updater_step_clean_up">Efectuando uma limpeza...\u0020</string>
171+ <string name="updater_remount_ro_failed">Impossível montar o sistema em modo de leitura, por favor reinicie para concluir a actualização</string>
172+ <string name="updater_find_su_failed">Falha ao localizar o binário su actualmente instalado. A actualização não pode continuar</string>
173+ <string name="updater_bad_install_location">O binário su encontra-se instalado em /sbin impossibilitando a sua actualização. Procure uma nova ROM para o seu equipamento, por favor.</string>
174+ <string name="updater_bad_install_location_explained">This updater is incapable of updating your su binary since it is installed in /sbin. This is not an error in the updater, it is an error on the behalf of your ROM or kernel developer. You can continue to use Superuser with your outdated binary.</string>
175+ <string name="updater_failed_remount">This updater cannot update the su binary on phones that have some kind of write protection on the system partition like S-ON. You can continue to use Superuser with your outdated binary, or update su with ROM Manager.</string>
176+ <string name="notification_text_allow">Foram dadas permissões de Superuser a %s</string>
177+ <string name="notification_text_deny">Foram negadas permissões de Superuser a %s</string>
178+ <string name="notif_outdated_ticker">O seu binário SU está desactualizado</string>
179+ <string name="notif_outdated_title">Binário SU desactualizado</string>
180+ <string name="notif_outdated_text">Toque para actualizar o binário SU</string>
181+ <string name="pin_enter_pin">Insira PIN</string>
182+ <string name="pin_new_pin">Insira PIN novo</string>
183+ <string name="pin_confirm_pin">Confirme PIN</string>
184+ <string name="pin_mismatch">PINs não correspondem, tente novamente</string>
185+ <string name="pin_enter_secret_code">Introduza o código secreto</string>
186+ <string name="nfc_write_tag">Digitalizar o marcador para escrever</string>
166187 <string name="malicious_apps_title">Aviso</string>
167- <string name="malicious_apps_message2">Apps são mercado como malicioso porque eles contêm elementos que indicam que eles estão tentando conceder acesso de root, possivelmente sem o seu consentimento. É altamente recomendável que você desinstale-os imediatamente.</string>
188+ <string name="malicious_apps_message2">As apps foram marcadas como perigosas visto que contêm elementos que indicam que estão a tentar adquirir acesso root sem o seu consentimento. Recomenda-se que as desinstale imediatamente!</string>
168189 <string name="malicious_apps_uninstall">Desinstalar</string>
169190 <string name="malicious_apps_ignore">Ignorar</string>
170- <string name="malicious_app_notification_ticker">Aplicação potencialmente maliciosa foi detectada</string>
171- <string name="malicious_app_notification_text">%s é provavelmente malicioso. Toque para desinstalar.</string>
172- <string name="malicious_app_uid">shares UID with Superuser</string>
173- <string name="malicious_app_respond">requests respond permission</string>
174- <string name="malicious_app_write">requests permission to write to permissions provider</string>
191+ <string name="malicious_app_notification_ticker">Detectada aplicação potencialmente perigosa</string>
192+ <string name="malicious_app_notification_text">%s poderá ser perigosa. Toque para desinstalar.</string>
193+ <string name="malicious_app_uid">Partilha UID com Superuser</string>
194+ <string name="malicious_app_respond">Permissão de resposta a pedidos</string>
195+ <string name="malicious_app_write">Permissão de resposta a pedidos para escrever no fornecedor de pedidos</string>
175196 <string name="changelog_full_title">Changelog</string>
176- <string name="changelog_title">What\'s New</string>
197+ <string name="changelog_title">Novidades</string>
198+ <plurals name="restore_complete">
199+ <item quantity="one">Foi restaurada uma aplicação e suas preferências</item>
200+ <item quantity="other">Foram restauradas %1$d aplicações e suas preferências</item>
201+ </plurals>
177202 <plurals name="pref_logs_deleted">
178- <item quantity="one">Um log excluído</item>
179- <item quantity="other">%1$d registros excluídos</item>
203+ <item quantity="one">Um registo apagado</item>
204+ <item quantity="other">%1$d registos apagados</item>
180205 </plurals>
181206 <plurals name="pin_incorrect_try">
182- <item quantity="one">Última chance</item>
183- <item quantity="other">Nenhuma - %d tentativa sobrando</item>
207+ <item quantity="one">Última hipótese</item>
208+ <item quantity="other">Não - Restam %d tentativas</item>
184209 </plurals>
185210 <plurals name="malicious_apps_message1">
186- <item quantity="one">O seguinte pacote foi definido como mal-intencionado:</item>
187- <item quantity="other">Os seguintes pacotes foram definidos como mal-intencionados:</item>
211+ <item quantity="one">O seguinte pacote parece ser perigoso:</item>
212+ <item quantity="other">Os seguintes pacotes parecem ser perigosos:</item>
188213 </plurals>
189214 </resources>
--- a/res/values-pt-rPT/arrays.xml
+++ b/res/values-pt-rPT/arrays.xml
@@ -7,21 +7,21 @@
77 <item>Permitir</item>
88 </string-array>
99 <string-array name="pref_status_icon_type_entries">
10- <item>Dot</item>
10+ <item>Ponto</item>
1111 <item>Emoticon</item>
1212 </string-array>
1313 <string-array name="pref_date_format_entries">
14- <item>Pré-definição do sistema</item>
14+ <item>Predefinição do sistema</item>
1515 <item>12/31/2011</item>
1616 <item>31/12/2011</item>
1717 <item>2011/12/31</item>
1818 </string-array>
1919 <string-array name="pref_notifications_type_entries">
20- <item>Toast</item>
20+ <item>Pop-up</item>
2121 <item>Barra de notificações</item>
2222 </string-array>
2323 <string-array name="pref_toast_location_entries">
24- <item>Pré-definido</item>
24+ <item>Predefinido</item>
2525 <item>Topo</item>
2626 <item>Centro</item>
2727 <item>Fundo</item>
--- a/res/values-pt-rPT/strings.xml
+++ b/res/values-pt-rPT/strings.xml
@@ -2,80 +2,85 @@
22 <!--Generated by crowdin.net-->
33 <resources>
44 <string name="app_name">Superuser</string>
5- <string name="app_name_request">Requesição do Superuser</string>
5+ <string name="app_name_request">Pedido de Autorização SU</string>
66 <string name="description_home">Início</string>
77 <string name="description_log">Registo</string>
88 <string name="description_preferences">Preferências</string>
99 <string name="description_extras">Extras</string>
10+ <string name="page_label_apps">aplicações</string>
11+ <string name="page_label_log">registo</string>
1012 <string name="menu_extras">Extras</string>
1113 <string name="menu_preferences">Preferências</string>
1214 <string name="menu_clear">Limpar</string>
1315 <string name="menu_clear_log">Limpar registo</string>
1416 <string name="permgrouplab_superuser">Permissões do Superuser</string>
1517 <string name="permgroupdesc_superuser">Permissões relacionadas com o Superuser</string>
16- <string name="permlab_respond">Responder aos request do Superuser</string>
17- <string name="permdesc_respond">Permitir a aplicação responder a requesições de acesso superuser</string>
18+ <string name="permlab_respond">Responder aos pedidos de SU</string>
19+ <string name="permdesc_respond">Permitir à aplicação responder a pedidos de acesso superuser</string>
1820 <string name="permlab_provider_read">Ler informação do Superuser</string>
19- <string name="permdesc_provider_read">Permite à aplicação ler dados do ContentProvider de Superuser</string>
21+ <string name="permdesc_provider_read">Permite à aplicação ler dados do ContentProvider do Superuser</string>
2022 <string name="permlab_provider_write">Escrever informação sobre o Superuser</string>
21- <string name="permdesc_provider_write">Permite à aplicação escrever dados para o ContentProvider de Superuser</string>
23+ <string name="permdesc_provider_write">Permite à aplicação escrever dados para o ContentProvider do Superuser</string>
2224 <string name="recent_activity">Actividade recente</string>
2325 <string name="yes">Sim</string>
2426 <string name="no">Não</string>
2527 <string name="ok">Ok</string>
28+ <string name="loading">A carregar</string>
2629 <string name="allow">Permitir</string>
2730 <string name="cancel">Cancelar</string>
2831 <string name="deny">Negar</string>
2932 <string name="set">Definir</string>
3033 <string name="remember">Lembrar</string>
31- <string name="remember_disabled">Remembering disabled until su is updated</string>
34+ <string name="remember_disabled">Relembrar - desactivado até o SU ser actualizado</string>
3235 <string name="request">%1$s como %2$s (uid: %3$d)</string>
3336 <string name="unknown">Nome desconhecido</string>
3437 <string name="allowed">Permitido</string>
3538 <string name="denied">Negado</string>
3639 <string name="created">Criado</string>
37- <string name="toggled">Alternar</string>
40+ <string name="toggled">Alternado</string>
3841 <string name="empty_apps">Sem aplicações na lista</string>
3942 <string name="empty_logs">Sem informações de registo</string>
4043 <string name="log_count">A mostrar %d entradas</string>
41- <string name="log_last_accessed">Ultimo acesso foi %1$s ás %2$s</string>
42- <string name="log_last_allowed">Ultima permição foi %1$s as %2$s</string>
43- <string name="log_last_denied">Negado pela última vez a %1$s às %2$s</string>
44- <string name="log_last_toggled">Alternado pela última vez a %1$s às %2$s</string>
44+ <string name="log_last_accessed">Último acesso - %1$s às %2$s</string>
45+ <string name="log_last_allowed">Última permissão - %1$s às %2$s</string>
46+ <string name="log_last_denied">Última negação - %1$s às %2$s</string>
47+ <string name="log_last_toggled">Última alternância - %1$s às %2$s</string>
4548 <string name="log_created_on">Criado a %1$s às %2$s</string>
4649 <string name="detail_package">Pacote:</string>
4750 <string name="detail_app_uid">UID da App:</string>
48- <string name="detail_request">UID requesitado:</string>
51+ <string name="detail_request">UID requisitado:</string>
4952 <string name="detail_command">Comando:</string>
5053 <string name="detail_status">Estado:</string>
51- <string name="request_message">A app seguinte está a pedir acessos de Superuser:</string>
54+ <string name="request_message">%1$s is requesting Superuser access.\n\nWarning: If you did not initiate this action, or if you do not understand this request, it\'s generally a good idea to deny it.</string>
55+ <string name="request_more_info">Tap for more info</string>
56+ <string name="request_less_info">Tap for less info</string>
5257 <string name="request_app_name">App:</string>
5358 <string name="pref_title">Preferências</string>
5459 <string name="pref_category_security">Segurança</string>
5560 <string name="pref_pin_title">Usar PIN</string>
56- <string name="pref_pin_summary_on">Permissions prompt will require PIN</string>
57- <string name="pref_pin_summary_off">Permissions prompt will not require PIN</string>
61+ <string name="pref_pin_summary_on">Os pedidos de permissão irão requisitar o PIN</string>
62+ <string name="pref_pin_summary_off">Os pedidos de permissão não irão requisitar o PIN</string>
5863 <string name="pref_change_pin_title">Mudar PIN</string>
59- <string name="pref_timeout_title">Access timeout</string>
60- <string name="pref_timeout_summary">Apps that are not remembered will have access for %1$d seconds after the prompt</string>
61- <string name="pref_automatic_action_title">Resposta automática</string>
62- <string name="pref_automatic_action_summary">Set the way Superuser handles new requests</string>
64+ <string name="pref_timeout_title">Limite de tempo de acesso</string>
65+ <string name="pref_timeout_summary">Após o pedido de permissão serão concedidos %1$d segundos às aplicações que não sejam relembradas</string>
66+ <string name="pref_automatic_action_title">Acção automática</string>
67+ <string name="pref_automatic_action_summary">Defina de que forma o Superuser irá lidar com novos pedidos</string>
6368 <string name="pref_ghost_mode_title">Ghost Mode</string>
6469 <string name="pref_ghost_mode_summary_on">Marcar código secreto para iniciar o SuperUser</string>
65- <string name="pref_ghost_mode_summary_off">Desactivado Ghost Mode</string>
66- <string name="pref_ghost_mode_message">Ghost mode hides the Superuser icon from the launcher. The icon will be hidden the next time the launcher is restarted. Once the icon is hidden you can access Superuser by dialing a secret code in the dialer. The default secret code is *#*#787378737#*#* (*#*#superuser#*#*), but the digits can be changed.\n\nNote that if your device does not have a dialer, you probably shouldn\'t enable Ghost mode.\n\nEnable Ghost mode?</string>
67- <string name="pref_ghost_mode_enabled_message">Ghost mode enabled. Please restart your launcher or reboot your phone to see the change.</string>
70+ <string name="pref_ghost_mode_summary_off">Ghost Mode desactivado</string>
71+ <string name="pref_ghost_mode_message">O Ghost mode irá esconder o ícone do SU. O ícone ficará oculto na proxima vez que reiniciar o launcher. Assim que o ícone estiver oculto, apenas poderá aceder ao Superuser marcando um código - por definição é *#*#787378737#*#* (*#*#superuser#*#*). O código poderá ser alterado.\n\nCaso o seu aparelho não tenha um marcador, recomenda-se que não active o Ghost mode.\n\nActivar Ghost mode?</string>
72+ <string name="pref_ghost_mode_enabled_message">Ghost mode activo. Reinicie o launcher ou o telemóvel para verificar as alterações.</string>
6873 <string name="pref_secret_code_title">Código secreto</string>
6974 <string name="pref_secret_code_summary">O código secreto é *#*#%1$s#*#*</string>
7075 <string name="pref_category_applist_title">Lista de aplicações</string>
71- <string name="pref_show_status_icons_title">Mostrar status icone</string>
72- <string name="pref_show_status_icons_summary_on">Mostrar status icone para cada aplicação</string>
73- <string name="pref_show_status_icons_summary_off">Não mostrar status icone para cada aplicação</string>
74- <string name="pref_status_icon_type_title">Tipo de status icone</string>
75- <string name="pref_status_icon_type_summary">Estilo de status icone a ser apresentado</string>
76+ <string name="pref_show_status_icons_title">Mostrar ícone de estado</string>
77+ <string name="pref_show_status_icons_summary_on">Mostrar ícone de estado para cada aplicação</string>
78+ <string name="pref_show_status_icons_summary_off">Não mostrar ícone de estado para cada aplicação</string>
79+ <string name="pref_status_icon_type_title">Tipo de ícone de estado</string>
80+ <string name="pref_status_icon_type_summary">Estilo do ícone de estado a ser apresentado</string>
7681 <string name="pref_applist_show_log_data_title">Mostrar entradas do registo</string>
77- <string name="pref_applist_show_log_data_summary_on">Mostrar dados de registo na lista de App\'s</string>
78- <string name="pref_applist_show_log_data_summary_off">Não mostrar dados de registo na lista de App\'s</string>
82+ <string name="pref_applist_show_log_data_summary_on">Mostrar dados de registo na lista de Apps</string>
83+ <string name="pref_applist_show_log_data_summary_off">Não mostrar dados de registo na lista de Apps</string>
7984 <string name="pref_category_log_title">Registo</string>
8085 <string name="pref_enable_logging_title">Activar registos</string>
8186 <string name="pref_enable_logging_summary_on">A criação de acessos e permissões será registada</string>
@@ -99,91 +104,111 @@
99104 <string name="pref_clearing_log_summary">Aguarde</string>
100105 <string name="pref_category_notification_title">Notificações</string>
101106 <string name="pref_notifications_title">Notificações</string>
102- <string name="pref_notifications_summary_on">Mostrar notificação quando a permissão recebe permissões Su</string>
103- <string name="pref_notifications_summary_off">não mostrar notificação quando a permissão recebe permissões Su</string>
107+ <string name="pref_notifications_summary_on">Notificar quando a aplicação adquire permissões SU</string>
108+ <string name="pref_notifications_summary_off">Não notificar quando forem concedidas permissões SU à aplicação</string>
104109 <string name="pref_notifications_type_title">Tipo de notificação</string>
105- <string name="pref_notifications_type_summary">Tipo de notificação a ser mostrada quando a app recebe privilégios de su</string>
110+ <string name="pref_notifications_type_summary">Tipo de notificação a ser mostrada quando a app recebe privilégios de SU</string>
106111 <string name="pref_toast_location_title">Local dos popups</string>
107- <string name="pref_toast_location_summary">Onde é que a notificação vai aparecer no ecrã </string>
112+ <string name="pref_toast_location_summary">Posição da notificação no ecrã</string>
108113 <string name="pref_category_nfc_title">NFC</string>
109- <string name="pref_use_allow_tag_title">Use NFC tag to allow</string>
110- <string name="pref_use_allow_tag_summary_on">Enter PIN or scan tag to allow</string>
111- <string name="pref_use_allow_tag_summary_off">Introduzir o PIN para apenas permitir</string>
112- <string name="pref_write_allow_tag_title">Write new allow tag</string>
113- <string name="pref_write_allow_tag_summary">Write a new tag to be used to allow</string>
114- <string name="pref_category_info_title">Informação SuperUser</string>
114+ <string name="pref_use_allow_tag_title">Utilize um marcador NFC para permitir</string>
115+ <string name="pref_use_allow_tag_summary_on">Introduza o PIN ou faça scan a um marcador para permitir</string>
116+ <string name="pref_use_allow_tag_summary_off">Introduzir o PIN apenas para permitir</string>
117+ <string name="pref_write_allow_tag_title">Escreva um novo marcador de permissão</string>
118+ <string name="pref_write_allow_tag_summary">Escrever um marcador para autorizar permissões</string>
119+ <string name="pref_category_backup_restore_title">Cópia de Segurança/Restaurar</string>
120+ <string name="pref_backup_title">Efectuar cópia de segurança das apps/preferências</string>
121+ <string name="backup_complete">Guardar a cópia de segurança no cartão SD</string>
122+ <string name="pref_restore_title">Restaurar apps/preferências</string>
123+ <string name="restore_complete_prefs_only">Preferences restored</string>
124+ <string name="pref_category_info_title">General</string>
115125 <string name="pref_version_title">Superuser v%1$s (%2$d)</string>
116126 <string name="pref_version_summary">Versão da base de dados %s</string>
117- <string name="pref_bin_version_title_loading">A carregar versão do binário Su</string>
127+ <string name="pref_bin_version_title_loading">A carregar versão do binário SU</string>
118128 <string name="pref_bin_version_title">Binário Su v%s</string>
119- <string name="pref_bin_version_summary">Pressione para verificar actualizações</string>
129+ <string name="pref_bin_version_summary">Toque para verificar actualizações</string>
130+ <string name="pref_outdated_notification_title">Outdated binary notification</string>
131+ <string name="pref_outdated_notification_summary_on">Show notification when binary is outdated</string>
132+ <string name="pref_outdated_notification_summary_off">Do not show notification when binary is outdated</string>
133+ <string name="pref_advanced_prompt_title">Use advanced prompt</string>
134+ <string name="pref_advanced_prompt_summary_on">Do not show warning on request prompts</string>
135+ <string name="pref_advanced_prompt_summary_off">Show warning on request prompts</string>
120136 <string name="pref_changelog_title">Changelog</string>
121137 <string name="pref_changelog_summary">Mostrar changelog</string>
122138 <string name="pref_get_elite_title">Use a versão Elite!</string>
123- <string name="pref_get_elite_summary">Comprar versão Elite para desbloquear todas as opções</string>
124- <string name="updater_title">Actualizador do Binary</string>
139+ <string name="pref_get_elite_summary">Comprar a versão Elite para desbloquear todas as opções</string>
140+ <string name="updater_title">Actualizador do binário</string>
125141 <string name="updater_new_su_found">Nova versão do binário SU encontrada. Actualizar agora?</string>
126- <string name="updater_current_installed">Versão actual já instalada. Não é requerido nenhuma acção.</string>
142+ <string name="updater_current_installed">Versão actual já instalada. É desnecessária qualquer acção.</string>
127143 <string name="updater_update">Actualizar</string>
128144 <string name="updater_update_anyway">Actualizar na mesma</string>
129- <string name="updater_cool">Isso foi fixe, faz isso outra vez</string>
145+ <string name="updater_cool">Que fixe! Actualizar novamente?</string>
130146 <string name="updater_working">A trabalhar...</string>
131147 <string name="updater_ok">Ok!</string>
132148 <string name="updater_fail">Falhou!</string>
133- <string name="updater_update_failed">Actualização falhou. Tentar novamente?</string>
149+ <string name="updater_not_found">not found</string>
150+ <string name="updater_update_failed">A actualização falhou. Tentar novamente?</string>
151+ <string name="updater_no_conn">O download do manifest falhou. Verifique a ligação à internet</string>
134152 <string name="updater_try_again">Tentar novamente</string>
135153 <string name="updater_su_updated">O binário SU foi actualizado com sucesso</string>
136- <string name="updater_step_download_manifest">A fazer download do manifest...\u0020</string>
137- <string name="updater_step_parse_manifest">Parsing manifest...\u0020</string>
138- <string name="updater_step_latest_version">Ultima versão =\u0020</string>
139- <string name="updater_step_check_installed_version">A verificar versão instalada =\u0020</string>
154+ <string name="updater_step_download_manifest">A descarregar o manifest...\u0020</string>
155+ <string name="updater_step_parse_manifest">A anlisar o manifest...\u0020</string>
156+ <string name="updater_step_latest_version">Última versão =\u0020</string>
157+ <string name="updater_step_check_installed_version">Versão instalada =\u0020</string>
140158 <string name="updater_step_fix_db">A corrigir a base de dados...\u0020</string>
141- <string name="updater_step_download_busybox">A fazer download do custom busybox...\u0020</string>
159+ <string name="updater_step_find_busybox">Checking for busybox...\u0020</string>
160+ <string name="updater_step_download_busybox">A descarregar o custom busybox...\u0020</string>
142161 <string name="updater_step_check_md5sum">A verificaar md5sum...\u0020</string>
143162 <string name="updater_step_check_installed_path">A verificar o caminho actual de instalação...\u0020</string>
144- <string name="updater_step_download_su">A fazer download do novo binário...\u0020</string>
163+ <string name="updater_step_download_su">A descarregar o novo binário...\u0020</string>
145164 <string name="updater_step_get_root">A adquirir acesso root ...\u0020</string>
146- <string name="updater_step_remount_rw">A remontar /system como leitura/escrita...\u0020</string>
165+ <string name="updater_step_remount_rw">A montar /system no modo de leitura/escrita...\u0020</string>
147166 <string name="updater_step_cp">A copiar su para /system...\u0020</string>
148- <string name="updater_step_chmod">A mudar o modo do ficheiro Su para 06755...\u0020</string>
167+ <string name="updater_step_chmod">A mudar o modo do ficheiro su para 06755...\u0020</string>
149168 <string name="updater_step_mv">A mover su para a localização final...\u0020</string>
150- <string name="updater_step_remount_ro">A re-montar /system como ro...\u0020</string>
169+ <string name="updater_step_remount_ro">A montar /system no modo de leitura...\u0020</string>
151170 <string name="updater_step_clean_up">Efectuando uma limpeza...\u0020</string>
152- <string name="updater_remount_ro_failed">Não foi possível remontar o sistema como leitura, por favor reinicie para concluir a actualização</string>
171+ <string name="updater_remount_ro_failed">Impossível montar o sistema em modo de leitura, por favor reinicie para concluir a actualização</string>
153172 <string name="updater_find_su_failed">Falha ao localizar o binário su actualmente instalado. A actualização não pode continuar</string>
154- <string name="updater_bad_install_location">o binário su está atualmente instalado em /sbin. Este actualizador não é capaz de atualizá-lo. Por favor, procure uma nova ROM para o seu equipamento.</string>
155- <string name="notification_text_allow">%s foram dadas permissões de Superuser</string>
156- <string name="notification_text_deny">%s foram negadas permissẽos de SuperUser</string>
157- <string name="notif_outdated_ticker">O seu binário do su está desactualizado</string>
158- <string name="notif_outdated_title">Binário Su desactualizado</string>
159- <string name="notif_outdated_text">Pressione para actualizar o binário Su</string>
173+ <string name="updater_bad_install_location">O binário su encontra-se instalado em /sbin impossibilitando a sua actualização. Procure uma nova ROM para o seu equipamento, por favor.</string>
174+ <string name="updater_bad_install_location_explained">This updater is incapable of updating your su binary since it is installed in /sbin. This is not an error in the updater, it is an error on the behalf of your ROM or kernel developer. You can continue to use Superuser with your outdated binary.</string>
175+ <string name="updater_failed_remount">This updater cannot update the su binary on phones that have some kind of write protection on the system partition like S-ON. You can continue to use Superuser with your outdated binary, or update su with ROM Manager.</string>
176+ <string name="notification_text_allow">Foram dadas permissões de Superuser a %s</string>
177+ <string name="notification_text_deny">Foram negadas permissões de Superuser a %s</string>
178+ <string name="notif_outdated_ticker">O seu binário SU está desactualizado</string>
179+ <string name="notif_outdated_title">Binário SU desactualizado</string>
180+ <string name="notif_outdated_text">Toque para actualizar o binário SU</string>
160181 <string name="pin_enter_pin">Insira PIN</string>
161182 <string name="pin_new_pin">Insira PIN novo</string>
162183 <string name="pin_confirm_pin">Confirme PIN</string>
163- <string name="pin_mismatch">PIN\'s não são iguais,tente novamente</string>
184+ <string name="pin_mismatch">PINs não correspondem, tente novamente</string>
164185 <string name="pin_enter_secret_code">Introduza o código secreto</string>
165- <string name="nfc_write_tag">Scan tag to write</string>
186+ <string name="nfc_write_tag">Digitalizar o marcador para escrever</string>
166187 <string name="malicious_apps_title">Aviso</string>
167- <string name="malicious_apps_message2">Apps foram marcadas como maliciosas visto que que contem elementos que indicam que estão a tentar ganhar acesso root , sem o seu concentimento.É recomendado que sejam desinstaladas imediatamente!</string>
188+ <string name="malicious_apps_message2">As apps foram marcadas como perigosas visto que contêm elementos que indicam que estão a tentar adquirir acesso root sem o seu consentimento. Recomenda-se que as desinstale imediatamente!</string>
168189 <string name="malicious_apps_uninstall">Desinstalar</string>
169190 <string name="malicious_apps_ignore">Ignorar</string>
170- <string name="malicious_app_notification_ticker">Aplicação potencialmente maliciosa detectada</string>
171- <string name="malicious_app_notification_text">%s poderá ser maliciosa.</string>
172- <string name="malicious_app_uid">partilha UID com Superuser</string>
173- <string name="malicious_app_respond">requests respond permission</string>
174- <string name="malicious_app_write">requests permission to write to permissions provider</string>
191+ <string name="malicious_app_notification_ticker">Detectada aplicação potencialmente perigosa</string>
192+ <string name="malicious_app_notification_text">%s poderá ser perigosa. Toque para desinstalar.</string>
193+ <string name="malicious_app_uid">Partilha UID com Superuser</string>
194+ <string name="malicious_app_respond">Permissão de resposta a pedidos</string>
195+ <string name="malicious_app_write">Permissão de resposta a pedidos para escrever no fornecedor de pedidos</string>
175196 <string name="changelog_full_title">Changelog</string>
176197 <string name="changelog_title">Novidades</string>
198+ <plurals name="restore_complete">
199+ <item quantity="one">Foi restaurada uma aplicação e suas preferências</item>
200+ <item quantity="other">Foram restauradas %1$d aplicações e suas preferências</item>
201+ </plurals>
177202 <plurals name="pref_logs_deleted">
178203 <item quantity="one">Um registo apagado</item>
179- <item quantity="other">%1$d Registos apagados</item>
204+ <item quantity="other">%1$d registos apagados</item>
180205 </plurals>
181206 <plurals name="pin_incorrect_try">
182- <item quantity="one">Ultima tentativa</item>
207+ <item quantity="one">Última hipótese</item>
183208 <item quantity="other">Não - Restam %d tentativas</item>
184209 </plurals>
185210 <plurals name="malicious_apps_message1">
186- <item quantity="one">O seguinte pacote foi detectado como sendo malicioso:</item>
187- <item quantity="other">Os seguintes pacotes foram detectados como sendo maliciosos:</item>
211+ <item quantity="one">O seguinte pacote parece ser perigoso:</item>
212+ <item quantity="other">Os seguintes pacotes parecem ser perigosos:</item>
188213 </plurals>
189214 </resources>
--- a/res/values-ro/strings.xml
+++ b/res/values-ro/strings.xml
@@ -48,7 +48,6 @@
4848 <string name="detail_request">UID solicitat</string>
4949 <string name="detail_command">Comandă</string>
5050 <string name="detail_status">Stare</string>
51- <string name="request_message">Următoarea aplicație cere acces de superuser:</string>
5251 <string name="request_app_name">Aplicație</string>
5352 <string name="pref_title">Preferințe </string>
5453 <string name="pref_category_security">Securitate</string>
@@ -111,7 +110,6 @@
111110 <string name="pref_use_allow_tag_summary_off">Introduceți codul PIN numai pentru a permite</string>
112111 <string name="pref_write_allow_tag_title">Scrie un nou tag de permitere</string>
113112 <string name="pref_write_allow_tag_summary">Scrie un nou tag care urmează să fie folosit pentru a permite</string>
114- <string name="pref_category_info_title">Informații Superuser</string>
115113 <string name="pref_version_title">Superuser v%1$s (%2$d)</string>
116114 <string name="pref_version_summary">Versiunea bazei de date %s</string>
117115 <string name="pref_bin_version_title_loading">Se incarca versiunea su</string>
--- a/res/values-ru/strings.xml
+++ b/res/values-ru/strings.xml
@@ -7,6 +7,8 @@
77 <string name="description_log">Журнал</string>
88 <string name="description_preferences">Настройки</string>
99 <string name="description_extras">Дополнительное</string>
10+ <string name="page_label_apps">программы</string>
11+ <string name="page_label_log">журнал</string>
1012 <string name="menu_extras">Дополнительное</string>
1113 <string name="menu_preferences">Настройки</string>
1214 <string name="menu_clear">Очистить</string>
@@ -16,13 +18,14 @@
1618 <string name="permlab_respond">реагировать на запросы суперпользователя</string>
1719 <string name="permdesc_respond">Позволяет приложению реагировать на просьбы о предоставлении доступа суперпользователя.</string>
1820 <string name="permlab_provider_read">Чтение данных Суперпользователя</string>
19- <string name="permdesc_provider_read">Позволяет приложению читатж данные из ContentProvider Суперпользователя</string>
21+ <string name="permdesc_provider_read">Позволяет приложению читать данные из ContentProvider Суперпользователя</string>
2022 <string name="permlab_provider_write">Записать данные Суперпользователя</string>
2123 <string name="permdesc_provider_write">Позволяет приложению запись данных на ContentProvider Суперпользователя</string>
2224 <string name="recent_activity">Последние данные по активности</string>
2325 <string name="yes">Да</string>
2426 <string name="no">Нет</string>
2527 <string name="ok">ОК</string>
28+ <string name="loading">загрузка</string>
2629 <string name="allow">Разрешить</string>
2730 <string name="cancel">Отмена</string>
2831 <string name="deny">Отказать</string>
@@ -48,7 +51,6 @@
4851 <string name="detail_request">Запрашиваемое UID</string>
4952 <string name="detail_command">Команда</string>
5053 <string name="detail_status">Статус</string>
51- <string name="request_message">Приложение запрашивает доступ суперпользователя:</string>
5254 <string name="request_app_name">Приложение</string>
5355 <string name="pref_title">Настройки</string>
5456 <string name="pref_category_security">Защита</string>
@@ -111,7 +113,6 @@
111113 <string name="pref_use_allow_tag_summary_off">Введите PIN-код для разрешения</string>
112114 <string name="pref_write_allow_tag_title">Записать новый тег разрешения</string>
113115 <string name="pref_write_allow_tag_summary">Написать новый тег, который будет использован для разрешения</string>
114- <string name="pref_category_info_title">Информация Суперпользователя </string>
115116 <string name="pref_version_title">Суперпользователь v%1$s (%2$d)</string>
116117 <string name="pref_version_summary">Версия базы данных %s</string>
117118 <string name="pref_bin_version_title_loading">Загрузка версии программы su</string>
@@ -131,6 +132,7 @@
131132 <string name="updater_ok">ОК</string>
132133 <string name="updater_fail">ошибка!</string>
133134 <string name="updater_update_failed">Обновление не удалось. Попробовать еще раз?</string>
135+ <string name="updater_no_conn">Не удалось загрузить манифест. Проверьте подключение к Интернету</string>
134136 <string name="updater_try_again">Повторить</string>
135137 <string name="updater_su_updated">Программа \"su\" обновлена успешно</string>
136138 <string name="updater_step_download_manifest">Загрузка manifest...\u0020</string>
@@ -169,11 +171,15 @@
169171 <string name="malicious_apps_ignore">Игнорировать</string>
170172 <string name="malicious_app_notification_ticker">Обнаружено потенциально вредоносное приложение</string>
171173 <string name="malicious_app_notification_text">Программа %s вероятно вредоносная. Нажмите, чтобы удалить.</string>
172- <string name="malicious_app_uid">совместно использует UID с Spueruser</string>
174+ <string name="malicious_app_uid">совместно использует UID с Superuser</string>
173175 <string name="malicious_app_respond">запрашивает разрешение на ответ</string>
174176 <string name="malicious_app_write">запрашивает разрешение на запись в разрешения поставщика</string>
175177 <string name="changelog_full_title">Список изменений</string>
176178 <string name="changelog_title">Новые Изменения</string>
179+ <plurals name="restore_complete">
180+ <item quantity="one">Одно приложение и данные восстановлены</item>
181+ <item quantity="other">%1$d приложений с данными восстановлено</item>
182+ </plurals>
177183 <plurals name="pref_logs_deleted">
178184 <item quantity="one">Один пункт удален из журнала</item>
179185 <item quantity="other">%1$d пунктов удалено из журнала</item>
--- a/res/values-sk/strings.xml
+++ b/res/values-sk/strings.xml
@@ -7,6 +7,8 @@
77 <string name="description_log">Záznamy</string>
88 <string name="description_preferences">Nastavenia</string>
99 <string name="description_extras">Extra</string>
10+ <string name="page_label_apps">aplikácie</string>
11+ <string name="page_label_log">záznam</string>
1012 <string name="menu_extras">Extra</string>
1113 <string name="menu_preferences">Nastavenia</string>
1214 <string name="menu_clear">Vymazať</string>
@@ -23,6 +25,7 @@
2325 <string name="yes">Áno</string>
2426 <string name="no">Nie</string>
2527 <string name="ok">OK</string>
28+ <string name="loading">načítavanie</string>
2629 <string name="allow">Povoliť</string>
2730 <string name="cancel">Zrušiť</string>
2831 <string name="deny">Zakázať</string>
@@ -48,7 +51,6 @@
4851 <string name="detail_request">Požadované UID</string>
4952 <string name="detail_command">Príkaz</string>
5053 <string name="detail_status">Stav</string>
51- <string name="request_message">Nasledujúca aplikácia žiada o Root (SU) oprávnenie:</string>
5254 <string name="request_app_name">Aplikácia</string>
5355 <string name="pref_title">Nastavenia</string>
5456 <string name="pref_category_security">Zabezpečenie</string>
@@ -111,7 +113,12 @@
111113 <string name="pref_use_allow_tag_summary_off">Pre povolenie zadajte PIN </string>
112114 <string name="pref_write_allow_tag_title">Vytvoriť novú povoľovaciu značku</string>
113115 <string name="pref_write_allow_tag_summary">Vytvoriť novú značku, ktorá sa bude používať ako povolenie</string>
114- <string name="pref_category_info_title">Informácie Superusera</string>
116+ <string name="pref_category_backup_restore_title">Zálohovanie/Obnovenie</string>
117+ <string name="pref_backup_title">Zálohovanie apl./nastavenia</string>
118+ <string name="backup_complete">Záloha uložená na SD kartu</string>
119+ <string name="pref_restore_title">Obnovenie apl./nastavenia</string>
120+ <string name="restore_complete_prefs_only">Preferences restored</string>
121+ <string name="pref_category_info_title">General</string>
115122 <string name="pref_version_title">Superuser v%1$s (%2$d)</string>
116123 <string name="pref_version_summary">Verzia databázy %s</string>
117124 <string name="pref_bin_version_title_loading">Načítavanie verzie bináru SU</string>
@@ -131,6 +138,7 @@
131138 <string name="updater_ok">OK!</string>
132139 <string name="updater_fail">ZLYHANIE!</string>
133140 <string name="updater_update_failed">Aktualizácia zlyhala. Skúsiť znova?</string>
141+ <string name="updater_no_conn">Sťahovanie manifestu zlyhalo. Skontrolujte pripojenie k internetu</string>
134142 <string name="updater_try_again">Skúste znova</string>
135143 <string name="updater_su_updated">Binár SU úspešne aktualizovaný</string>
136144 <string name="updater_step_download_manifest">Sťahovanie manifestu...\u0020</string>
@@ -174,6 +182,10 @@
174182 <string name="malicious_app_write">vyžaduje povolenie k zápisu poskytovateľovi oprávnení</string>
175183 <string name="changelog_full_title">Zoznam zmien</string>
176184 <string name="changelog_title">Čo je nové</string>
185+ <plurals name="restore_complete">
186+ <item quantity="one">Jedna apl. a nastavenia boli obnovené</item>
187+ <item quantity="other">%1$d apl. a nastavenia boli obnovené</item>
188+ </plurals>
177189 <plurals name="pref_logs_deleted">
178190 <item quantity="one">Jeden záznam vymazaný</item>
179191 <item quantity="other">%1$d záznamov vymazaných</item>
--- /dev/null
+++ b/res/values-sl/arrays.xml
@@ -0,0 +1,29 @@
1+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2+<!--Generated by crowdin.net-->
3+<resources>
4+ <string-array name="pref_automatic_action_entries">
5+ <item>Poziv</item>
6+ <item>Zavrni</item>
7+ <item>Dovoli</item>
8+ </string-array>
9+ <string-array name="pref_status_icon_type_entries">
10+ <item>Pika</item>
11+ <item>Čustveni simbol</item>
12+ </string-array>
13+ <string-array name="pref_date_format_entries">
14+ <item>Sistemsko privzeto</item>
15+ <item>12/31/2011</item>
16+ <item>31/12/2011</item>
17+ <item>2011/12/31</item>
18+ </string-array>
19+ <string-array name="pref_notifications_type_entries">
20+ <item>Opozorilno okno</item>
21+ <item>Statusna vrstica</item>
22+ </string-array>
23+ <string-array name="pref_toast_location_entries">
24+ <item>Privzeto</item>
25+ <item>Vrh</item>
26+ <item>Sredina</item>
27+ <item>Dno</item>
28+ </string-array>
29+</resources>
--- /dev/null
+++ b/res/values-sl/strings.xml
@@ -0,0 +1,214 @@
1+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2+<!--Generated by crowdin.net-->
3+<resources>
4+ <string name="app_name">Superuser</string>
5+ <string name="app_name_request">Superuser Request</string>
6+ <string name="description_home">Home</string>
7+ <string name="description_log">Dnevnik</string>
8+ <string name="description_preferences">Preferences</string>
9+ <string name="description_extras">Extras</string>
10+ <string name="page_label_apps">aplikacije</string>
11+ <string name="page_label_log">dnevnik</string>
12+ <string name="menu_extras">Extras</string>
13+ <string name="menu_preferences">Preferences</string>
14+ <string name="menu_clear">Clear</string>
15+ <string name="menu_clear_log">Clear log</string>
16+ <string name="permgrouplab_superuser">Superuser Permissions</string>
17+ <string name="permgroupdesc_superuser">Permissions related to Superuser</string>
18+ <string name="permlab_respond">respond to superuser requests</string>
19+ <string name="permdesc_respond">Allows the application to respond to requests for superuser access.</string>
20+ <string name="permlab_provider_read">Read Superuser Data</string>
21+ <string name="permdesc_provider_read">Allows the application to read data from the Superuser ContentProvider</string>
22+ <string name="permlab_provider_write">Write Superuser Data</string>
23+ <string name="permdesc_provider_write">Allows the application to write data to the Superuser ContentProvider</string>
24+ <string name="recent_activity">Recent activity</string>
25+ <string name="yes">Da</string>
26+ <string name="no">Ne</string>
27+ <string name="ok">Okay</string>
28+ <string name="loading">nalaganje</string>
29+ <string name="allow">Dovoli</string>
30+ <string name="cancel">Prekliči</string>
31+ <string name="deny">Zavrni</string>
32+ <string name="set">Nastavi</string>
33+ <string name="remember">Zapomni</string>
34+ <string name="remember_disabled">Remembering disabled until su is updated</string>
35+ <string name="request">%1$s kot %2$s (uid: %3$d)</string>
36+ <string name="unknown">Neznano ime</string>
37+ <string name="allowed">Dovoljeno</string>
38+ <string name="denied">Zavrnjeno</string>
39+ <string name="created">Ustvarjeno</string>
40+ <string name="toggled">Preklopljeno</string>
41+ <string name="empty_apps">Ni aplikacij v seznamu</string>
42+ <string name="empty_logs">Ni dnevnikov</string>
43+ <string name="log_count">Showing %d entries</string>
44+ <string name="log_last_accessed">Last accessed on %1$s at %2$s</string>
45+ <string name="log_last_allowed">Last allowed on %1$s at %2$s</string>
46+ <string name="log_last_denied">Last denied on %1$s at %2$s</string>
47+ <string name="log_last_toggled">Last toggled on %1$s at %2$s</string>
48+ <string name="log_created_on">Created on %1$s at %2$s</string>
49+ <string name="detail_package">Package</string>
50+ <string name="detail_app_uid">App UID</string>
51+ <string name="detail_request">Requested UID</string>
52+ <string name="detail_command">Command</string>
53+ <string name="detail_status">Status</string>
54+ <string name="request_message">%1$s zahteva Superuser dostop.\n\nČe niste pričeli to dejanje, ali ne razumete te zahteve, je najboljše, da ga zavrnete.</string>
55+ <string name="request_more_info">Pritisnite za več informacij</string>
56+ <string name="request_less_info">Pritisnite za manj informacij</string>
57+ <string name="request_app_name">App</string>
58+ <string name="pref_title">Nastavitve</string>
59+ <string name="pref_category_security">Security</string>
60+ <string name="pref_pin_title">Use PIN</string>
61+ <string name="pref_pin_summary_on">Permissions prompt will require PIN</string>
62+ <string name="pref_pin_summary_off">Permissions prompt will not require PIN</string>
63+ <string name="pref_change_pin_title">Change PIN</string>
64+ <string name="pref_timeout_title">Access timeout</string>
65+ <string name="pref_timeout_summary">Apps that are not remembered will have access for %1$d seconds after the prompt</string>
66+ <string name="pref_automatic_action_title">Automatic response</string>
67+ <string name="pref_automatic_action_summary">Set the way Superuser handles new requests</string>
68+ <string name="pref_ghost_mode_title">Ghost mode</string>
69+ <string name="pref_ghost_mode_summary_on">Dial secret code to launch Superuser</string>
70+ <string name="pref_ghost_mode_summary_off">Ghost mode deactivated</string>
71+ <string name="pref_ghost_mode_message">Ghost mode hides the Superuser icon from the launcher. The icon will be hidden the next time the launcher is restarted. Once the icon is hidden you can access Superuser by dialing a secret code in the dialer. The default secret code is *#*#787378737#*#* (*#*#superuser#*#*), but the digits can be changed.\n\nNote that if your device does not have a dialer, you probably shouldn\'t enable Ghost mode.\n\nEnable Ghost mode?</string>
72+ <string name="pref_ghost_mode_enabled_message">Ghost mode enabled. Please restart your launcher or reboot your phone to see the change.</string>
73+ <string name="pref_secret_code_title">Secret code</string>
74+ <string name="pref_secret_code_summary">Secret code is *#*#%1$s#*#*</string>
75+ <string name="pref_category_applist_title">Apps list</string>
76+ <string name="pref_show_status_icons_title">Show status icons</string>
77+ <string name="pref_show_status_icons_summary_on">Show icon for status of each app</string>
78+ <string name="pref_show_status_icons_summary_off">Do not show icon for status of each app</string>
79+ <string name="pref_status_icon_type_title">Status icon type</string>
80+ <string name="pref_status_icon_type_summary">Style of status icon to show</string>
81+ <string name="pref_applist_show_log_data_title">Show log data</string>
82+ <string name="pref_applist_show_log_data_summary_on">Show log data in App list</string>
83+ <string name="pref_applist_show_log_data_summary_off">Do not show log data in app list</string>
84+ <string name="pref_category_log_title">Log</string>
85+ <string name="pref_enable_logging_title">Enable logging</string>
86+ <string name="pref_enable_logging_summary_on">Permission creation and access will be logged</string>
87+ <string name="pref_enable_logging_summary_off">Permission creation and access will not be logged</string>
88+ <string name="pref_delete_old_logs_title">Delete old log entries</string>
89+ <string name="pref_delete_old_logs_summary_on">Delete old log entries when limit is reached</string>
90+ <string name="pref_delete_old_logs_summary_off">Do not delete old log entries when limit is reached</string>
91+ <string name="pref_log_entry_limit_title">Log entry limit</string>
92+ <string name="pref_log_entry_limit_summary">%1$d log entries</string>
93+ <string name="pref_log_entries_to_save">Set the number of log entries to save</string>
94+ <string name="pref_24_hour_title">Use 24-hour format</string>
95+ <string name="pref_24_hour_summary_on">Log times will be shown in 24 hour format</string>
96+ <string name="pref_24_hour_summary_off">Log times will be shown in 12 hour format</string>
97+ <string name="pref_show_seconds_title">Show seconds</string>
98+ <string name="pref_show_seconds_summary_on">Log times will include seconds</string>
99+ <string name="pref_show_seconds_summary_off">Log times will not include seconds</string>
100+ <string name="pref_date_format_title">Select date format</string>
101+ <string name="pref_date_format_summary">Format used to display date in all logs</string>
102+ <string name="pref_clear_log_title">Clear log</string>
103+ <string name="pref_clearing_log_title">Clearing log</string>
104+ <string name="pref_clearing_log_summary">Please wait</string>
105+ <string name="pref_category_notification_title">Notifications</string>
106+ <string name="pref_notifications_title">Notifications</string>
107+ <string name="pref_notifications_summary_on">Show notification when an app is granted Su permissions</string>
108+ <string name="pref_notifications_summary_off">Do not show notification when an app is granted Su permissions</string>
109+ <string name="pref_notifications_type_title">Notification type</string>
110+ <string name="pref_notifications_type_summary">Type of notification to show when an app is granted SU permissions</string>
111+ <string name="pref_toast_location_title">Toast location</string>
112+ <string name="pref_toast_location_summary">Where the notification will show on the screen</string>
113+ <string name="pref_category_nfc_title">NFC</string>
114+ <string name="pref_use_allow_tag_title">Use NFC tag to allow</string>
115+ <string name="pref_use_allow_tag_summary_on">Enter PIN or scan tag to allow</string>
116+ <string name="pref_use_allow_tag_summary_off">Enter PIN only to allow</string>
117+ <string name="pref_write_allow_tag_title">Write new allow tag</string>
118+ <string name="pref_write_allow_tag_summary">Zapiši novo oznako, s katero se dovoli</string>
119+ <string name="pref_category_backup_restore_title">Varnostna kopija/Obnovi</string>
120+ <string name="pref_backup_title">Varnostno kopiranje aplikacij/nastavitev</string>
121+ <string name="backup_complete">Varnostna kopija zapisana na SD kartico</string>
122+ <string name="pref_restore_title">Obnovi aplikacije/nastavitve</string>
123+ <string name="restore_complete_prefs_only">Preferences restored</string>
124+ <string name="pref_category_info_title">Splošno</string>
125+ <string name="pref_version_title">Superuser v%1$s (%2$d)</string>
126+ <string name="pref_version_summary">Database version %s</string>
127+ <string name="pref_bin_version_title_loading">Loading su binary version</string>
128+ <string name="pref_bin_version_title">Su binary v%s</string>
129+ <string name="pref_bin_version_summary">Tap to check for updates</string>
130+ <string name="pref_outdated_notification_title">Outdated binary notification</string>
131+ <string name="pref_outdated_notification_summary_on">Show notification when binary is outdated</string>
132+ <string name="pref_outdated_notification_summary_off">Do not show notification when binary is outdated</string>
133+ <string name="pref_advanced_prompt_title">Use advanced prompt</string>
134+ <string name="pref_advanced_prompt_summary_on">Do not show warning on request prompts</string>
135+ <string name="pref_advanced_prompt_summary_off">Show warning on request prompts</string>
136+ <string name="pref_changelog_title">Changelog</string>
137+ <string name="pref_changelog_summary">Display the changelog</string>
138+ <string name="pref_get_elite_title">Go Elite!</string>
139+ <string name="pref_get_elite_summary">Buy Elite to unlock all the options</string>
140+ <string name="updater_title">Binary Updater</string>
141+ <string name="updater_new_su_found">New version of su binary found. Update now?</string>
142+ <string name="updater_current_installed">Current version already installed. No action required.</string>
143+ <string name="updater_update">Update</string>
144+ <string name="updater_update_anyway">Update anyway</string>
145+ <string name="updater_cool">That was cool, do it again</string>
146+ <string name="updater_working">Working...</string>
147+ <string name="updater_ok">v redu!</string>
148+ <string name="updater_fail">fail!</string>
149+ <string name="updater_not_found">not found</string>
150+ <string name="updater_update_failed">Update failed. Try again?</string>
151+ <string name="updater_no_conn">Napaka pri prenosu manifesta. Preverite internetno povezavo</string>
152+ <string name="updater_try_again">Try again</string>
153+ <string name="updater_su_updated">su binary updated successfully</string>
154+ <string name="updater_step_download_manifest">Downloading manifest...\u0020</string>
155+ <string name="updater_step_parse_manifest">Parsing manifest...\u0020</string>
156+ <string name="updater_step_latest_version">Latest version =\u0020</string>
157+ <string name="updater_step_check_installed_version">Checking installed version =\u0020</string>
158+ <string name="updater_step_fix_db">Fixing database...\u0020</string>
159+ <string name="updater_step_find_busybox">Checking for busybox...\u0020</string>
160+ <string name="updater_step_download_busybox">Downloading custom busybox...\u0020</string>
161+ <string name="updater_step_check_md5sum">Checking md5sum...\u0020</string>
162+ <string name="updater_step_check_installed_path">Preverjam trenutno namestitveno pot...\u0020</string>
163+ <string name="updater_step_download_su">Downloading new binary...\u0020</string>
164+ <string name="updater_step_get_root">Gaining root access...\u0020</string>
165+ <string name="updater_step_remount_rw">Remounting /system as rw...\u0020</string>
166+ <string name="updater_step_cp">Copying su to /system...\u0020</string>
167+ <string name="updater_step_chmod">Changing su file mode to 06755...\u0020</string>
168+ <string name="updater_step_mv">Premikam su na končno lokacijo...\u0020</string>
169+ <string name="updater_step_remount_ro">Remounting /system as ro...\u0020</string>
170+ <string name="updater_step_clean_up">Cleaning up...\u0020</string>
171+ <string name="updater_remount_ro_failed">Ponovno vpetje sistema samo za branje ni uspelo, prosimo ponovno zaženite telefon za dokončanje posodobitve</string>
172+ <string name="updater_find_su_failed">Ni bilo mogoče najti trenutno nameščen su binary. Posodobitve ni mogoče nadaljevati</string>
173+ <string name="updater_bad_install_location">su binary je trenutno nameščen v /sbin. Ni možno izvesti posodobitve. Prosimo poiščite nov ROM za vašo napravo.</string>
174+ <string name="updater_bad_install_location_explained">This updater is incapable of updating your su binary since it is installed in /sbin. This is not an error in the updater, it is an error on the behalf of your ROM or kernel developer. You can continue to use Superuser with your outdated binary.</string>
175+ <string name="updater_failed_remount">This updater cannot update the su binary on phones that have some kind of write protection on the system partition like S-ON. You can continue to use Superuser with your outdated binary, or update su with ROM Manager.</string>
176+ <string name="notification_text_allow">%s has been granted Superuser permissions</string>
177+ <string name="notification_text_deny">%s has been denied Superuser permissions</string>
178+ <string name="notif_outdated_ticker">Your su binary is outdated</string>
179+ <string name="notif_outdated_title">su binary outdated</string>
180+ <string name="notif_outdated_text">Tap to update su binary</string>
181+ <string name="pin_enter_pin">Enter PIN</string>
182+ <string name="pin_new_pin">Enter new PIN</string>
183+ <string name="pin_confirm_pin">Confirm PIN</string>
184+ <string name="pin_mismatch">PINs don\'t match, try again</string>
185+ <string name="pin_enter_secret_code">Vnesite skrivno kodo</string>
186+ <string name="nfc_write_tag">Skeniraj oznako za pisanje</string>
187+ <string name="malicious_apps_title">Warning</string>
188+ <string name="malicious_apps_message2">Apps are market as malicious because they contain elements that indicate they are attempting to grant root access, possibly without your consent. It is highly recommended you uninstall them immediately.</string>
189+ <string name="malicious_apps_uninstall">Uninstall</string>
190+ <string name="malicious_apps_ignore">Prezri</string>
191+ <string name="malicious_app_notification_ticker">Potentially malicious app detected</string>
192+ <string name="malicious_app_notification_text">%s je verjetno zlonamerna. Pritisnite za odstranitev.</string>
193+ <string name="malicious_app_uid">deli UID s Superuser</string>
194+ <string name="malicious_app_respond">zahteva dovoljenje odziva</string>
195+ <string name="malicious_app_write">zahteva dovoljenje za pisanje v dovoljenja ponudnika</string>
196+ <string name="changelog_full_title">Seznam sprememb</string>
197+ <string name="changelog_title">Novosti</string>
198+ <plurals name="restore_complete">
199+ <item quantity="one">Ena aplikacija in nastavitev obnovljena</item>
200+ <item quantity="other">%1$d aplikacij in nastavitev obnovljenih</item>
201+ </plurals>
202+ <plurals name="pref_logs_deleted">
203+ <item quantity="one">En dnevnik izbrisan</item>
204+ <item quantity="other">%1$d dnevnikov izbrisanih</item>
205+ </plurals>
206+ <plurals name="pin_incorrect_try">
207+ <item quantity="one">Zadnja priložnost</item>
208+ <item quantity="other">Napačen vnos - na voljo še %d poskusov</item>
209+ </plurals>
210+ <plurals name="malicious_apps_message1">
211+ <item quantity="one">Ugotovljeno je bilo, da je naslednji paket zlonameren:</item>
212+ <item quantity="other">Ugotovljeno je bilo, da so naslednji paketi zlonamerni:</item>
213+ </plurals>
214+</resources>
--- a/res/values-sv/strings.xml
+++ b/res/values-sv/strings.xml
@@ -48,7 +48,6 @@
4848 <string name="detail_request">Requested UID</string>
4949 <string name="detail_command">Command</string>
5050 <string name="detail_status">Status</string>
51- <string name="request_message">Följande App begär superuser tillgång:</string>
5251 <string name="request_app_name">App</string>
5352 <string name="pref_title">Inställningar</string>
5453 <string name="pref_category_security">Security</string>
@@ -111,7 +110,6 @@
111110 <string name="pref_use_allow_tag_summary_off">Ange PIN-kod bara för att tillåta</string>
112111 <string name="pref_write_allow_tag_title">Skriv ny tillåter tagg</string>
113112 <string name="pref_write_allow_tag_summary">Skriv en ny tagg som ska användas för att tillåta</string>
114- <string name="pref_category_info_title">Superuser information</string>
115113 <string name="pref_version_title">Superuser v%1$s (%2$d)</string>
116114 <string name="pref_version_summary">Databas version %s</string>
117115 <string name="pref_bin_version_title_loading">Laddar su binär version</string>
--- /dev/null
+++ b/res/values-tr/arrays.xml
@@ -0,0 +1,29 @@
1+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2+<!--Generated by crowdin.net-->
3+<resources>
4+ <string-array name="pref_automatic_action_entries">
5+ <item>Sor</item>
6+ <item>Reddet</item>
7+ <item>İzin ver</item>
8+ </string-array>
9+ <string-array name="pref_status_icon_type_entries">
10+ <item>Nokta</item>
11+ <item>İfade</item>
12+ </string-array>
13+ <string-array name="pref_date_format_entries">
14+ <item>Sistem varsayılanı</item>
15+ <item>12/31/2011</item>
16+ <item>31/12/2011</item>
17+ <item>2011/12/31</item>
18+ </string-array>
19+ <string-array name="pref_notifications_type_entries">
20+ <item>Kutu</item>
21+ <item>Durum çubuğu</item>
22+ </string-array>
23+ <string-array name="pref_toast_location_entries">
24+ <item>Standart</item>
25+ <item>Üst</item>
26+ <item>Orta</item>
27+ <item>Alt</item>
28+ </string-array>
29+</resources>
--- /dev/null
+++ b/res/values-tr/strings.xml
@@ -0,0 +1,214 @@
1+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2+<!--Generated by crowdin.net-->
3+<resources>
4+ <string name="app_name">Superuser</string>
5+ <string name="app_name_request">Superuser İsteği</string>
6+ <string name="description_home">Ana sayfa</string>
7+ <string name="description_log">İşlem Kaydı</string>
8+ <string name="description_preferences">Tercihler</string>
9+ <string name="description_extras">Ekstralar</string>
10+ <string name="page_label_apps">uygulamalar</string>
11+ <string name="page_label_log">işlem kaydı</string>
12+ <string name="menu_extras">Ekstralar</string>
13+ <string name="menu_preferences">Tercihler</string>
14+ <string name="menu_clear">Temizle</string>
15+ <string name="menu_clear_log">İşlem kaydını temizle</string>
16+ <string name="permgrouplab_superuser">Superuser İzinleri</string>
17+ <string name="permgroupdesc_superuser">Permissions related to Superuser</string>
18+ <string name="permlab_respond">respond to superuser requests</string>
19+ <string name="permdesc_respond">Allows the application to respond to requests for superuser access.</string>
20+ <string name="permlab_provider_read">Superuser Verisi Oku</string>
21+ <string name="permdesc_provider_read">Allows the application to read data from the Superuser ContentProvider</string>
22+ <string name="permlab_provider_write">Superuser Verisi Yaz</string>
23+ <string name="permdesc_provider_write">Allows the application to write data to the Superuser ContentProvider</string>
24+ <string name="recent_activity">Son etkinlik</string>
25+ <string name="yes">Evet</string>
26+ <string name="no">Hayır</string>
27+ <string name="ok">Tamam</string>
28+ <string name="loading">yükleniyor</string>
29+ <string name="allow">İzin ver</string>
30+ <string name="cancel">İptal</string>
31+ <string name="deny">Reddet</string>
32+ <string name="set">Ayarla</string>
33+ <string name="remember">Hatırla</string>
34+ <string name="remember_disabled">Remembering disabled until su is updated</string>
35+ <string name="request">%1$s as %2$s (uid: %3$d)</string>
36+ <string name="unknown">Bilinmeyen isim</string>
37+ <string name="allowed">İzin verilen</string>
38+ <string name="denied">Reddedildi</string>
39+ <string name="created">Oluşturulma</string>
40+ <string name="toggled">Toggled</string>
41+ <string name="empty_apps">Listede uygulama yok</string>
42+ <string name="empty_logs">İşlem kaydı bilgileri yok</string>
43+ <string name="log_count">Showing %d entries</string>
44+ <string name="log_last_accessed">Last accessed on %1$s at %2$s</string>
45+ <string name="log_last_allowed">Last allowed on %1$s at %2$s</string>
46+ <string name="log_last_denied">Last denied on %1$s at %2$s</string>
47+ <string name="log_last_toggled">Last toggled on %1$s at %2$s</string>
48+ <string name="log_created_on">Created on %1$s at %2$s</string>
49+ <string name="detail_package">Paket</string>
50+ <string name="detail_app_uid">App UID</string>
51+ <string name="detail_request">Requested UID</string>
52+ <string name="detail_command">Komut</string>
53+ <string name="detail_status">Durum</string>
54+ <string name="request_message">%1$s is requesting Superuser access.\n\nWarning: If you did not initiate this action, or if you do not understand this request, it\'s generally a good idea to deny it.</string>
55+ <string name="request_more_info">Tap for more info</string>
56+ <string name="request_less_info">Tap for less info</string>
57+ <string name="request_app_name">Uygulama</string>
58+ <string name="pref_title">Tercihler</string>
59+ <string name="pref_category_security">Güvenlik</string>
60+ <string name="pref_pin_title">PIN kullan</string>
61+ <string name="pref_pin_summary_on">Permissions prompt will require PIN</string>
62+ <string name="pref_pin_summary_off">Permissions prompt will not require PIN</string>
63+ <string name="pref_change_pin_title">PIN\'i Değiştir</string>
64+ <string name="pref_timeout_title">Access timeout</string>
65+ <string name="pref_timeout_summary">Apps that are not remembered will have access for %1$d seconds after the prompt</string>
66+ <string name="pref_automatic_action_title">Otomatik yanıt</string>
67+ <string name="pref_automatic_action_summary">Set the way Superuser handles new requests</string>
68+ <string name="pref_ghost_mode_title">Hayalet modu</string>
69+ <string name="pref_ghost_mode_summary_on">Dial secret code to launch Superuser</string>
70+ <string name="pref_ghost_mode_summary_off">Hayalet modu devre dışı</string>
71+ <string name="pref_ghost_mode_message">Ghost mode hides the Superuser icon from the launcher. The icon will be hidden the next time the launcher is restarted. Once the icon is hidden you can access Superuser by dialing a secret code in the dialer. The default secret code is *#*#787378737#*#* (*#*#superuser#*#*), but the digits can be changed.\n\nNote that if your device does not have a dialer, you probably shouldn\'t enable Ghost mode.\n\nEnable Ghost mode?</string>
72+ <string name="pref_ghost_mode_enabled_message">Ghost mode enabled. Please restart your launcher or reboot your phone to see the change.</string>
73+ <string name="pref_secret_code_title">Gizli kod</string>
74+ <string name="pref_secret_code_summary">Gizli kod: *#*#%1$s#*#*</string>
75+ <string name="pref_category_applist_title">Uygulama listesi</string>
76+ <string name="pref_show_status_icons_title">Durum simgeleri göster</string>
77+ <string name="pref_show_status_icons_summary_on">Show icon for status of each app</string>
78+ <string name="pref_show_status_icons_summary_off">Do not show icon for status of each app</string>
79+ <string name="pref_status_icon_type_title">Durum simgesi türü</string>
80+ <string name="pref_status_icon_type_summary">Style of status icon to show</string>
81+ <string name="pref_applist_show_log_data_title">İşlem kaydını göster</string>
82+ <string name="pref_applist_show_log_data_summary_on">Uygulama listesinde işlem kaydını göster</string>
83+ <string name="pref_applist_show_log_data_summary_off">Uygulama listesinde işlem kaydını gösterme</string>
84+ <string name="pref_category_log_title">İşlem Kaydı</string>
85+ <string name="pref_enable_logging_title">İşlem kaydını etkinleştir</string>
86+ <string name="pref_enable_logging_summary_on">İzin oluşturma ve erişimi kaydedilecek</string>
87+ <string name="pref_enable_logging_summary_off">İzin oluşturma ve erişimi kaydedilmeyecek</string>
88+ <string name="pref_delete_old_logs_title">Eski işlem kaydı girileirini sil</string>
89+ <string name="pref_delete_old_logs_summary_on">Limite ulaşıldığında eski işlem kaydı girilerini sil</string>
90+ <string name="pref_delete_old_logs_summary_off">Do not delete old log entries when limit is reached</string>
91+ <string name="pref_log_entry_limit_title">İşlem kaydı giri limiti</string>
92+ <string name="pref_log_entry_limit_summary">%1$d log entries</string>
93+ <string name="pref_log_entries_to_save">Kaydedilecek işlem kaydı giri sayısını ayarla</string>
94+ <string name="pref_24_hour_title">24 Saatlik biçimi kullan</string>
95+ <string name="pref_24_hour_summary_on">Kayıtlar 24 saat formatında gösterilecek</string>
96+ <string name="pref_24_hour_summary_off">Kayıtlar 12 saat formatında gösterilecek</string>
97+ <string name="pref_show_seconds_title">Saniyeleri göster</string>
98+ <string name="pref_show_seconds_summary_on">İşlem kaydı zamanları saniyeleri içerecek</string>
99+ <string name="pref_show_seconds_summary_off">İşlem kaydı zamanları saniyeleri içermeyecek</string>
100+ <string name="pref_date_format_title">Tarih biçimini seçin</string>
101+ <string name="pref_date_format_summary">Format used to display date in all logs</string>
102+ <string name="pref_clear_log_title">İşlem kaydını temizle</string>
103+ <string name="pref_clearing_log_title">İşlem kaydı temizleniyor</string>
104+ <string name="pref_clearing_log_summary">Lütfen bekleyin</string>
105+ <string name="pref_category_notification_title">Bildirimler</string>
106+ <string name="pref_notifications_title">Bildirimler</string>
107+ <string name="pref_notifications_summary_on">Uygulamaya root yetkisi verilince bildirim göster</string>
108+ <string name="pref_notifications_summary_off">Uygulamaya root yetkisi verilince bildirim gösterme</string>
109+ <string name="pref_notifications_type_title">Bildirim türü</string>
110+ <string name="pref_notifications_type_summary">Type of notification to show when an app is granted SU permissions</string>
111+ <string name="pref_toast_location_title">Toast location</string>
112+ <string name="pref_toast_location_summary">Where the notification will show on the screen</string>
113+ <string name="pref_category_nfc_title">NFC</string>
114+ <string name="pref_use_allow_tag_title">Use NFC tag to allow</string>
115+ <string name="pref_use_allow_tag_summary_on">Enter PIN or scan tag to allow</string>
116+ <string name="pref_use_allow_tag_summary_off">Enter PIN only to allow</string>
117+ <string name="pref_write_allow_tag_title">Write new allow tag</string>
118+ <string name="pref_write_allow_tag_summary">Write a new tag to be used to allow</string>
119+ <string name="pref_category_backup_restore_title">Backup/Restore</string>
120+ <string name="pref_backup_title">Backup apps/preferences</string>
121+ <string name="backup_complete">Backup written to sdcard</string>
122+ <string name="pref_restore_title">Restore apps/preferences</string>
123+ <string name="restore_complete_prefs_only">Preferences restored</string>
124+ <string name="pref_category_info_title">General</string>
125+ <string name="pref_version_title">Superuser v%1$s (%2$d)</string>
126+ <string name="pref_version_summary">Veritabanı sürümü %s</string>
127+ <string name="pref_bin_version_title_loading">Loading su binary version</string>
128+ <string name="pref_bin_version_title">su dosyası v%s</string>
129+ <string name="pref_bin_version_summary">Güncelleştirmeleri denetlemek için dokunun</string>
130+ <string name="pref_outdated_notification_title">Outdated binary notification</string>
131+ <string name="pref_outdated_notification_summary_on">Show notification when binary is outdated</string>
132+ <string name="pref_outdated_notification_summary_off">Do not show notification when binary is outdated</string>
133+ <string name="pref_advanced_prompt_title">Use advanced prompt</string>
134+ <string name="pref_advanced_prompt_summary_on">Do not show warning on request prompts</string>
135+ <string name="pref_advanced_prompt_summary_off">Show warning on request prompts</string>
136+ <string name="pref_changelog_title">Dğişiklik Listesi</string>
137+ <string name="pref_changelog_summary">Değişiklik listesini görüntüle</string>
138+ <string name="pref_get_elite_title">Go Elite!</string>
139+ <string name="pref_get_elite_summary">Buy Elite to unlock all the options</string>
140+ <string name="updater_title">Binary Updater</string>
141+ <string name="updater_new_su_found">su dosyasının yeni versiyonu bulundu. Şimdi Güncelle?</string>
142+ <string name="updater_current_installed">Güncel sürüm zaten yüklü. Herhangi bir işlem gerekli değil.</string>
143+ <string name="updater_update">Güncelle</string>
144+ <string name="updater_update_anyway">Yine de güncelle</string>
145+ <string name="updater_cool">Güzeldi, tekrar yap</string>
146+ <string name="updater_working">Çalışıyor ...</string>
147+ <string name="updater_ok">tamam!</string>
148+ <string name="updater_fail">başarısız!</string>
149+ <string name="updater_not_found">not found</string>
150+ <string name="updater_update_failed">Güncelleme başarısız. Tekrar deneyin?</string>
151+ <string name="updater_no_conn">Failed to download manifest. Check internet connection</string>
152+ <string name="updater_try_again">Tekrar deneyin</string>
153+ <string name="updater_su_updated">su dosyası başarıyla güncelleştirildi</string>
154+ <string name="updater_step_download_manifest">Downloading manifest...\u0020</string>
155+ <string name="updater_step_parse_manifest">Parsing manifest...\u0020</string>
156+ <string name="updater_step_latest_version">Latest version =\u0020</string>
157+ <string name="updater_step_check_installed_version">Checking installed version =\u0020</string>
158+ <string name="updater_step_fix_db">Fixing database...\u0020</string>
159+ <string name="updater_step_find_busybox">Checking for busybox...\u0020</string>
160+ <string name="updater_step_download_busybox">Downloading custom busybox...\u0020</string>
161+ <string name="updater_step_check_md5sum">Checking md5sum...\u0020</string>
162+ <string name="updater_step_check_installed_path">Checking current install path...\u0020</string>
163+ <string name="updater_step_download_su">Downloading new binary...\u0020</string>
164+ <string name="updater_step_get_root">Gaining root access...\u0020</string>
165+ <string name="updater_step_remount_rw">Remounting /system as rw...\u0020</string>
166+ <string name="updater_step_cp">Copying su to /system...\u0020</string>
167+ <string name="updater_step_chmod">Changing su file mode to 06755...\u0020</string>
168+ <string name="updater_step_mv">Moving su to it\'s final location...\u0020</string>
169+ <string name="updater_step_remount_ro">Remounting /system as ro...\u0020</string>
170+ <string name="updater_step_clean_up">Cleaning up...\u0020</string>
171+ <string name="updater_remount_ro_failed">Failed to remount the system as read-only, please reboot to finish the update</string>
172+ <string name="updater_find_su_failed">Yüklenmiş su dosyası bulunamıyor. Güncelleme devam edemez</string>
173+ <string name="updater_bad_install_location">Bu güncelleyici su dosyaları /sbin klasöründe yüklü olduğu için güncelleme yapamıyor. Lütfen cihazınız için yeni bir ROM bulun.</string>
174+ <string name="updater_bad_install_location_explained">This updater is incapable of updating your su binary since it is installed in /sbin. This is not an error in the updater, it is an error on the behalf of your ROM or kernel developer. You can continue to use Superuser with your outdated binary.</string>
175+ <string name="updater_failed_remount">This updater cannot update the su binary on phones that have some kind of write protection on the system partition like S-ON. You can continue to use Superuser with your outdated binary, or update su with ROM Manager.</string>
176+ <string name="notification_text_allow">%s has been granted Superuser permissions</string>
177+ <string name="notification_text_deny">%s has been denied Superuser permissions</string>
178+ <string name="notif_outdated_ticker">su dosyanız eski</string>
179+ <string name="notif_outdated_title">su dosyası eski</string>
180+ <string name="notif_outdated_text">su dosyasını güncellemek için dokunun</string>
181+ <string name="pin_enter_pin">Enter PIN</string>
182+ <string name="pin_new_pin">Enter new PIN</string>
183+ <string name="pin_confirm_pin">PIN\'i Onayla</string>
184+ <string name="pin_mismatch">PINs don\'t match, try again</string>
185+ <string name="pin_enter_secret_code">Gizli kodu girin</string>
186+ <string name="nfc_write_tag">Scan tag to write</string>
187+ <string name="malicious_apps_title">Uyarı</string>
188+ <string name="malicious_apps_message2">Apps are market as malicious because they contain elements that indicate they are attempting to grant root access, possibly without your consent. It is highly recommended you uninstall them immediately.</string>
189+ <string name="malicious_apps_uninstall">Uninstall</string>
190+ <string name="malicious_apps_ignore">Ignore</string>
191+ <string name="malicious_app_notification_ticker">Kötü amaçlı olabilecek uygulama tespit edildi</string>
192+ <string name="malicious_app_notification_text">%s is probably malicious. Tap to uninstall.</string>
193+ <string name="malicious_app_uid">shares UID with Superuser</string>
194+ <string name="malicious_app_respond">requests respond permission</string>
195+ <string name="malicious_app_write">requests permission to write to permissions provider</string>
196+ <string name="changelog_full_title">Dğişiklik Listesi</string>
197+ <string name="changelog_title">Neler Yeni</string>
198+ <plurals name="restore_complete">
199+ <item quantity="one">One app and preferences restored</item>
200+ <item quantity="other">%1$d apps and preferences restored</item>
201+ </plurals>
202+ <plurals name="pref_logs_deleted">
203+ <item quantity="one">One log deleted</item>
204+ <item quantity="other">%1$d logs deleted</item>
205+ </plurals>
206+ <plurals name="pin_incorrect_try">
207+ <item quantity="one">Son şans</item>
208+ <item quantity="other">Nope - %d tries left</item>
209+ </plurals>
210+ <plurals name="malicious_apps_message1">
211+ <item quantity="one">The following package was found to be malicious:</item>
212+ <item quantity="other">The following packages were found to be malicious:</item>
213+ </plurals>
214+</resources>
--- a/res/values-uk/strings.xml
+++ b/res/values-uk/strings.xml
@@ -3,49 +3,209 @@
33 <resources>
44 <string name="app_name">Суперкористувач</string>
55 <string name="app_name_request">Запит прав суперкористувача</string>
6+ <string name="description_home">Домашня сторінка</string>
7+ <string name="description_log">Журнал</string>
8+ <string name="description_preferences">Налаштування</string>
9+ <string name="description_extras">Додатково</string>
10+ <string name="page_label_apps">програми</string>
11+ <string name="page_label_log">журнал</string>
12+ <string name="menu_extras">Додатково</string>
13+ <string name="menu_preferences">Налаштування</string>
14+ <string name="menu_clear">Очистити</string>
15+ <string name="menu_clear_log">Очистити журнал</string>
16+ <string name="permgrouplab_superuser">Дозволи Суперкористувача</string>
17+ <string name="permgroupdesc_superuser">Дозволи, пов\'язані з Суперкористувачем</string>
618 <string name="permlab_respond">відповідь на запит щодо отримання прав суперкористувача</string>
719 <string name="permdesc_respond">Дозволяє програмі відповідати на запити щодо отримання прав суперкористувача.</string>
20+ <string name="permlab_provider_read">Читання даних Суперкористувача</string>
21+ <string name="permdesc_provider_read">Дозволяє програмі читати дані з ContentProvider Суперкористувача</string>
22+ <string name="permlab_provider_write">Записати дані Суперкористувача</string>
23+ <string name="permdesc_provider_write">Дозволяє програмі записати дані до ContentProvider Суперкористувача</string>
24+ <string name="recent_activity">Останні дії</string>
825 <string name="yes">Так</string>
926 <string name="no">Ні</string>
10- <string name="allow">Надати права</string>
27+ <string name="ok">Так</string>
28+ <string name="loading">завантаження</string>
29+ <string name="allow">Дозволено</string>
1130 <string name="cancel">Скасувати</string>
1231 <string name="deny">Відмовити</string>
13- <string name="remember">Запам\u2019ятати</string>
14- <string name="unknown">Ім\u2019я невідоме</string>
32+ <string name="set">Встановити</string>
33+ <string name="remember">Запам\'ятати</string>
34+ <string name="remember_disabled">Запам\'ятовування вимкнено допоки su не буде оновлено</string>
35+ <string name="request">%1$s як %2$s (uid: %3$d)</string>
36+ <string name="unknown">Ім\'я невідоме</string>
1537 <string name="allowed">Надані права</string>
1638 <string name="denied">Відмовлено</string>
1739 <string name="created">Створено</string>
1840 <string name="toggled">Змінені права</string>
1941 <string name="empty_apps">Список порожній</string>
2042 <string name="empty_logs">У журналі немає записів</string>
43+ <string name="log_count">Показано %d записів</string>
44+ <string name="log_last_accessed">Останній доступ на %1$s в %2$s</string>
45+ <string name="log_last_allowed">Останній дозвіл на %1$s в %2$s</string>
46+ <string name="log_last_denied">Остання відмова на %1$s в %2$s</string>
47+ <string name="log_last_toggled">Останнє перемикання на %1$s в %2$s</string>
48+ <string name="log_created_on">Створено %1$s в %2$s</string>
2149 <string name="detail_package">Пакет:</string>
22- <string name="detail_app_uid">App UID</string>
50+ <string name="detail_app_uid">UID програми</string>
2351 <string name="detail_request">UID запиту:</string>
2452 <string name="detail_command">Команда:</string>
2553 <string name="detail_status">Статус:</string>
26- <string name="request_message">Програма, яка потребує прав суперкористувача:</string>
2754 <string name="request_app_name">Програма:</string>
55+ <string name="pref_title">Налаштування</string>
56+ <string name="pref_category_security">Безпека</string>
57+ <string name="pref_pin_title">Використовувати PIN-код</string>
58+ <string name="pref_pin_summary_on">Запит дозволу буде вимагати PIN-код</string>
59+ <string name="pref_pin_summary_off">Запит дозволу не буде вимагати PIN-код</string>
60+ <string name="pref_change_pin_title">Змінити PIN-код</string>
61+ <string name="pref_timeout_title">Тайм-аут доступу</string>
62+ <string name="pref_timeout_summary">Не запам\'ятовані додатки матимуть доступ %1$d секунд після запиту</string>
63+ <string name="pref_automatic_action_title">Автоматична відповідь</string>
64+ <string name="pref_automatic_action_summary">Встановити спосіб обробки нових запитів</string>
65+ <string name="pref_ghost_mode_title">Режим привида</string>
66+ <string name="pref_ghost_mode_summary_on">Введіть секретний код для запуску Суперкористувача</string>
67+ <string name="pref_ghost_mode_summary_off">Режим привида вимкнений</string>
68+ <string name="pref_ghost_mode_message">Режим привида приховує іконку Суперкористувача із десктопу. Іконка буде прихована при наступному перезапуску десктопу. Коли іконка прихована Ви можете отримати доступ до Суперкористувача, набравши таємний код на клавіатурі телефону. Стандартний код - *#*#787378737#*#* (*#*#superuser#*#*), але код може бути змінений.\n\nЯкщо Ваш пристрій не має програми телефон, то не потрібно вмикати режим привида\n\nУвімкнути режим привида?</string>
69+ <string name="pref_ghost_mode_enabled_message">Режим привида увімкнено. Перезапустіть програму десктопу або перезавантажте телефон, щоб побачити зміни.</string>
70+ <string name="pref_secret_code_title">Секретний код</string>
71+ <string name="pref_secret_code_summary">Секретний код *#*#%1$s#*#*</string>
72+ <string name="pref_category_applist_title">Список програм</string>
2873 <string name="pref_show_status_icons_title">Значки статусу</string>
2974 <string name="pref_show_status_icons_summary_on">Показувати значок статусу для кожної програми</string>
3075 <string name="pref_show_status_icons_summary_off">Не показувати значок статусу для кожної програми</string>
3176 <string name="pref_status_icon_type_title">Тип значка статусу</string>
3277 <string name="pref_status_icon_type_summary">Тип значка статусу програми</string>
78+ <string name="pref_applist_show_log_data_title">Показати дані журналу</string>
79+ <string name="pref_applist_show_log_data_summary_on">Показати дані журналу в списку програм</string>
80+ <string name="pref_applist_show_log_data_summary_off">Не показувати дані журналу у списку програм</string>
3381 <string name="pref_category_log_title">Журнал</string>
82+ <string name="pref_enable_logging_title">Увімкнути журналювання</string>
83+ <string name="pref_enable_logging_summary_on">Створення дозволів і доступу буде записано</string>
84+ <string name="pref_enable_logging_summary_off">Створення дозволів і доступу не буде записано</string>
85+ <string name="pref_delete_old_logs_title">Видалення старих записів журналу</string>
86+ <string name="pref_delete_old_logs_summary_on">Видалення старих записів журналу при переповненні</string>
87+ <string name="pref_delete_old_logs_summary_off">Не видаляти старі записи журналу після переповнення</string>
88+ <string name="pref_log_entry_limit_title">Ліміт записів журналу</string>
89+ <string name="pref_log_entry_limit_summary">%1$d записів журналу</string>
90+ <string name="pref_log_entries_to_save">Встановити кількість записів журналу для збереження</string>
3491 <string name="pref_24_hour_title">24-годинний формат</string>
92+ <string name="pref_24_hour_summary_on">Час записів буде показано у 24-годинному форматі</string>
93+ <string name="pref_24_hour_summary_off">Час записів буде показано у 12-годинному форматі</string>
3594 <string name="pref_show_seconds_title">Показувати секунди</string>
95+ <string name="pref_show_seconds_summary_on">Час записів відображатиметься із секундами</string>
96+ <string name="pref_show_seconds_summary_off">Час записів відображатиметься без секунд</string>
3697 <string name="pref_date_format_title">Формат дати</string>
98+ <string name="pref_date_format_summary">Формат відображення дати в усіх журналах</string>
99+ <string name="pref_clear_log_title">Очистити журнал</string>
100+ <string name="pref_clearing_log_title">Очищення журналу</string>
101+ <string name="pref_clearing_log_summary">Будь ласка, зачекайте</string>
37102 <string name="pref_category_notification_title">Сповіщення</string>
38103 <string name="pref_notifications_title">Сповіщення</string>
39104 <string name="pref_notifications_summary_on">Сповіщати про надання програмі прав суперкористувача</string>
40105 <string name="pref_notifications_summary_off">Не сповіщати про надання програмі прав суперкористувача</string>
41- <string name="pref_category_info_title">Інформація про програму</string>
106+ <string name="pref_notifications_type_title">Тип повідомлення</string>
107+ <string name="pref_notifications_type_summary">Тип повідомлення при запиті програмами SU дозволу</string>
108+ <string name="pref_toast_location_title">Місцезнаходження повідомлення</string>
109+ <string name="pref_toast_location_summary">Де повідомлення буде відображатися на екрані</string>
110+ <string name="pref_category_nfc_title">NFC</string>
111+ <string name="pref_use_allow_tag_title">Використовувати NFC тег для дозволу</string>
112+ <string name="pref_use_allow_tag_summary_on">Введіть PIN або проскануйте тег для дозволу</string>
113+ <string name="pref_use_allow_tag_summary_off">Введіть PIN для дозволу</string>
114+ <string name="pref_write_allow_tag_title">Написати новий тег для запитів дозволу</string>
115+ <string name="pref_write_allow_tag_summary">Написати новий тег, що використовуватиметься для запитів дозволу</string>
116+ <string name="pref_category_backup_restore_title">Резерв./Відновл.</string>
117+ <string name="pref_backup_title">Резерв. прогр./даних</string>
118+ <string name="backup_complete">Резерв. на карту SD</string>
119+ <string name="pref_restore_title">Відновл. прогр./даних</string>
120+ <string name="restore_complete_prefs_only">Preferences restored</string>
121+ <string name="pref_category_info_title">General</string>
42122 <string name="pref_version_title">Суперкористувач v%s</string>
43123 <string name="pref_version_summary">Версія бази даних %s</string>
124+ <string name="pref_bin_version_title_loading">Завантаження su двійкової версії</string>
44125 <string name="pref_bin_version_title">Бінарний файл su v%s</string>
45126 <string name="pref_bin_version_summary">Натисніть, щоб перевірити наявність оновлень</string>
127+ <string name="pref_outdated_notification_title">Outdated binary notification</string>
128+ <string name="pref_outdated_notification_summary_on">Show notification when binary is outdated</string>
129+ <string name="pref_outdated_notification_summary_off">Do not show notification when binary is outdated</string>
130+ <string name="pref_advanced_prompt_title">Use advanced prompt</string>
131+ <string name="pref_advanced_prompt_summary_on">Do not show warning on request prompts</string>
132+ <string name="pref_advanced_prompt_summary_off">Show warning on request prompts</string>
133+ <string name="pref_changelog_title">Список змін</string>
134+ <string name="pref_changelog_summary">Відображення списку змін</string>
135+ <string name="pref_get_elite_title">Придбати Elite!</string>
136+ <string name="pref_get_elite_summary">Придбати Elite, щоб розблокувати всі опції</string>
137+ <string name="updater_title">Програма оновлення</string>
138+ <string name="updater_new_su_found">Нову версію su знайдено. Оновити?</string>
139+ <string name="updater_current_installed">Найновішу версію вже встановлено. Оновлення не потрібне.</string>
140+ <string name="updater_update">Оновлення</string>
141+ <string name="updater_update_anyway">Все одно оновити</string>
142+ <string name="updater_cool">Це було круто, оновити знову</string>
143+ <string name="updater_working">Працює...</string>
144+ <string name="updater_ok">так!</string>
145+ <string name="updater_fail">Помилка!</string>
146+ <string name="updater_not_found">not found</string>
147+ <string name="updater_update_failed">Не вдалося оновити. Спробуєте ще раз?</string>
148+ <string name="updater_no_conn">Не вдалося завантажити файл маніфесту. Перевірте підключення до Інтернету</string>
149+ <string name="updater_try_again">Спробуйте ще раз</string>
150+ <string name="updater_su_updated">su успішно оновлено</string>
151+ <string name="updater_step_download_manifest">Завантаження маніфесту...\u0020</string>
152+ <string name="updater_step_parse_manifest">Аналіз маніфесту...\u0020</string>
153+ <string name="updater_step_latest_version">Остання версія =\u0020</string>
154+ <string name="updater_step_check_installed_version">Перевірка встановленої версії =\u0020</string>
155+ <string name="updater_step_fix_db">Виправлення бази даних...\u0020</string>
156+ <string name="updater_step_find_busybox">Checking for busybox...\u0020</string>
157+ <string name="updater_step_download_busybox">Завантаження busybox...\u0020</string>
158+ <string name="updater_step_check_md5sum">Перевірка md5sum...\u0020</string>
159+ <string name="updater_step_check_installed_path">Перевірка поточного місця установки ... \ u0020</string>
160+ <string name="updater_step_download_su">Завантаження нової двійкової програми...\u0020</string>
161+ <string name="updater_step_get_root">Одержання root доступу...\u0020</string>
162+ <string name="updater_step_remount_rw">Монтування /system для запису...\u0020</string>
163+ <string name="updater_step_cp">Копіювання su до /system...\u0020</string>
164+ <string name="updater_step_chmod">Зміна прав для su файлу на 06755...\u0020</string>
165+ <string name="updater_step_mv">Переміщення su до кінцевого розташування...\u0020</string>
166+ <string name="updater_step_remount_ro">Монтування /system для читання...\u0020</string>
167+ <string name="updater_step_clean_up">Прибирання...\u0020</string>
168+ <string name="updater_remount_ro_failed">Не вдалося перемонтувати систему тільки для читання, будь ласка, перезавантажте пристрій для завершення оновлення.</string>
169+ <string name="updater_find_su_failed">Не вдалося знайти двійковий файл su. Оновлення неможливе.</string>
170+ <string name="updater_bad_install_location">Двійковий файл su знаходиться в каталозі /sbin. Програма оновлення не може його оновити. Будь ласка, знайдіть нову прошивку для свого пристрою.</string>
171+ <string name="updater_bad_install_location_explained">This updater is incapable of updating your su binary since it is installed in /sbin. This is not an error in the updater, it is an error on the behalf of your ROM or kernel developer. You can continue to use Superuser with your outdated binary.</string>
172+ <string name="updater_failed_remount">This updater cannot update the su binary on phones that have some kind of write protection on the system partition like S-ON. You can continue to use Superuser with your outdated binary, or update su with ROM Manager.</string>
173+ <string name="notification_text_allow">%s було надано права Суперкористувача</string>
174+ <string name="notification_text_deny">%s було відмовлено в правах Суперкористувача</string>
175+ <string name="notif_outdated_ticker">Ваша версія su застаріла</string>
176+ <string name="notif_outdated_title">Версія su застаріла</string>
177+ <string name="notif_outdated_text">Натисніть, щоб оновити su</string>
178+ <string name="pin_enter_pin">Введіть PIN-код</string>
179+ <string name="pin_new_pin">Введіть новий PIN-код</string>
180+ <string name="pin_confirm_pin">Підтвердіть PIN-код</string>
181+ <string name="pin_mismatch">PIN-коди не збігаються, спробуйте ще раз</string>
46182 <string name="pin_enter_secret_code">Введіть секретний код</string>
183+ <string name="nfc_write_tag">Сканування тегу для запису</string>
184+ <string name="malicious_apps_title">Попередження</string>
185+ <string name="malicious_apps_message2">Програми помічено як шкідливі, оскільки вони містять елементи, що намагаються надати доступ з правами адміністратора без вашої згоди. Рекомендується видалити їх негайно.</string>
186+ <string name="malicious_apps_uninstall">Видалити</string>
187+ <string name="malicious_apps_ignore">Ігнорувати</string>
47188 <string name="malicious_app_notification_ticker">Виявлена потенційно небезпечна програма</string>
48189 <string name="malicious_app_notification_text">%s може бути шкідливою програмою.</string>
190+ <string name="malicious_app_uid">надати UID Суперкористувачу</string>
191+ <string name="malicious_app_respond">запит дозволу на відповідь</string>
192+ <string name="malicious_app_write">запит дозволу на запис до постачальника послуг</string>
49193 <string name="changelog_full_title">Список змін</string>
50194 <string name="changelog_title">Що новенького</string>
195+ <plurals name="restore_complete">
196+ <item quantity="one">Одну програму з даними відновлено</item>
197+ <item quantity="other">%1$d програм з даними відновлено</item>
198+ </plurals>
199+ <plurals name="pref_logs_deleted">
200+ <item quantity="one">Один запис журналу видалено</item>
201+ <item quantity="other">%1$d записів журналу видалено</item>
202+ </plurals>
203+ <plurals name="pin_incorrect_try">
204+ <item quantity="one">Останній шанс</item>
205+ <item quantity="other">Ні - %d спроб залишилось</item>
206+ </plurals>
207+ <plurals name="malicious_apps_message1">
208+ <item quantity="one">Наступний пакет виявився шкідливим:</item>
209+ <item quantity="other">Наступні пакети були визнані шкідливими:</item>
210+ </plurals>
51211 </resources>
--- a/res/values-zh-rCN/arrays.xml
+++ b/res/values-zh-rCN/arrays.xml
@@ -8,7 +8,7 @@
88 </string-array>
99 <string-array name="pref_status_icon_type_entries">
1010 <item>圆点</item>
11- <item>符号</item>
11+ <item>表情</item>
1212 </string-array>
1313 <string-array name="pref_date_format_entries">
1414 <item>系统默认</item>
@@ -23,7 +23,7 @@
2323 <string-array name="pref_toast_location_entries">
2424 <item>默认</item>
2525 <item>顶部</item>
26- <item>中央</item>
26+ <item>中间</item>
2727 <item>底部</item>
2828 </string-array>
2929 </resources>
--- a/res/values-zh-rCN/strings.xml
+++ b/res/values-zh-rCN/strings.xml
@@ -5,9 +5,11 @@
55 <string name="app_name_request">授权请求</string>
66 <string name="description_home">首页</string>
77 <string name="description_log">日志</string>
8- <string name="description_preferences">设置</string>
9- <string name="description_extras">额外</string>
10- <string name="menu_extras">额外</string>
8+ <string name="description_preferences">首选项</string>
9+ <string name="description_extras">附加内容</string>
10+ <string name="page_label_apps">应用程序</string>
11+ <string name="page_label_log">日志</string>
12+ <string name="menu_extras">附加内容</string>
1113 <string name="menu_preferences">设置</string>
1214 <string name="menu_clear">清除</string>
1315 <string name="menu_clear_log">清除日志</string>
@@ -23,12 +25,13 @@
2325 <string name="yes">是</string>
2426 <string name="no">否</string>
2527 <string name="ok">确定</string>
28+ <string name="loading">载入中</string>
2629 <string name="allow">允许</string>
2730 <string name="cancel">取消</string>
2831 <string name="deny">拒绝</string>
2932 <string name="set">设置</string>
3033 <string name="remember">记住</string>
31- <string name="remember_disabled">在授权管理更新前记住禁用状态</string>
34+ <string name="remember_disabled">在 su 程序得到更新前,记住功能被禁用</string>
3235 <string name="request">%1$s 作为 %2$s (uid: %3$d)</string>
3336 <string name="unknown">未知名称</string>
3437 <string name="allowed">已允许</string>
@@ -38,24 +41,23 @@
3841 <string name="empty_apps">列表中没有应用程序</string>
3942 <string name="empty_logs">没有日志记录</string>
4043 <string name="log_count">显示 %d 条记录</string>
41- <string name="log_last_accessed">上次访问: %1$s %2$s</string>
42- <string name="log_last_allowed">上次允许: %1$s %2$s</string>
43- <string name="log_last_denied">上次拒绝: %1$s %2$s</string>
44- <string name="log_last_toggled">上次切换: %1$s %2$s</string>
45- <string name="log_created_on">创建时间: %1$s %2$s</string>
44+ <string name="log_last_accessed">上次访问:%1$s %2$s</string>
45+ <string name="log_last_allowed">上次允许:%1$s %2$s</string>
46+ <string name="log_last_denied">上次拒绝:%1$s %2$s</string>
47+ <string name="log_last_toggled">上次切换:%1$s %2$s</string>
48+ <string name="log_created_on">创建时间:%1$s %2$s</string>
4649 <string name="detail_package">程序包名</string>
4750 <string name="detail_app_uid">程序 UID</string>
4851 <string name="detail_request">请求 UID</string>
4952 <string name="detail_command">命令</string>
5053 <string name="detail_status">状态</string>
51- <string name="request_message">下列应用程序请求最高权限访问:</string>
5254 <string name="request_app_name">应用程序</string>
5355 <string name="pref_title">设置</string>
5456 <string name="pref_category_security">安全性</string>
55- <string name="pref_pin_title">使用 PIN</string>
56- <string name="pref_pin_summary_on">请求权限时需要 PIN</string>
57- <string name="pref_pin_summary_off">请求权限时不需要 PIN</string>
58- <string name="pref_change_pin_title">更改 PIN</string>
57+ <string name="pref_pin_title">使用密码</string>
58+ <string name="pref_pin_summary_on">请求权限时需要密码</string>
59+ <string name="pref_pin_summary_off">请求权限时不需要密码</string>
60+ <string name="pref_change_pin_title">更改密码</string>
5961 <string name="pref_timeout_title">访问超时</string>
6062 <string name="pref_timeout_summary">未记住的应用程序将在提示后有 %1$d 秒的访问时间</string>
6163 <string name="pref_automatic_action_title">自动响应</string>
@@ -99,91 +101,104 @@
99101 <string name="pref_clearing_log_summary">请稍候</string>
100102 <string name="pref_category_notification_title">通知</string>
101103 <string name="pref_notifications_title">通知</string>
102- <string name="pref_notifications_summary_on">获取最高权限时显示通知</string>
103- <string name="pref_notifications_summary_off">获取最高权限时不显示通知</string>
104+ <string name="pref_notifications_summary_on">应用程序被授予最高权限时显示通知</string>
105+ <string name="pref_notifications_summary_off">应用程序被授予最高权限时不显示通知</string>
104106 <string name="pref_notifications_type_title">通知类型</string>
105- <string name="pref_notifications_type_summary">应用程序获取最高权限时显示的通知类型</string>
107+ <string name="pref_notifications_type_summary">应用程序被授予最高权限时显示的通知类型</string>
106108 <string name="pref_toast_location_title">提示框位置</string>
107109 <string name="pref_toast_location_summary">通知在屏幕上显示的位置</string>
108- <string name="pref_category_nfc_title">近距离无线通讯技术</string>
110+ <string name="pref_category_nfc_title">近距离无线通讯技术(NFC)</string>
109111 <string name="pref_use_allow_tag_title">使用 NFC 标签允许</string>
110- <string name="pref_use_allow_tag_summary_on">输入 PIN 或扫描标签允许</string>
111- <string name="pref_use_allow_tag_summary_off">仅输入 PIN 允许</string>
112- <string name="pref_write_allow_tag_title">写入新允许的标签</string>
112+ <string name="pref_use_allow_tag_summary_on">输入密码或扫描标签以允许</string>
113+ <string name="pref_use_allow_tag_summary_off">仅输入密码以允许</string>
114+ <string name="pref_write_allow_tag_title">写入新的允许标签</string>
113115 <string name="pref_write_allow_tag_summary">写入一个用于允许的新标签</string>
114- <string name="pref_category_info_title">授权管理信息</string>
115- <string name="pref_version_title">授权管理 v%1$s (%2$d)</string>
116+ <string name="pref_category_backup_restore_title">备份/还原</string>
117+ <string name="pref_backup_title">备份应用程序/首选项</string>
118+ <string name="backup_complete">备份保存到 SD 卡</string>
119+ <string name="pref_restore_title">还原应用程序/首选项</string>
120+ <string name="restore_complete_prefs_only">Preferences restored</string>
121+ <string name="pref_category_info_title">General</string>
122+ <string name="pref_version_title">授权管理 版本 %1$s (%2$d)</string>
116123 <string name="pref_version_summary">数据库版本 %s</string>
117- <string name="pref_bin_version_title_loading">正在载入 su 二进制文件版本</string>
118- <string name="pref_bin_version_title">授权管理二进制文件 v%s</string>
124+ <string name="pref_bin_version_title_loading">正在获取 su 程序版本</string>
125+ <string name="pref_bin_version_title">su 程序版本 %s</string>
119126 <string name="pref_bin_version_summary">点击检查更新</string>
120127 <string name="pref_changelog_title">更新日志</string>
121128 <string name="pref_changelog_summary">显示更新日志</string>
122- <string name="pref_get_elite_title">获得精英版!</string>
123- <string name="pref_get_elite_summary">购买精英版解锁所有选项</string>
129+ <string name="pref_get_elite_title">获取精英版!</string>
130+ <string name="pref_get_elite_summary">购买精英版以激活所有功能</string>
124131 <string name="updater_title">二进制文件更新程序</string>
125- <string name="updater_new_su_found">发现新版本的 su 二进制文件,现在更新?</string>
132+ <string name="updater_new_su_found">发现新版本的 su 程序,现在更新?</string>
126133 <string name="updater_current_installed">已安装最新版本,不需要操作。</string>
127134 <string name="updater_update">更新</string>
128135 <string name="updater_update_anyway">继续更新</string>
129136 <string name="updater_cool">没关系,再来一次</string>
130- <string name="updater_working">正在检查...</string>
137+ <string name="updater_working">正在检查…</string>
131138 <string name="updater_ok">成功!</string>
132139 <string name="updater_fail">失败!</string>
133140 <string name="updater_update_failed">更新失败,是否重试?</string>
141+ <string name="updater_no_conn">无法下载清单。请检查网络连接</string>
134142 <string name="updater_try_again">重试</string>
135- <string name="updater_su_updated">su 二进制文件更新成功</string>
136- <string name="updater_step_download_manifest">正在下载 manifest...\u0020</string>
137- <string name="updater_step_parse_manifest">正在解析 manifest...\u0020</string>
138- <string name="updater_step_latest_version">最新版本 =\u0020</string>
139- <string name="updater_step_check_installed_version">正在检查已安装的版本 =\u0020</string>
140- <string name="updater_step_fix_db">正在修复数据库...\u0020</string>
141- <string name="updater_step_download_busybox">正在下载自定义 busybox...\u0020</string>
142- <string name="updater_step_check_md5sum">正在检查 md5sum...\u0020</string>
143- <string name="updater_step_check_installed_path">正在检查当前安装路径...\u0020</string>
144- <string name="updater_step_download_su">正在下载新二进制文件...\u0020</string>
145- <string name="updater_step_get_root">正在获取 ROOT 权限...\u0020</string>
146- <string name="updater_step_remount_rw">正在挂载 /system 为 rw...\u0020</string>
147- <string name="updater_step_cp">正在复制 su 到 /system...\u0020</string>
148- <string name="updater_step_chmod">正在更改 su 文件模式为 06755...\u0020</string>
149- <string name="updater_step_mv">正在移动 su 到最终位置...\u0020</string>
150- <string name="updater_step_remount_ro">正在挂载 /system 为 ro...\u0020</string>
151- <string name="updater_step_clean_up">正在清除数据...\u0020</string>
152- <string name="updater_remount_ro_failed">无法挂载 system 为只读,请重启以完成更新</string>
153- <string name="updater_find_su_failed">无法找到当前安装的 su 二进制文件,更新无法继续</string>
154- <string name="updater_bad_install_location">su 二进制文件当前安装在 /sbin 中,此更新程序无法完成更新,请为您的设置寻找一个新的 ROM。</string>
143+ <string name="updater_su_updated">su 程序更新成功</string>
144+ <string name="updater_step_download_manifest">"正在下载清单… "</string>
145+ <string name="updater_step_parse_manifest">"正在解析清单… "</string>
146+ <string name="updater_step_latest_version">"最新版本 = "</string>
147+ <string name="updater_step_check_installed_version">"正在检查已安装的版本 = "</string>
148+ <string name="updater_step_fix_db">"正在修复数据库… "</string>
149+ <string name="updater_step_find_busybox">Checking for busybox...\u0020</string>
150+ <string name="updater_step_download_busybox">"正在下载自定义 busybox… "</string>
151+ <string name="updater_step_check_md5sum">"正在校验 md5 值… "</string>
152+ <string name="updater_step_check_installed_path">"正在检查当前安装路径… "</string>
153+ <string name="updater_step_download_su">"正在下载新二进制文件… "</string>
154+ <string name="updater_step_get_root">"正在获取 ROOT 权限… "</string>
155+ <string name="updater_step_remount_rw">"正在挂载 /system 为读写模式… "</string>
156+ <string name="updater_step_cp">"正在复制 su 到 /system… "</string>
157+ <string name="updater_step_chmod">"正在更改 su 文件模式为 06755… "</string>
158+ <string name="updater_step_mv">"正在移动 su 到最终位置… "</string>
159+ <string name="updater_step_remount_ro">"正在挂载 /system 为只读模式… "</string>
160+ <string name="updater_step_clean_up">"正在清理… "</string>
161+ <string name="updater_remount_ro_failed">无法挂载 /system 为只读,请重启以完成更新</string>
162+ <string name="updater_find_su_failed">无法找到当前安装的 su 程序,更新无法继续</string>
163+ <string name="updater_bad_install_location">su 程序文件当前安装在 /sbin 中,此更新程序无法完成更新。请为您的设备寻找一个新 ROM。</string>
164+ <string name="updater_bad_install_location_explained">This updater is incapable of updating your su binary since it is installed in /sbin. This is not an error in the updater, it is an error on the behalf of your ROM or kernel developer. You can continue to use Superuser with your outdated binary.</string>
165+ <string name="updater_failed_remount">This updater cannot update the su binary on phones that have some kind of write protection on the system partition like S-ON. You can continue to use Superuser with your outdated binary, or update su with ROM Manager.</string>
155166 <string name="notification_text_allow">%s 已获取最高权限</string>
156- <string name="notification_text_deny">%s 已拒绝最高权限</string>
157- <string name="notif_outdated_ticker">您的 su 二进制文件过旧</string>
158- <string name="notif_outdated_title">su 二进制文件过旧</string>
159- <string name="notif_outdated_text">点击更新 su 二进制文件</string>
160- <string name="pin_enter_pin">输入 PIN</string>
161- <string name="pin_new_pin">输入新 PIN</string>
162- <string name="pin_confirm_pin">确认 PIN</string>
163- <string name="pin_mismatch">PIN 不匹配,请重试</string>
167+ <string name="notification_text_deny">%s 已被拒绝获取最高权限</string>
168+ <string name="notif_outdated_ticker">您的 su 程序版本过旧</string>
169+ <string name="notif_outdated_title">su 程序版本过旧</string>
170+ <string name="notif_outdated_text">点击更新 su 程序</string>
171+ <string name="pin_enter_pin">输入密码</string>
172+ <string name="pin_new_pin">输入新密码</string>
173+ <string name="pin_confirm_pin">确认密码</string>
174+ <string name="pin_mismatch">密码不匹配,请重试</string>
164175 <string name="pin_enter_secret_code">输入安全码</string>
165176 <string name="nfc_write_tag">扫描要写入的标签</string>
166177 <string name="malicious_apps_title">警告</string>
167- <string name="malicious_apps_message2">应用程序已被标记为恶意程序,因为它们含有在未经您同意的情况下尝试获取 ROOT 权限的元素。强烈建议您立即将它们卸载。</string>
178+ <string name="malicious_apps_message2">应用程序已被标记为恶意程序,因为它们含有可能会在未经您同意的情况下尝试获取 ROOT 权限的机制。强烈建议您立即将它们卸载。</string>
168179 <string name="malicious_apps_uninstall">卸载</string>
169180 <string name="malicious_apps_ignore">忽略</string>
170181 <string name="malicious_app_notification_ticker">检测到疑似恶意程序</string>
171- <string name="malicious_app_notification_text">%s 可能是恶意程序,点击卸载。</string>
182+ <string name="malicious_app_notification_text">%s 可能是恶意程序,点击以卸载。</string>
172183 <string name="malicious_app_uid">使用授权请求共享 UID</string>
173184 <string name="malicious_app_respond">请求响应权限</string>
174185 <string name="malicious_app_write">请求写入权限提供程序权限</string>
175186 <string name="changelog_full_title">更新日志</string>
176187 <string name="changelog_title">新版特性</string>
188+ <plurals name="restore_complete">
189+ <item quantity="one">已还原 1 个应用程序和首选项</item>
190+ <item quantity="other">已还原 %1$d 个应用程序和首选项</item>
191+ </plurals>
177192 <plurals name="pref_logs_deleted">
178193 <item quantity="one">已删除 1 条日志</item>
179194 <item quantity="other">已删除 %1$d 条日志</item>
180195 </plurals>
181196 <plurals name="pin_incorrect_try">
182197 <item quantity="one">最后 1 次机会</item>
183- <item quantity="other">错误 - 剩余 %d 次尝试</item>
198+ <item quantity="other">错误 - 还可尝试 %d 次</item>
184199 </plurals>
185200 <plurals name="malicious_apps_message1">
186- <item quantity="one">发现下列应用程序包为恶意程序:</item>
187- <item quantity="other">发现下列应用程序包为恶意程序:</item>
201+ <item quantity="one">发现下列应用程序包为恶意程序:</item>
202+ <item quantity="other">发现下列应用程序包为恶意程序:</item>
188203 </plurals>
189204 </resources>
--- a/res/values-zh-rTW/arrays.xml
+++ b/res/values-zh-rTW/arrays.xml
@@ -2,7 +2,7 @@
22 <!--Generated by crowdin.net-->
33 <resources>
44 <string-array name="pref_automatic_action_entries">
5- <item>提示符</item>
5+ <item>提示</item>
66 <item>拒絕</item>
77 <item>允許</item>
88 </string-array>
@@ -11,19 +11,19 @@
1111 <item>表情</item>
1212 </string-array>
1313 <string-array name="pref_date_format_entries">
14- <item>系統默認</item>
14+ <item>系統預設值</item>
1515 <item>12/31/2011</item>
1616 <item>31/12/2011</item>
1717 <item>2011/12/31</item>
1818 </string-array>
1919 <string-array name="pref_notifications_type_entries">
2020 <item>Toast</item>
21- <item>狀態欄</item>
21+ <item>狀態列</item>
2222 </string-array>
2323 <string-array name="pref_toast_location_entries">
24- <item>默認</item>
24+ <item>預設值</item>
2525 <item>頂部</item>
26- <item>中心</item>
26+ <item>中央</item>
2727 <item>底部</item>
2828 </string-array>
2929 </resources>
--- a/res/values-zh-rTW/strings.xml
+++ b/res/values-zh-rTW/strings.xml
@@ -1,51 +1,51 @@
11 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
22 <!--Generated by crowdin.net-->
33 <resources>
4- <string name="app_name">超級用戶</string>
5- <string name="app_name_request">超級用戶要求</string>
6- <string name="description_home">介紹主頁</string>
7- <string name="description_log">日誌</string>
8- <string name="description_preferences">偏好設定</string>
4+ <string name="app_name">超級使用者</string>
5+ <string name="app_name_request">超級使用者要求</string>
6+ <string name="description_home">首頁</string>
7+ <string name="description_log">記錄</string>
8+ <string name="description_preferences">喜好設定</string>
99 <string name="description_extras">附加</string>
1010 <string name="menu_extras">附加</string>
1111 <string name="menu_preferences">偏好設定</string>
1212 <string name="menu_clear">清除</string>
1313 <string name="menu_clear_log">清除日誌</string>
14- <string name="permgrouplab_superuser">超級用戶權限</string>
15- <string name="permgroupdesc_superuser">有關超級用戶的權限</string>
16- <string name="permlab_respond">響應超級用戶的要求</string>
17- <string name="permdesc_respond">允許應用程序響應超級用戶訪問的要求</string>
18- <string name="permlab_provider_read">讀取超級用戶數據</string>
19- <string name="permdesc_provider_read">允許應用程序從超級用戶的ContentProvider(內容提供者)讀取數據</string>
20- <string name="permlab_provider_write">編輯超級用戶數據</string>
21- <string name="permdesc_provider_write">允許應用程序向超級用戶的ContentProvider(內容提供器)寫入數據</string>
22- <string name="recent_activity">最近活動</string>
14+ <string name="permgrouplab_superuser">超級使用者權限</string>
15+ <string name="permgroupdesc_superuser">與超級使用者有關的權限</string>
16+ <string name="permlab_respond">回應超級使用者的請求</string>
17+ <string name="permdesc_respond">允許應用程式回應超級使用者的存取請求</string>
18+ <string name="permlab_provider_read">讀取超級使用者資料</string>
19+ <string name="permdesc_provider_read">允許應用程式從超級使用者的 ContentProvider (內容提供者) 讀取資料</string>
20+ <string name="permlab_provider_write">寫入超級使用者資料</string>
21+ <string name="permdesc_provider_write">允許應用程式向超級使用者的 ContentProvider (內容提供者) 寫入資料</string>
22+ <string name="recent_activity">最近的活動</string>
2323 <string name="yes">是</string>
2424 <string name="no">否</string>
25- <string name="ok">Okay</string>
25+ <string name="ok">確定</string>
26+ <string name="loading">載入中...</string>
2627 <string name="allow">允許</string>
2728 <string name="cancel">取消</string>
2829 <string name="deny">拒絕</string>
29- <string name="set">設置</string>
30+ <string name="set">設定</string>
3031 <string name="remember">記住</string>
31- <string name="remember_disabled">記住禁用,直到su更新</string>
32+ <string name="remember_disabled">直到 su 更新前,記住停用</string>
3233 <string name="request">%1$s 作為 %2$s (uid: %3$d)</string>
33- <string name="unknown">未知名稱</string>
34+ <string name="unknown">未知的名稱</string>
3435 <string name="allowed">已允許</string>
3536 <string name="denied">已拒絕</string>
36- <string name="created">已創建</string>
37+ <string name="created">已建立</string>
3738 <string name="toggled">已切換</string>
38- <string name="empty_apps">沒用應用程序在列表中</string>
39- <string name="empty_logs">沒有日誌信息</string>
39+ <string name="empty_apps">在清單中沒有應用程式</string>
40+ <string name="empty_logs">沒有記錄資訊</string>
4041 <string name="log_count">顯示%d個項目</string>
4142 <string name="detail_package">包封</string>
4243 <string name="detail_app_uid">應用程序的UID</string>
4344 <string name="detail_request">請求的 UID</string>
4445 <string name="detail_command">命令</string>
4546 <string name="detail_status">狀態</string>
46- <string name="request_message">以下應用程序正在請求超級用戶的訪問:</string>
4747 <string name="request_app_name">應用程式</string>
48- <string name="pref_title">偏好設定</string>
48+ <string name="pref_title">喜好設定</string>
4949 <string name="pref_category_security">安全</string>
5050 <string name="pref_pin_title">使用PIN</string>
5151 <string name="pref_change_pin_title">更改PIN</string>
@@ -62,9 +62,72 @@
6262 <string name="pref_show_status_icons_summary_off">不顯示每個應用程式狀態的圖標</string>
6363 <string name="pref_status_icon_type_title">狀態圖標類型</string>
6464 <string name="pref_status_icon_type_summary">狀態圖示以顯示的樣式</string>
65+ <string name="pref_applist_show_log_data_title">顯示記錄資料</string>
66+ <string name="pref_applist_show_log_data_summary_on">在應用程式清單中顯示記錄資料</string>
67+ <string name="pref_applist_show_log_data_summary_off">不要在應用程式清單中顯示記錄資料</string>
68+ <string name="pref_category_log_title">記錄</string>
69+ <string name="pref_enable_logging_title">啟用記錄</string>
70+ <string name="pref_enable_logging_summary_on">建立或存取權限將被記錄</string>
71+ <string name="pref_enable_logging_summary_off">建立或存取權限將不被記錄</string>
72+ <string name="pref_delete_old_logs_title">刪除舊記錄項目</string>
73+ <string name="pref_delete_old_logs_summary_on">當到達限制時,刪除舊的記錄項目</string>
74+ <string name="pref_delete_old_logs_summary_off">當到達限制時,不刪除舊的記錄項目</string>
75+ <string name="pref_log_entry_limit_title">記錄項目限制</string>
76+ <string name="pref_log_entry_limit_summary">%1$d 個記錄項目</string>
77+ <string name="pref_log_entries_to_save">設定要儲存的記錄項目數量</string>
78+ <string name="pref_24_hour_title">使用 24 時制</string>
79+ <string name="pref_24_hour_summary_on">記錄的時間將以 24 時制顯示</string>
80+ <string name="pref_24_hour_summary_off">記錄的時間將以 12 時制顯示</string>
81+ <string name="pref_show_seconds_title">顯示秒數</string>
82+ <string name="pref_show_seconds_summary_on">記錄的時間將包含秒數</string>
83+ <string name="pref_show_seconds_summary_off">記錄的時間將不包含秒數</string>
84+ <string name="pref_date_format_title">選取日期格式</string>
85+ <string name="pref_date_format_summary">在所有記錄中用於顯示日期的格式</string>
86+ <string name="pref_clear_log_title">清除記錄</string>
87+ <string name="pref_clearing_log_title">正在清除記錄</string>
88+ <string name="pref_clearing_log_summary">請稍候</string>
89+ <string name="pref_category_notification_title">通知</string>
90+ <string name="pref_notifications_title">通知</string>
91+ <string name="pref_notifications_summary_on">當應用程式取得 Su 權限時顯示通知</string>
92+ <string name="pref_notifications_summary_off">當應用程式取得 Su 權限時不顯示通知</string>
93+ <string name="pref_notifications_type_title">通知類型</string>
94+ <string name="pref_notifications_type_summary">當應用程式取得 SU 權限時所顯示的通知類型</string>
95+ <string name="pref_toast_location_title">吐司位置</string>
96+ <string name="pref_toast_location_summary">Where the notification will show on the screen</string>
97+ <string name="pref_category_nfc_title">NFC</string>
98+ <string name="pref_use_allow_tag_title">使用 NFC 標記方可允許</string>
99+ <string name="pref_use_allow_tag_summary_on">輸入 PIN 或掃描標記方可允許</string>
100+ <string name="pref_use_allow_tag_summary_off">只有輸入 PIN 方可允許</string>
101+ <string name="pref_write_allow_tag_title">寫入新允許標記</string>
102+ <string name="pref_write_allow_tag_summary">寫入用於允許的新標記</string>
103+ <string name="pref_category_backup_restore_title">備份/還原</string>
104+ <string name="pref_backup_title">Backup apps/preferences</string>
105+ <string name="backup_complete">Backup written to sdcard</string>
106+ <string name="pref_restore_title">Restore apps/preferences</string>
107+ <string name="restore_complete_prefs_only">Preferences restored</string>
108+ <string name="pref_category_info_title">General</string>
109+ <string name="pref_version_title">超級用戶 v%1$s (%2$d)</string>
110+ <string name="pref_version_summary">Database version %s</string>
111+ <string name="pref_bin_version_title_loading">正在載入二進制文件版本...</string>
112+ <string name="pref_bin_version_title">Su 二進制文件 v%s</string>
113+ <string name="pref_bin_version_summary">點擊以檢查新版本</string>
114+ <string name="pref_outdated_notification_title">Outdated binary notification</string>
115+ <string name="pref_outdated_notification_summary_on">Show notification when binary is outdated</string>
116+ <string name="pref_outdated_notification_summary_off">Do not show notification when binary is outdated</string>
117+ <string name="pref_advanced_prompt_title">Use advanced prompt</string>
118+ <string name="pref_advanced_prompt_summary_on">Do not show warning on request prompts</string>
119+ <string name="pref_advanced_prompt_summary_off">Show warning on request prompts</string>
120+ <string name="pref_changelog_title">Changelog</string>
121+ <string name="pref_changelog_summary">Display the changelog</string>
122+ <string name="pref_get_elite_title">Go Elite!</string>
123+ <string name="pref_get_elite_summary">購買Elite以解鎖所有選項</string>
124+ <string name="updater_title">Binary Updater</string>
125+ <string name="updater_new_su_found">發現新版本的二進制文件,要更新嗎?</string>
126+ <string name="updater_current_installed">當前版本已經安裝。不需要任何動作。</string>
65127 <string name="updater_update">更新</string>
66128 <string name="updater_cool">不錯喔!再做一次。</string>
67129 <string name="updater_working">工作中...</string>
130+ <string name="updater_ok">完成!</string>
68131 <string name="updater_fail">失敗!</string>
69132 <string name="updater_update_failed">更新失敗。再試一次?</string>
70133 <string name="updater_try_again">再試一次</string>
@@ -74,10 +137,22 @@
74137 <string name="updater_step_fix_db">修復數據庫 ... \u0020</string>
75138 <string name="updater_step_download_busybox">下載自訂 busybox...\u0020</string>
76139 <string name="updater_step_check_md5sum">檢查 md5sum...\u0020</string>
140+ <string name="updater_step_check_installed_path">正在檢查目前安裝路徑...\u0020</string>
141+ <string name="updater_step_download_su">正在下載新的二進制文件...\u0020</string>
77142 <string name="updater_step_get_root">獲得 root 權限 ... \u0020</string>
78143 <string name="updater_step_remount_rw">重新掛載 /system 為 RW ... \u0020</string>
79144 <string name="updater_step_cp">複製 su 到/system ... \u0020</string>
145+ <string name="updater_step_chmod">Changing su file mode to 06755...\u0020</string>
146+ <string name="updater_step_mv">正在將 su 移至其最終位置...\u0020</string>
147+ <string name="updater_step_remount_ro">Remounting /system as ro...\u0020</string>
80148 <string name="updater_step_clean_up">清理中... \u0020</string>
149+ <string name="updater_remount_ro_failed">重新將系統掛載為唯讀失敗。請重新開機以便完成更新</string>
150+ <string name="updater_find_su_failed">無法找到目前已安裝的 su 二進制文件。更新無法繼續</string>
151+ <string name="updater_bad_install_location">su 二進位目前安裝於 /sbin 中。此更新程式無法對其進行更新。請尋找適用於您裝置的新的 ROM。</string>
152+ <string name="updater_bad_install_location_explained">This updater is incapable of updating your su binary since it is installed in /sbin. This is not an error in the updater, it is an error on the behalf of your ROM or kernel developer. You can continue to use Superuser with your outdated binary.</string>
153+ <string name="updater_failed_remount">This updater cannot update the su binary on phones that have some kind of write protection on the system partition like S-ON. You can continue to use Superuser with your outdated binary, or update su with ROM Manager.</string>
154+ <string name="notification_text_allow">%s 已被授予超級用戶權限</string>
155+ <string name="notification_text_deny">%s 已被拒絕超級用戶權限</string>
81156 <string name="notif_outdated_ticker">你的su二進制文件已過時</string>
82157 <string name="notif_outdated_title">su二進制文件過時</string>
83158 <string name="notif_outdated_text">點擊以更新su二進制文件</string>
@@ -86,11 +161,24 @@
86161 <string name="pin_confirm_pin">確認PIN</string>
87162 <string name="pin_mismatch">PINs don\'t match, try again</string>
88163 <string name="pin_enter_secret_code">請輸入密碼</string>
89- <string name="nfc_write_tag">Scan tag to write</string>
90164 <string name="malicious_apps_title">警告</string>
91165 <string name="malicious_apps_uninstall">卸載</string>
92166 <string name="malicious_apps_ignore">忽略</string>
93- <string name="malicious_app_notification_ticker">檢測到潛在的惡意軟體</string>
167+ <string name="malicious_app_notification_ticker">偵測到潛在的惡意應用程式</string>
168+ <string name="malicious_app_notification_text">%s is probably malicious. Tap to uninstall.</string>
169+ <string name="malicious_app_uid">與 Superuser 共用 UID</string>
170+ <string name="malicious_app_respond">請求回應權限</string>
171+ <string name="malicious_app_write">請求可寫入權限提供者的權限</string>
172+ <string name="changelog_full_title">變更</string>
173+ <string name="changelog_title">更新內容</string>
174+ <plurals name="restore_complete">
175+ <item quantity="one">已還原一個應用程式和喜好設定</item>
176+ <item quantity="other">已還原 %1$d 個應用程式和喜好設定</item>
177+ </plurals>
178+ <plurals name="pref_logs_deleted">
179+ <item quantity="one">One log deleted</item>
180+ <item quantity="other">%1$d logs deleted</item>
181+ </plurals>
94182 <plurals name="pin_incorrect_try">
95183 <item quantity="one">最後一次機會</item>
96184 <item quantity="other">Nope - %d tries left</item>
旧リポジトリブラウザで表示