Android-x86
Fork

  • R/O
  • HTTP
  • SSH
  • HTTPS

packages-apps-Superuser: コミット

packages/apps/Superuser


コミットメタ情報

リビジョン2c4c84642a99124452474fdf4bd3dc0c7ecb7360 (tree)
日時2012-03-06 21:47:19
作者Marco Brohet <therbom@gmai...>
コミッターMarco Brohet

ログメッセージ

Superuser: Updated Dutch translations

Change-Id: I5828c6cd51e27afca6bfbd0b840263b120ab91f5

変更サマリ

差分

--- a/res/values-nl/arrays.xml
+++ b/res/values-nl/arrays.xml
@@ -11,14 +11,14 @@
1111 <item>Emoticon</item>
1212 </string-array>
1313 <string-array name="pref_date_format_entries">
14- <item>Standaard instellingen</item>
14+ <item>Systeeminstellingen</item>
1515 <item>12/31/2011</item>
1616 <item>31/12/2011</item>
1717 <item>2011/12/31</item>
1818 </string-array>
1919 <string-array name="pref_notifications_type_entries">
2020 <item>Pop-up</item>
21- <item>Statusbalk</item>
21+ <item>Notificatie</item>
2222 </string-array>
2323 <string-array name="pref_toast_location_entries">
2424 <item>Standaard</item>
--- a/res/values-nl/strings.xml
+++ b/res/values-nl/strings.xml
@@ -1,201 +1,201 @@
11 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
22 <!--Generated by crowdin.net-->
33 <resources>
4- <string name="app_name">Superuser</string>
5- <string name="app_name_request">Verzoek Superuser</string>
6- <string name="description_home">Begin</string>
7- <string name="description_log">Log</string>
8- <string name="description_preferences">Voorkeuren</string>
9- <string name="description_extras">Extra\'s</string>
10- <string name="page_label_apps">applicaties</string>
11- <string name="page_label_log">logboek</string>
12- <string name="menu_extras">Extra\'s</string>
13- <string name="menu_preferences">Voorkeuren</string>
14- <string name="menu_clear">Leeg maken</string>
15- <string name="menu_clear_log">Logboek leegmalen</string>
16- <string name="permgrouplab_superuser">Superuser Machtigingen</string>
17- <string name="permgroupdesc_superuser">Machtigingen die verband houden met Superuser</string>
18- <string name="permlab_respond">reageren op verzoeken Superuser</string>
19- <string name="permdesc_respond">Hiermee kan de applicatie reageren op verzoeken voor superuser toegang.</string>
20- <string name="permlab_provider_read">Lees Superuser gegevens</string>
21- <string name="permdesc_provider_read">Toepassing kan gegevens lezen van de Superuser ContentProvider</string>
22- <string name="permlab_provider_write">Schrijf Superuser gegevens weg</string>
23- <string name="permdesc_provider_write">Toepassing kan gegevens schrijven naar de Superuser ContentProvider</string>
24- <string name="recent_activity">Recente activiteit</string>
25- <string name="yes">Ja</string>
26- <string name="no">Nee</string>
27- <string name="ok">Ok</string>
28- <string name="loading">Aan het laden</string>
29- <string name="allow">Toestaan</string>
30- <string name="cancel">Annuleren</string>
31- <string name="deny">Weigeren</string>
32- <string name="set">Instellen</string>
33- <string name="remember">Onthoud</string>
34- <string name="remember_disabled">Onthoud dat su is uitgeschakeld tot na de update.</string>
35- <string name="request">%1$s als %2$s (uid: %3$d)</string>
36- <string name="unknown">Onbekende naam</string>
37- <string name="allowed">Toegestaan</string>
38- <string name="denied">Geweigerd</string>
39- <string name="created">Aangemaakt</string>
40- <string name="toggled">Gewisseld</string>
41- <string name="empty_apps">Geen apps in de lijst</string>
42- <string name="empty_logs">Geen logboek informatie</string>
43- <string name="log_count">%d items worden weergeven</string>
44- <string name="log_last_accessed">Laatst geraadpleegd op %1$s om %2$s</string>
45- <string name="log_last_allowed">Laatst toegestaan op %1$s om %2$s</string>
46- <string name="log_last_denied">Laatst geweigerd op %1$s om %2$s</string>
47- <string name="log_last_toggled">Laatst gewisseld op %1$s om %2$s</string>
48- <string name="log_created_on">Gemaakt op %1$s om %2$s</string>
49- <string name="detail_package">Pakket</string>
50- <string name="detail_app_uid">App UID</string>
51- <string name="detail_request">Gevraagde UID</string>
52- <string name="detail_command">Opdracht</string>
53- <string name="detail_status">Status</string>
54- <string name="request_app_name">app</string>
55- <string name="pref_title">Voorkeuren</string>
56- <string name="pref_category_security">Beveiliging</string>
57- <string name="pref_pin_title">Gebruik PIN</string>
58- <string name="pref_pin_summary_on">Verzoek scherm zal PIN-code vereisen</string>
59- <string name="pref_pin_summary_off">Verzoek scherm zal geen PIN-code vereisen</string>
60- <string name="pref_change_pin_title">Verander PIN</string>
61- <string name="pref_timeout_title">Toegang timeout</string>
62- <string name="pref_timeout_summary">Apps die niet onthouden worden, hebben voor %1$d seconden na het verzoek toegang</string>
63- <string name="pref_automatic_action_title">Automatische reactie</string>
64- <string name="pref_automatic_action_summary">Stel de manier in waarop Superuser nieuwe aanvragen verwerkt</string>
65- <string name="pref_ghost_mode_title">Ghost modus</string>
66- <string name="pref_ghost_mode_summary_on">Voer geheimge code in om Superuser te openen</string>
67- <string name="pref_ghost_mode_summary_off">Ghost modus gedeactiveerd</string>
68- <string name="pref_ghost_mode_message">Ghost-modus verbergt de Superuser icoon uit de launcher. De pictogram zal worden verborgen de volgende keer dat de launcher opnieuw wordt opgestart. Zodra het pictogram niet zichtbaar is, kun je toegang krijgen tot de superuser applicatie door de geheime code in de telefoon kiezer in te voeren. De standaard geheime code is * # * # 787378737 # * # * (*#*# superuser #*#*), maar de cijfers kunnen gewijzigd worden.\n\n Merk op dat indien uw telefoon niet over een kiezer beschikt het niet aan te raden is om ghost-modus te activeren.\n\n Ghost modus nu activeren?</string>
69- <string name="pref_ghost_mode_enabled_message">Ghost modus ingeschakeld. Herstart de launcher uw telefoon om de verandering door te voeren</string>
70- <string name="pref_secret_code_title">Geheime code</string>
71- <string name="pref_secret_code_summary">Geheime code is *#*#%1$s#*#*</string>
72- <string name="pref_category_applist_title">Apps lijst</string>
73- <string name="pref_show_status_icons_title">Toon status pictogrammen</string>
74- <string name="pref_show_status_icons_summary_on">Toon pictogramman voor destatus van elke applicatie</string>
75- <string name="pref_show_status_icons_summary_off">Toon niet het pictogram voor de status van elke app</string>
76- <string name="pref_status_icon_type_title">Status pictogram type</string>
77- <string name="pref_status_icon_type_summary">Stijl van de statuspictogram om te weergeven</string>
78- <string name="pref_applist_show_log_data_title">Toon loggegevens</string>
79- <string name="pref_applist_show_log_data_summary_on">Toon logboekgegevens in App lijst</string>
80- <string name="pref_applist_show_log_data_summary_off">Toon geen logboekgegevens in app lijst</string>
81- <string name="pref_category_log_title">Log</string>
82- <string name="pref_enable_logging_title">Logboekregistratie inschakelen</string>
83- <string name="pref_enable_logging_summary_on">Aangemaakte toestemmingen en toegang zal worden geregistreerd</string>
84- <string name="pref_enable_logging_summary_off">Aanmaak van toestemmingen en toegang zal niet worden geregistreerd</string>
85- <string name="pref_delete_old_logs_title">Verwijder oude logboekvermeldingen</string>
86- <string name="pref_delete_old_logs_summary_on">Verwijder oude logboekvermeldingen als limiet is bereikt</string>
87- <string name="pref_delete_old_logs_summary_off">Verwijder oude logboekvermeldingen niet als limiet bereikt is</string>
88- <string name="pref_log_entry_limit_title">Logboek limiet</string>
89- <string name="pref_log_entry_limit_summary">%1$d logboekvermeldingen</string>
90- <string name="pref_log_entries_to_save">Stel het aantal logboekvermeldingen in om op te slaan</string>
91- <string name="pref_24_hour_title">Gebruik 24-uur formaat</string>
92- <string name="pref_24_hour_summary_on">Log tijden zullen in 24-uur formaat weergeven worden</string>
93- <string name="pref_24_hour_summary_off">Log tijden worden getoond in AM/PM formaat</string>
94- <string name="pref_show_seconds_title">Tonen seconden</string>
95- <string name="pref_show_seconds_summary_on">Tijdweergave van logboeken zal seconden bevatten</string>
96- <string name="pref_show_seconds_summary_off">Tijdweergave van seconden zal geen seconden bevatten</string>
97- <string name="pref_date_format_title">Selecteer datum formaat</string>
98- <string name="pref_date_format_summary">Indeling die wordt gebruikt voor het weergeven van datum in alle logboeken</string>
99- <string name="pref_clear_log_title">Logboek wissen</string>
100- <string name="pref_clearing_log_title">Logboek wissen</string>
101- <string name="pref_clearing_log_summary">Even geduld a.u.b.</string>
102- <string name="pref_category_notification_title">Meldingen</string>
103- <string name="pref_notifications_title">Meldingen</string>
104- <string name="pref_notifications_summary_on">Melding weergeven wanneer een applicatie Su permissies wordt verleend </string>
105- <string name="pref_notifications_summary_off">Geen melding weergeven wanneer een applicatie Su permissies wordt verleend </string>
106- <string name="pref_notifications_type_title">Meldings type</string>
107- <string name="pref_notifications_type_summary">Meldings type die wordt weergeven wanneer een applicatie SU permissies verkrijgt</string>
108- <string name="pref_toast_location_title">Toast locatie</string>
109- <string name="pref_toast_location_summary">Locatie op scherm waar meldingen zullen worden weergeven</string>
110- <string name="pref_category_nfc_title">NFC</string>
111- <string name="pref_use_allow_tag_title">Gebruik NFC tag voor goedkeuring</string>
112- <string name="pref_use_allow_tag_summary_on">Geef PIN of scannen tag voor goedkeuring</string>
113- <string name="pref_use_allow_tag_summary_off">PIN-code invoeren om toe te staan</string>
114- <string name="pref_write_allow_tag_title">Schrijven nieuwe toegang tag</string>
115- <string name="pref_write_allow_tag_summary">Schrijf een nieuwe tag om gebruikt te worden bij het toestemmen</string>
116- <string name="pref_category_backup_restore_title">Backup / Terugzetten</string>
117- <string name="pref_backup_title">Back-up applicaties/voorkeuren</string>
118- <string name="backup_complete">Back-up weggeschreven naar sdcard</string>
119- <string name="pref_restore_title">Applicaties/Voorkeuren terugzetten</string>
120- <string name="restore_complete_prefs_only">Preferences restored</string>
121- <string name="pref_category_info_title">General</string>
122- <string name="pref_version_title">Superuser v%1$s (%2$d)</string>
123- <string name="pref_version_summary">Databaseversie %s</string>
124- <string name="pref_bin_version_title_loading">Su applicatie versie wordt geladen</string>
125- <string name="pref_bin_version_title">Su binaire v%s</string>
126- <string name="pref_bin_version_summary">Tik om te controleren op updates</string>
127- <string name="pref_changelog_title">Wijzigingen</string>
128- <string name="pref_changelog_summary">De wijzigingen weergeven</string>
129- <string name="pref_get_elite_title">Ga Elite!</string>
130- <string name="pref_get_elite_summary">Koop Elite om alle opties te activeren</string>
131- <string name="updater_title">Binaire Updater</string>
132- <string name="updater_new_su_found">Nieuwe versie van su applicatie gevonden. Nu bijwerken?</string>
133- <string name="updater_current_installed">Huidige versie al geïnstalleerd. Geen actie vereist.</string>
134- <string name="updater_update">Update</string>
135- <string name="updater_update_anyway">Toch updaten</string>
136- <string name="updater_cool">Dat was gaaf, doe het opnieuw </string>
137- <string name="updater_working">Bezig ...</string>
138- <string name="updater_ok">Okey!</string>
139- <string name="updater_fail">mislukt!</string>
140- <string name="updater_update_failed">Update mislukt. Opnieuw proberen?</string>
141- <string name="updater_no_conn">Mislukt om manifest te downloaden. Controleer internet verbinding</string>
142- <string name="updater_try_again">Probeer opnieuw</string>
143- <string name="updater_su_updated">su binaire succesvol bijgewerkt</string>
144- <string name="updater_step_download_manifest">Manifest downloaden...\u0020</string>
145- <string name="updater_step_parse_manifest">Manifest aan het verwerken ... \ u0020</string>
146- <string name="updater_step_latest_version">Laatste versie = \ u0020</string>
147- <string name="updater_step_check_installed_version">Geïnstalleerde versie controleren =\u0020</string>
148- <string name="updater_step_fix_db">Databank herstellen...\u0020</string>
149- <string name="updater_step_download_busybox">Aangepaste busybox downloaden ... \ u0020</string>
150- <string name="updater_step_check_md5sum">md5sum controleren ... \ u0020</string>
151- <string name="updater_step_check_installed_path">Huidige installatie pad controleren ... \ u0020</string>
152- <string name="updater_step_download_su">Nieuwe applicatie downloaden ... \ u0020</string>
153- <string name="updater_step_get_root">Root-toegang verkrijgen ... \ u0020</string>
154- <string name="updater_step_remount_rw">/sytem als rw heraansluiten...\u0020</string>
155- <string name="updater_step_cp">su kopiëren naar /system ... \ u0020</string>
156- <string name="updater_step_chmod">Bestandpermissie su wijzigen naar 06755... \ u0020</string>
157- <string name="updater_step_mv">Su verhuizen naar definitieve locatie...\u0020</string>
158- <string name="updater_step_remount_ro">/system als ro heraansluiten...\u0020</string>
159- <string name="updater_step_clean_up">Opruimen...\u0020</string>
160- <string name="updater_remount_ro_failed">Kon het systeem niet in alleen-lezen modus aansluiten, gelieve uw toestel te herstarten om de update succesvol te beëindigen</string>
161- <string name="updater_find_su_failed">Fout: kan geïnstalleerde su programma niet vinden. Update kan niet doorgaan</string>
162- <string name="updater_bad_install_location">su binaire is momenteel geïnstalleerd in / sbin. Deze updater is niet in staat om deze bij te werken. Gelieve een nieuwe ROM te zoeken voor uw toestel</string>
163- <string name="notification_text_allow">%s heeft superuser toegang verkregen</string>
164- <string name="notification_text_deny">%s werd superuser toegang geweigerd</string>
165- <string name="notif_outdated_ticker">Uw su binair is verouderd</string>
166- <string name="notif_outdated_title">su binaire verouderd</string>
167- <string name="notif_outdated_text">Tik op om binaire su bij te werken</string>
168- <string name="pin_enter_pin">PIN-code invoeren</string>
169- <string name="pin_new_pin">Voer nieuwe PIN in</string>
170- <string name="pin_confirm_pin">PIN-code bevestigen</string>
171- <string name="pin_mismatch">PIN-codes komen niet overeen, probeer het opnieuw</string>
172- <string name="pin_enter_secret_code">Geef geheime code</string>
173- <string name="nfc_write_tag">Scan-tag om te schrijven</string>
174- <string name="malicious_apps_title">Waarschuwing</string>
175- <string name="malicious_apps_message2">Apps zijn gemarkeerd als schadelijke omdat ze elementen bevatten die proberen root toegang te verkrijgen zonder uw toestemming te vragen. Het is sterk aanbevolen dat u deze onmiddellijk verwijderd.</string>
176- <string name="malicious_apps_uninstall">Verwijderen</string>
177- <string name="malicious_apps_ignore">Negeren</string>
178- <string name="malicious_app_notification_ticker">Mogelijk schadelijke app gedetecteerd</string>
179- <string name="malicious_app_notification_text">%s is waarschijnlijk kwaadaardig. Tik om te verwijderen.</string>
180- <string name="malicious_app_uid">deel UID met Superuser</string>
181- <string name="malicious_app_respond">verzoeken op toestemming te reageren</string>
182- <string name="malicious_app_write">verzoekt toestemming voor schrijven naar toestemming provider</string>
183- <string name="changelog_full_title">Laatste wijzigingen</string>
184- <string name="changelog_title">Wat is er nieuw</string>
185- <plurals name="restore_complete">
186- <item quantity="one">Één app en voorkeuren hersteld</item>
187- <item quantity="other">%1$d applicaties en voorkeuren hersteld</item>
188- </plurals>
189- <plurals name="pref_logs_deleted">
190- <item quantity="one">Een log verwijderd</item>
191- <item quantity="other">%1$d logs verwijderd</item>
192- </plurals>
193- <plurals name="pin_incorrect_try">
194- <item quantity="one">Laatste kans</item>
195- <item quantity="other">Nope - %d resterende pogingen</item>
196- </plurals>
197- <plurals name="malicious_apps_message1">
198- <item quantity="one">Het volgende pakket bleek kwaadaardig te zijn:</item>
199- <item quantity="other">De volgende pakketten bleken kwaadaardige te zijn:</item>
200- </plurals>
4+ <string name="app_name">Superuser</string>
5+ <string name="app_name_request">Superuser-verzoek</string>
6+ <string name="description_home">Begin</string>
7+ <string name="description_log">Log</string>
8+ <string name="description_preferences">Voorkeuren</string>
9+ <string name="description_extras">Extra\'s</string>
10+ <string name="page_label_apps">apps</string>
11+ <string name="page_label_log">logboek</string>
12+ <string name="menu_extras">Extra\'s</string>
13+ <string name="menu_preferences">Voorkeuren</string>
14+ <string name="menu_clear">Wissen</string>
15+ <string name="menu_clear_log">Logboek wissen</string>
16+ <string name="permgrouplab_superuser">Superuser-machtigingen</string>
17+ <string name="permgroupdesc_superuser">Machtigingen die verband houden met Superuser</string>
18+ <string name="permlab_respond">reageren op Superuser-verzoeken</string>
19+ <string name="permdesc_respond">Staat de app toe te reageren op verzoeken voor roottoegang</string>
20+ <string name="permlab_provider_read">Lees Superuser-gegevens</string>
21+ <string name="permdesc_provider_read">Toepassing kan gegevens lezen van de Superuser-ContentProvider</string>
22+ <string name="permlab_provider_write">Schrijf Superuser-gegevens weg</string>
23+ <string name="permdesc_provider_write">Toepassing kan gegevens schrijven naar de Superuser-ContentProvider</string>
24+ <string name="recent_activity">Recente activiteit</string>
25+ <string name="yes">Ja</string>
26+ <string name="no">Nee</string>
27+ <string name="ok">OK</string>
28+ <string name="loading">laden</string>
29+ <string name="allow">Toestaan</string>
30+ <string name="cancel">Annuleren</string>
31+ <string name="deny">Weigeren</string>
32+ <string name="set">Instellen</string>
33+ <string name="remember">Onthoud</string>
34+ <string name="remember_disabled">Onthoud dat het su-programma is uitgeschakeld tot na de update.</string>
35+ <string name="request">%1$s als %2$s (UID: %3$d)</string>
36+ <string name="unknown">Onbekende naam</string>
37+ <string name="allowed">Toegestaan</string>
38+ <string name="denied">Geweigerd</string>
39+ <string name="created">Aangemaakt</string>
40+ <string name="toggled">Gewisseld</string>
41+ <string name="empty_apps">Geen apps in de lijst</string>
42+ <string name="empty_logs">Geen logboekinformatie</string>
43+ <string name="log_count">%d items worden getoond</string>
44+ <string name="log_last_accessed">Laatst geraadpleegd op %1$s om %2$s</string>
45+ <string name="log_last_allowed">Laatst toegestaan op %1$s om %2$s</string>
46+ <string name="log_last_denied">Laatst geweigerd op %1$s om %2$s</string>
47+ <string name="log_last_toggled">Laatst gewisseld op %1$s om %2$s</string>
48+ <string name="log_created_on">Gemaakt op %1$s om %2$s</string>
49+ <string name="detail_package">Pakket</string>
50+ <string name="detail_app_uid">App-UID</string>
51+ <string name="detail_request">Gevraagde UID</string>
52+ <string name="detail_command">Opdracht</string>
53+ <string name="detail_status">Status</string>
54+ <string name="request_app_name">app</string>
55+ <string name="pref_title">Voorkeuren</string>
56+ <string name="pref_category_security">Beveiliging</string>
57+ <string name="pref_pin_title">Gebruik PIN</string>
58+ <string name="pref_pin_summary_on">Verzoekscherm zal PIN-code vereisen</string>
59+ <string name="pref_pin_summary_off">Verzoekscherm zal geen PIN-code vereisen</string>
60+ <string name="pref_change_pin_title">Verander PIN</string>
61+ <string name="pref_timeout_title">Toegangstime-out</string>
62+ <string name="pref_timeout_summary">Apps die niet onthouden worden, hebben voor %1$d seconden na het verzoek roottoegang</string>
63+ <string name="pref_automatic_action_title">Automatische reactie</string>
64+ <string name="pref_automatic_action_summary">Stel de manier in waarop Superuser nieuwe aanvragen verwerkt</string>
65+ <string name="pref_ghost_mode_title">Ghost-modus</string>
66+ <string name="pref_ghost_mode_summary_on">Voer geheimge code in om Superuser te openen</string>
67+ <string name="pref_ghost_mode_summary_off">Ghost-modus gedeactiveerd</string>
68+ <string name="pref_ghost_mode_message">Ghost-modus verbergt de Superuser-icoon uit de launcher. Het zal de volgende keer dat de launcher opnieuw wordt opgestart worden verborgen. Zodra de icoon niet zichtbaar is, kun je toegang krijgen tot deze app door de geheime code te \'bellen\'. De geheime code is standaard *#*#787378737#*#* (*#*#superuser#*#*), maar deze code kan gewijzigd worden.\n\n Let op dat als uw apparaat niet over een kiezer beschikt het niet aan te raden is om de Ghost-modus te activeren.\n\n Ghost-modus nu activeren?</string>
69+ <string name="pref_ghost_mode_enabled_message">Ghost-modus ingeschakeld. Herstart de launcher om de verandering door te voeren</string>
70+ <string name="pref_secret_code_title">Geheime code</string>
71+ <string name="pref_secret_code_summary">Geheime code is *#*#%1$s#*#*</string>
72+ <string name="pref_category_applist_title">Applijst</string>
73+ <string name="pref_show_status_icons_title">Toon statuspictogrammen</string>
74+ <string name="pref_show_status_icons_summary_on">Toon pictogramman voor de status van elke app</string>
75+ <string name="pref_show_status_icons_summary_off">Toon niet het pictogram voor de status van elke app</string>
76+ <string name="pref_status_icon_type_title">Statuspictogram-type</string>
77+ <string name="pref_status_icon_type_summary">Stijl van de weer te geven statuspictogram</string>
78+ <string name="pref_applist_show_log_data_title">Toon logboekgegevens</string>
79+ <string name="pref_applist_show_log_data_summary_on">Toon logboekgegevens in applijst</string>
80+ <string name="pref_applist_show_log_data_summary_off">Toon geen logboekgegevens in applijst</string>
81+ <string name="pref_category_log_title">Logboek</string>
82+ <string name="pref_enable_logging_title">Logboekregistratie inschakelen</string>
83+ <string name="pref_enable_logging_summary_on">Aanmaak van toestemmingen en toegang zal worden geregistreerd</string>
84+ <string name="pref_enable_logging_summary_off">Aanmaak van toestemmingen en toegang zal niet worden geregistreerd</string>
85+ <string name="pref_delete_old_logs_title">Verwijder oude logboekvermeldingen</string>
86+ <string name="pref_delete_old_logs_summary_on">Verwijder oude logboekvermeldingen als limiet is bereikt</string>
87+ <string name="pref_delete_old_logs_summary_off">Verwijder oude logboekvermeldingen niet als limiet bereikt is</string>
88+ <string name="pref_log_entry_limit_title">Logboeklimiet</string>
89+ <string name="pref_log_entry_limit_summary">%1$d logboekvermeldingen</string>
90+ <string name="pref_log_entries_to_save">Stel het aantal logboekvermeldingen in om op te slaan</string>
91+ <string name="pref_24_hour_title">Gebruik 24-uurs formaat</string>
92+ <string name="pref_24_hour_summary_on">Logtijden zullen worden getoond in 24-uurs formaat</string>
93+ <string name="pref_24_hour_summary_off">Logtijden zullen worden getoond in 12-uurs formaat</string>
94+ <string name="pref_show_seconds_title">Toon seconden</string>
95+ <string name="pref_show_seconds_summary_on">Tijdsweergave van logboeken zal seconden bevatten</string>
96+ <string name="pref_show_seconds_summary_off">Tijdsweergave van seconden zal geen seconden bevatten</string>
97+ <string name="pref_date_format_title">Selecteer datumformaat</string>
98+ <string name="pref_date_format_summary">Indeling die wordt gebruikt voor het weergeven van data in alle logboeken</string>
99+ <string name="pref_clear_log_title">Logboek wissen</string>
100+ <string name="pref_clearing_log_title">Logboek wissen</string>
101+ <string name="pref_clearing_log_summary">Een ogenblik geduld a.u.b.</string>
102+ <string name="pref_category_notification_title">Notificaties</string>
103+ <string name="pref_notifications_title">Notificaties</string>
104+ <string name="pref_notifications_summary_on">Toon notificatie als een applicatie roottoegang krijgt</string>
105+ <string name="pref_notifications_summary_off">Toon geen notificatie als een applicatie roottoegang krijgt</string>
106+ <string name="pref_notifications_type_title">Notificatietype</string>
107+ <string name="pref_notifications_type_summary">Notificatietype die wordt getoond als een app roottoegang krijgt</string>
108+ <string name="pref_toast_location_title">Locatie van pop-up</string>
109+ <string name="pref_toast_location_summary">Waar op het scherm pop-ups worden getoond</string>
110+ <string name="pref_category_nfc_title">NFC</string>
111+ <string name="pref_use_allow_tag_title">Gebruik NFC-tags voor goedkeuring</string>
112+ <string name="pref_use_allow_tag_summary_on">Voer PIN-code in of scan een tag voor goedkeuring</string>
113+ <string name="pref_use_allow_tag_summary_off">Voer alleen PIN-code in voor goedkeuring</string>
114+ <string name="pref_write_allow_tag_title">Schrijf nieuwe toegangstag</string>
115+ <string name="pref_write_allow_tag_summary">Schrijf een nieuwe tag om gebruikt te worden voor goedkeuring</string>
116+ <string name="pref_category_backup_restore_title">Backup &amp; herstel</string>
117+ <string name="pref_backup_title">Maak een back-up van apps/voorkeuren</string>
118+ <string name="backup_complete">Back-up weggeschreven naar SD-kaart</string>
119+ <string name="pref_restore_title">Apps/voorkeuren terugzetten</string>
120+ <string name="restore_complete_prefs_only">Voorkeuren hersteld</string>
121+ <string name="pref_category_info_title">Algemeen</string>
122+ <string name="pref_version_title">Superuser v%1$s (%2$d)</string>
123+ <string name="pref_version_summary">Databaseversie %s</string>
124+ <string name="pref_bin_version_title_loading">Versie van su-programma wordt geladen</string>
125+ <string name="pref_bin_version_title">Su-programma v%s</string>
126+ <string name="pref_bin_version_summary">Raak aan om te controleren op updates</string>
127+ <string name="pref_changelog_title">Wijzigingen</string>
128+ <string name="pref_changelog_summary">Toon wijzigingen</string>
129+ <string name="pref_get_elite_title">Ga \'Elite\'!</string>
130+ <string name="pref_get_elite_summary">Koop \'Elite\' om alle opties te activeren</string>
131+ <string name="updater_title">Updater van su-programma</string>
132+ <string name="updater_new_su_found">Nieuwe versie van su-programma gevonden. Nu bijwerken?</string>
133+ <string name="updater_current_installed">Huidige versie al geïnstalleerd. Geen actie vereist.</string>
134+ <string name="updater_update">Bijwerken</string>
135+ <string name="updater_update_anyway">Toch bijwerken</string>
136+ <string name="updater_cool">Opnieuw doen</string>
137+ <string name="updater_working">Bezig\u2026</string>
138+ <string name="updater_ok">OK!</string>
139+ <string name="updater_fail">mislukt!</string>
140+ <string name="updater_update_failed">Update mislukt. Opnieuw proberen?</string>
141+ <string name="updater_no_conn">Manifest downloaden is mislukt. Controleer de internetverbinding</string>
142+ <string name="updater_try_again">Probeer opnieuw</string>
143+ <string name="updater_su_updated">su-programma succesvol bijgewerkt</string>
144+ <string name="updater_step_download_manifest">Manifest downloaden\u2026\u0020</string>
145+ <string name="updater_step_parse_manifest">Manifest aan het verwerken\u2026\u0020</string>
146+ <string name="updater_step_latest_version">Laatste versie =\u0020</string>
147+ <string name="updater_step_check_installed_version">Geïnstalleerde versie controleren =\u0020</string>
148+ <string name="updater_step_fix_db">Database herstellen\u2026\u0020</string>
149+ <string name="updater_step_download_busybox">Aangepaste busybox downloaden\u2026\u0020</string>
150+ <string name="updater_step_check_md5sum">MD5-hash controleren\u2026\u0020</string>
151+ <string name="updater_step_check_installed_path">Huidige installatiepad controleren\u2026\u0020</string>
152+ <string name="updater_step_download_su">Nieuwe app downloaden\u2026\u0020</string>
153+ <string name="updater_step_get_root">Roottoegang verkrijgen\u2026\u0020</string>
154+ <string name="updater_step_remount_rw">Systeempartitie als beschrijfbaar koppelen\u2026\u0020</string>
155+ <string name="updater_step_cp">Su-programma kopiëren naar systeempartitie\u2026\u0020</string>
156+ <string name="updater_step_chmod">Bestandpermissies van het su-programma wijzigen naar 06755\u2026\u0020</string>
157+ <string name="updater_step_mv">Su-programma verplaatsen naar definitieve locatie\u2026\u0020</string>
158+ <string name="updater_step_remount_ro">Systeempartitie als alleen-lezen koppelen\u2026\u0020</string>
159+ <string name="updater_step_clean_up">Opruimen\u2026\u0020</string>
160+ <string name="updater_remount_ro_failed">Kon het systeem niet als alleen-lezen koppelen. Gelieve uw toestel te herstarten om de update succesvol te voltooien</string>
161+ <string name="updater_find_su_failed">Fout: kan geïnstalleerde su-programma niet vinden. Update kan niet doorgaan</string>
162+ <string name="updater_bad_install_location">Het su-programma is momenteel geïnstalleerd in /sbin. Deze updater is niet in staat om deze bij te werken. Gelieve een andere ROM te installeren</string>
163+ <string name="notification_text_allow">%s heeft roottoegang verkregen</string>
164+ <string name="notification_text_deny">%s heeft geen roottoegang verkregen</string>
165+ <string name="notif_outdated_ticker">Uw su-programma is verouderd</string>
166+ <string name="notif_outdated_title">Su-programma verouderd</string>
167+ <string name="notif_outdated_text">Raak aan om het su-programma bij te werken</string>
168+ <string name="pin_enter_pin">PIN-code invoeren</string>
169+ <string name="pin_new_pin">Voer nieuwe PIN in</string>
170+ <string name="pin_confirm_pin">PIN-code bevestigen</string>
171+ <string name="pin_mismatch">PIN-codes komen niet overeen. Probeer het opnieuw</string>
172+ <string name="pin_enter_secret_code">Voer geheime code in</string>
173+ <string name="nfc_write_tag">Scantag om te schrijven</string>
174+ <string name="malicious_apps_title">Waarschuwing</string>
175+ <string name="malicious_apps_message2">Apps zijn gemarkeerd als schadelijk omdat ze elementen bevatten die proberen roottoegang te verkrijgen zonder toestemming te vragen. Het is sterk aanbevolen deze onmiddellijk te verwijderen.</string>
176+ <string name="malicious_apps_uninstall">Verwijderen</string>
177+ <string name="malicious_apps_ignore">Negeren</string>
178+ <string name="malicious_app_notification_ticker">Mogelijk schadelijke app gedetecteerd</string>
179+ <string name="malicious_app_notification_text">%s is waarschijnlijk kwaadaardig. Raak aan om te verwijderen.</string>
180+ <string name="malicious_app_uid">deelt UID met Superuser</string>
181+ <string name="malicious_app_respond">verzoeken op toestemming te reageren</string>
182+ <string name="malicious_app_write">verzoekt toestemming voor schrijven naar toestemming provider</string>
183+ <string name="changelog_full_title">Laatste wijzigingen</string>
184+ <string name="changelog_title">Wat is er nieuw</string>
185+ <plurals name="restore_complete">
186+ <item quantity="one">Eén app en diens voorkeuren hersteld</item>
187+ <item quantity="other">%1$d apps en diens voorkeuren hersteld</item>
188+ </plurals>
189+ <plurals name="pref_logs_deleted">
190+ <item quantity="one">Eén logboekvermelding verwijderd</item>
191+ <item quantity="other">%1$d logboekvermeldingen verwijderd</item>
192+ </plurals>
193+ <plurals name="pin_incorrect_try">
194+ <item quantity="one">Laatste kans</item>
195+ <item quantity="other">Helaas - %d pogingen over</item>
196+ </plurals>
197+ <plurals name="malicious_apps_message1">
198+ <item quantity="one">Het volgende pakket bleek kwaadaardig te zijn:</item>
199+ <item quantity="other">De volgende pakketten bleken kwaadaardig te zijn:</item>
200+ </plurals>
201201 </resources>
旧リポジトリブラウザで表示